J10 nr 312


Hjuviksregattan den 23 juni 1963.  J10 nr 23 "Blues" med Anders Ahrenberg vann starten, följd av
J10 nr 312 "Mi Lord II" med bröderna Lennart och Krister Bergqvist,  J10 nr 156 "Botten Upp"
med Ulf Ambrussen,  J10 nr 385 "Sanni" med Lars Tholander och gasten Hans Bergqvist,  J10 nr 185
"Skorpan" med Ann-Christine Backman,  J10 nr 4 "Antik"("Nalle Puh") med Henrik Hedlund och två
oidentifierade båtar.

Se mer om båtarna och läs om kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Hjuviksregattan den 23 juni 1963.  Kappseglingen fortsätter.  J10 nr 23 "Blues" leder, följd av
J10 nr 312 "Mi Lord II"
,  J10 nr 185 "Skorpan",  J10 nr 4 "Antik",  J10 nr 156 "Botten Upp"
och  J10 nr 385 "Sanni".     Se startlistan nedan!


Hjuviksregattan den 23 juni 1963. Startlista.

Kappsegling i Långedrag.  J10 nr 162 "Julita" med Lennart Rutgersson i täten följd av J10 nr 312
"Mi Lord II"
med bröderna Lennart och Krister Bergqvist,  en båt skymd,  J10 nr 140,  den blå
J10 nr 98 "Macea" med Hans Eliasson har vänt och seglar för babord,  J10 nr 515 "Adele" med Örjan
Eklund,  J10 nr 23 "Blues" (blåmålad) med Anders Ahrenberg,  J10 nr 426 "Rasnus" med Jörgen eller
Peter Kolni, en båt skymd och en oidentifierad,  J10 nr 4 "Antik"("Nalle Puh") med Henrik Hedlund
och t.h. J10 nr 418 "Steppo" med ljusblått kapptak.

Se mer om båtarna och läs om kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Kappseglingen fortsätter i Långedrag.  J10 nr 312 "Mi Lord II" är på väg att vända, 
J10 nr 162 "Julita" seglar babord,  J10 nr 140,  J10 nr 301"Sagitta" med Karl Ivar Andersson, 
J10 nr 98 "Macea", J10 nr 515 "Adele",  J10 nr 426 "Rasmus",  J10 nr 23 "Blues" (blåmålad), 
J10 nr 537 "Ankar-O-Lina" med Per Theander,  J10 nr 443 "Quick" med Sigvard Milkewitz
i GKSS,  J10 nr 4 "Antik"("Nalle Puh") och J10 nr 418 "Steppo" med ljusblått kapptak.


J10 nr 312 "Blue Bird" byggdes 1944 på Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad.
Båten beställdes av Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm

J10 nr 312 med namnet "Albatross" deltog vid Kullaviksdagen 1949-07-03, 1950-07-02 och
seglades av Nils-Erik Levin i GKSS resp.SBK. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Båten deltog under namnet "Wredgar" med sin ägare Tord Jerndahl i ÖKK (Ödsmåls Kapp-
seglingsklubb) vid SSVikens Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla,
söndagen den 5 augusti 1951, då de seglade om SS Vikens Jubileumspokal 1949. 

Båten hade namnet "Wredgar" när den ägdes av Tord Jerndahl i ÖKK 3/8 1952. 
J10 nr 312 "Wredgar" deltog med Tord Jerndahl, ÖKK i SS Vikens kappsegling 1952-08-03
och även vid distanskappseglingen Stenungsön - Stången i Uddevalla, lördagen den 1 augusti 1953,
där bl.a. tolv J10:or deltog : nr 21, 32, 96, 97, 155, 289, 294, 312, 332, 385, 398 och 413.
De seglade om Bohuslänska Bilförsäljningen, Karl Bodin, Vandringspris.   

"Wredgar" seglades av Tord Jerdahl i ÖKK på Kullaviksdagen 1954-07-04.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 312
deltog : Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta 1955 seglades J10 nr 312
"Wredgar" av Tord Jerndahl i SSMK. Liksom i SSMK:s regatta 1956 och i Ödsmålsregattan
den 29 juli 1956. Vid första start i SSMK:s regatta den 22 juni 1957 seglade Ingemar Thorén
båten under namnet "No Name". Vid andra start seglades båten av Tord Jerndahl. 

Ingemar Thorén
i SSMK seglade J10 nr 312 under namnet "No Name"
i Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta i Askeröfjorden den 12-13 juni 1958.
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226 och J10 nr 442).

Därefter fortsatte Ingemar Thorén med "No Name" i SSMK:S regatta den 12 juli 1958.
Men vid Ödsmålsregattan den 27 juli 1958 hade Ingemar Thorén bytt namn på båten till
"Korall". Vid SSMK:s regatta 1959 liksom vid Ödsmålsregattan 1959 seglades båten under
namnet "Korall".

Startmannen är färdig, startskottet med kanon ska just gå, åskådarna håller för öronen och
J10:orna seglar upp mot startlinjen.....     Läs mer om vad som hände då på J10 nr 97.

SS.Vikens regatta vid Stången, Hafstensfjord utanför Uddevalla den 2 augusti 1959.
Fr. v. kan identifieras : J10 nr 400 "Perasta" seglad av Ingemar Liljegren i SSMK, närmast :
J10 nr 312 "Korall"
med bröderna Kaj och Ingemar Thorén, J10 nr 390 "Zansibar"
med Björn Werner till rors, J10 nr 97 "Nalle Puh" seglad av Jan-Erik Steen i SSMK och
J10 nr 228 "Peter Pan" seglad av Simon och Olle Johnsson från Lilla Edet.
Foto : Arne Andersson 1959, på tidningen Bohusläningen i Uddevalla.
Ur Bohusläns Museums fotosamnlingar i Uddevalla.

J10 nr 312 "Korall" hade bytt namn till "Sea Wolf" vid SSMK:s regatta 1961. (Se ägarlängden).
Brodern Kaj Thorén i ÖKK seglade SS Vikens regatta i Uddevalla 1961 och gjorde tre starter
med "Sea Wolf". Kaj Thorén seglade också Ödsmålsregattan samma år 1961, medan Ingemar
Thorén seglade Tjuvkilsregattan 1961.

Ingemar Thorén i Göteborg
kom till Båtmässan i Göteborg 2013 och berättade att han och
brodern Kaj seglade J10 nr 312 åren 1958-1962. De bodde på somrarna i Ödsmål, liksom
Tord Jerndahl
i ÖKK. Vi köpte J10 nr 312 "Wredgar" år 1958 av Tord Jerndahl och döpte
om båten till "Korall" och 1960 till "Sea Wolf" och köpte Elfström-segel.

Kaj Thorén i Göteborg kom till Båtmässan 2014 med några tidningsklipp med reportage från
Ahrenbergsregattan i Långedrag 1960 och jubilerande Stenungsöns Segel och Mortorbåtsklubb
(SSMK)1960 samt Ödsmålsregattan 1961. (Se tidningsklippen nedan!)

Kaj vann Arenbergsregattan 1961!
Kaj kommenterade : Ahrenbergsregattan var ingen dålig
tillställning! Jag vann min första seger i Långedragsvattnen. Hårdvindsseglen från Syversen på
Smögen var till stor nytta. Nyss hemkommen från Flensburg och med Lasse Grimberg som gast
seglade vi ihop fyra pokaler på en dag. Totalt 4 kg silver! Ett av priserna var Littorins vandrings-
pris, en jättelik silverbuckla, berättade Ingemar. En fin början på seglingssommaren!   

Kaj Thorén seglade "Sea-Wolf" i SSMK:s regatta den 21 juli 1962. 

Läs mer om Bröderna Thorén i J10 nr 312 "Sea-Wolf" som finns med i resultastlistorna
från kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Kaj och Ingemar köpte Folkbåt 1963 och sålde J10 nr 312 till bröderna Lennart och Krister
Bergqvist
som fortsatte segla båten under nya namnet "Mi Lord II" på Hjuviks Midsommar-
regatta den 23 juni 1963.    (Se de två översta bilderna!)    Bröderna Bergqvist hade just
sålt sin J10 nr 270 "Mi Lord" och därför kom deras nya båt J10 nr 312 att heta "Mi Lord II".

Kullaviksdagen 1965-07-04, 1966-07-03 och 1967-07-02 seglade Lennart och brodern
Krister
Bergqvist J10 nr 312 under namnet "Mi Lord II". Under senare delen av 1960-talet
när J10 nr 312 ägdes av Lennart Bergqvist fick båten namnet "Blue Bird".  
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).   

Hört på Båtmässan i Göteborg 2013 :  Lars Tholander i J10 nr 385 berättade att J10 nr 312
hade genomgående lattor som gick sönder. Det blev en massa kackel om det! 

Janne Borsing i Göteborg
har kappseglat i "Blue Bird". 

Ägarlängd :
1944                  -                     Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm
1944?-1950     "Albatross"      Nils-Erik Levin i GKSS  Göteborg
1951-1957       "Wredgar"       Tord Jerndahl i SSMK och ÖKK
1957                "No Name"      Ingemar Thorén  SSMK
1958-1960       "Korall"           bröderna Kaj och Ingemar Thorén
1960-1962       "Sea Wolf"      bröderna Kaj och Ingemar Thorén 
1962-1967       "Mi Lord II"    bröderna Lennart och Krister Bergqvist
1967-?             "Blue Bird"      Lennart Bergqvist
?                        ?                     ?
     
Var J10 nr 312 "Blue Bird" finns i dag vet vi inte.


J
10 nr 312 "Wredgar" seglad av Tord Jerndal i SSMK vid SS.Vikens regatta med startplats :
Stångens udde, Hafstensfjord, Uddevalla 1952.   (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).

Här tidningsklipp från 1960-1961 från Kaj Thorén på Båtmässan i Göteborg 2014 :


Inskickat av Janne Borsing 2017-10-09 :  Hjuviks Båtklubbs Vårregatta 1965.
Klipp ur GT den 17 maj 1965.  Segerbåten i J10 klassen "Mi Lord" (312) med  Lennart och Marianne
Bergqvist
intog en blygsam placering efter starten men var snart uppe i täten och vann överlägset.

www.julleregister.se