J10  nr 442


Lilian Klarman
seglar J10 nr 442 "Drabant".

Augusti 1956 började seglandet på allvar. J10:an "Drabant" på Halsefjorden med Lilian till rors.
(Ur albumet).

Lilian var ute och seglade jämt!


Mjösund "Startberget" i Ödsmål 1957. En segerrik besättning Björn Lagersten gast, och
Lilian Klarman
till rors. Min duktigaste gast, sa Lilian i sitt E-brev 2013-01-20, 56 år senare!

Fyra av Lilians sparade prispokaler med J10 nr 442 "Drabant".

Lilians 1:a Pris 1957. Kappsegling i Uddevalla arrangerad av SS.Viken.  

Lilians 1:a Pris J10 1957 en silverpokal.

Lilian med GP-Cupens Vandringspris 1959 J10 Klassen. En stolt Lilian hade priset hemma ett år.


Lilian och Gunilla långsegling i juli 1959. Gunilla försöker bringa lite ordning i J10 nr 442.


J10 nr 442 "Drabant" byggdes 1955 vid Bröderna Karlssons Båtvarv
, Söbben, Orust.
Förste ägare enligt det handskrivna registret från 1930-talet var Christer Merck i Göteborg.
Men enligt nedanstående resultatlistor är Christer Merck tredje ägare till båten, efter Arvid
Palmgren som är förste ägare.
Det ser också ut som det handskrivna namnet i registret,
skrivits om i senare tid? 

Enligt Anders Thölén i Göteborg som 2011 forskat  i Seglarbladets resultatlistor 1950-1959
på Universitetsbiblioteket i Göteborg, seglades "Drabant" 1956 av Arvid Palmgren.
Han arbetade som ingenjör på SKF.
 
Arvid Palmgren hade flera intressanta tekniska artiklar i Seglarbladet med utgångspunkt från
sin Julle : Konstruktionen av en hemmagjord Windex, innan den fanns på marknaden. Hur man
mäter farten på båten, genom att man sänker ned en kula från ett spö i aktern och mäter linans
avvikelse från lodlinjen! Konstruktion av en kicktalja och diskussion kring dess verkningssätt. 
Uppmätning av polärdiagram för en J10. Med enkla medel var han långt före sin tid,
sa Anders Thölén. (Se artiklarna nedan!) 

Arvid var en mycket framstående tekniker på kullager i SKF. Arvid fick båten J10 nr 442
i present, när han avgick med pension från SKF den 30/4 1955. Anders Thölén berättade
vidare att han såg båten på Båtmässan i Göteborg 1955. Den hade ljusa furubord där översta
bordet samt skarndäck var i mahogny. Båten saknade kapp. Med andra ord en extrem båt.
Anledningen till att jag kom ihåg detta, var att min J10:a nr 441 "Pi" byggdes samma år 1955,
sa Anders Thölén.

På kappseglingsbanorna i Stenungsund kallades Arvid Palmgren för "Dacronfarfar".
Det var han som började använda dacron i seglen. Arvid var en mycket framgångsrik kapp-
seglare! Vi har fått låna några tidningsklipp med resultatlistor av Göran Weiler 2012-10-02,
som visar Arvid Palmgrens framfart med J10 nr 442 "Drabant" på kappseglingsbanorna. 
(Se nedan!)  (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Göran Weiler i Göteborg skrev i ett E-brev 2014-07-10 : Sitter och lusläser Seglarbladet
från 1950 och framåt. Tyvärr finns aldrig segelnumren med i resultatlistorna, men mycket
annat finns av intresse att läsa.... Syntetsegel som dacron terylene etc. blev aldrig god-
kända för GKSS-ekor
, Stjärnbåtar och Finnjollar förrän 1960!

Arvid Palmgren
som skaffade sig Dacronsegel redan 1955 eller 1956 hade nog klart för sig
att det inte fanns några restriktioner när det gällde Långedragsjullarna. Eller överträdde han
bestämmelserna rentav? Kanske var Dacron förbjudet även för Långedragsjullar, när han och
Lilian sopade banorna med oss andra, som hade bomullssegel? Det skulle förvåna mig förstås.
Han var nog påläst.         

          Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från bl.a. SSMK:s regattor
          i Askeröfjorden. SSMK-Stenungsöns Segel-och Mortorbåtsklubbs Regatta 1955 : 


      
Sedan SSMK:s Regatta den 21 juli 1956, där J10 nr 442 "Drabant" seglades av Arvid
       Palmgren med 24 st. deltagande J10:or i femte start. I övrigt seglade : 5:or, Drakar, Folkbåtar,
       J18, J14, J10, Stjärnbåtar, GKSS-ekor och LSS-ekor i de fem olika starterna under dagen : Ovanstående är ett exempel på hur banprogrammen kunde se ut : 
 Maskinskrivna, stencilerade och kostade 50 öre.

Därefter följde en lång rad regattor där J10 nr 442 "Drabant" deltog :
Ödsmåls regattan 1956, 29 juli där Arvid Palmgren seglade J10 nr 442 med namnet "Gladan".
SSMK:s regatta 1957, 22 juni andra start med Lilian Klarman och fjärde start med Arvid Palmgren
SSMK:s regatta 1958, 12-13 juli andra start 12 juli Arvid Palmgren och dito 13 juli Lilian Klarman.
Ödsmålsregattan 1958, 27 juli med Lilian Klarman.
SSMK:s regatta 1959, andra start med Arvid Palmgren liksom Ödsmålsregattan samma år 1959.
SSMK:s regatta 1961, med Björn Werner i ÖKK. 
SSViken:s regatta 1961, tre starter med Christer Merck i ÖKK.
Ödsmålsregattan 1961, med Ingemar Thorén i ÖKK.
SSMK:s regatta 1962, 21 juli med Björn Werner i ÖKK.
Ödsmålsregattan 1963, 11augusti med Christer Merck i ÖKK.

Göran Weiler skrev 2014-06-25 : Man kan notera att Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb,
SSMK:s seglingar blev ordentligt omskrivna i Göteborgspressen. Ödsmålsregattorna skrevs det
nog ingenting om förrän 1961, då segelklubben hade ändrat namn från "ÖdsmålsVänner" till 
"Ödsmåls Kappseglingsklubb".

Det kom ett brev i januari 2013 från Lilian Quick (född Klarman *1942) där hon bidrog med
bilden på J10 nr 442 "Drabant" från 1956 och priserna ovan, samt tidningsklippet nedan ur Afton-
bladet 1958, om olyckan med J10 nr 451. (Se J10 nr 451).     

Lilian skrev : Jag fotograferade av min ramade tavla på J10 nr 442. Min käre morfar Arvid Palmgren
tog kortet från vår gamla eka på Halsefjorden innanför Orust söder om Svanesund. Vi bodde i hans
sommarstuga åren 1951-1972 och efter morfars död 1971, på Ödsmål. 

Arvid (*1890) hade fått J10:an i avskedsgåva 1955 när han gick i officiell pension vid 65 år från
SKF, där han jobbat hela sitt liv. Han hade sedan specialuppdrag för SKF i tio år till. Morfar lärde
mig segla 1955 då jag var tretton år. Han hade låtit sy upp segel i Dacron, varför han allmänt kallades
för "Dacron-farfar".  

I ett E-brev 2013-01-12 skriver Lilian Quick vidare : Efter morfar Arvid Palmgrens sista segling
1957, fick jag kappsegla ensam som 15 åring med en killkompis som gast.    

Som synes ovan, blev Lilian en duktig kappseglare med flera förstapris. Hon kom bl.a. tvåa av
16 startande båtar vid BSF:s Juniorregatta vid Stenungsön 13/7 1958. (Se strartlistan nedan!)
Hon tog hem GP-Cupens Vandringspris 1959 i J10 klassen. (Se bilderna ovan). 
  
  
Göran Weiler i J10 nr 226 "Plupp"skickade ett E-brev 2014-06-16 där han skrev : Som framgår av
ovanstående startlista från 1958, var antalet startande J10:or 16 st. Lilian slog mig med 2 sekunder!
Orsak? En kraftig regnskur! J10 nr 226 "Plupp" ledde fältet från start till sista märket, då det började
regna. Det tålde förstås inte mina bomullssegel, som fullständigt förlorade formen, vilket fick till följd
att först J10 nr 400 "Perasta" med Ingemar Lilljegren seglade om oss och sedan J10 nr 442 "Drabant"
med Lilian Klarman på mållinjen! Det var fruktansvärt bittert för 18-åringen, som ännu inte haft råd att
köpa Dacronsegel. Det blev av först 1960.

Värst var att se Liljegrens segla förbi, ärkerivalen. Att Lilian seglade om var lite lättare att smälta.
Dels var hon så söt att man smälte själv, dels hade hon varit väldigt hygglig året innan, där hon, trots
sin morfars ("Dacronfarfar") kraftiga protester, avstått att protestera mot oss. Hon skulle utan vidare
kunnat få oss diskade den gången, eftersom vi på en kryss hade underlåtit att väja, när vi kom på ofri
bog. Men jag chansade på att låta henne passera oss strax före mållinjen. Jag var kanske den förste
att använda en 360-graders gir som straff, och därmed lät hon udda vara jämt. Strongt att stå emot
morfar, som höll benhårt på reglerna! Vill minnas att han blev ganska sur, men åh, vad jag älskade
henne (på avstånd).  Bästa hälsningar  Göran Weiler    

PS. Lilian, seglar du fortfarande? Själv har jag en Comfort 30 som jag seglar flitigt sedan 1976.
J10 nr 226 "Plupp" hade vi i familjen från 1949-1970.

Enligt Göran seglade morfar Arvid Palmqvist J10 nr 442 "Drabant" den 12 juni medan Lilian,
Arvids dotterdotter seglade andra dagen den 13 juni 1958.  (Se regattalistan ovan).

Morfar ("Dacronfarfar") sålde J10 nr 442 år 1959 för att byta upp sig till en Folkbåt och segla
den med min lillebror John, nästan 14 år då. J10:an såldes till en familj i Ödsmål, men sen vet
jag inget mer om den.  Vänligaste hälsningar!  Lilian

Lars-Åke Merck, bror? till Christer Merck, finns med i resultatlistorna från kappseglingen
på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Ägarlängd :                   
1955-1959     "Drabant"     Arvid Palmgren i SSMK  Göteborg
1956              "Gladan"       Arvid Palmgren i SSMK  Göteborg
1959-1961     "Drabant"     Björn Werner i ÖKK  Ödsmål
1961              "Drabant"     Christer Merck i ÖKK  Göteborg
1961              "Drabant"     Ingemar Thorén i ÖKK
1962              "Drabant"     Björn Werner i ÖKK
1963              "Drabant"     Christer Merck i ÖKK  Göteborg
?                      ?                  ?
         
Var J10 nr 442 "Drabant" finns i dag vet vi inte.   Arvid Palmgren
kommer fyra i J10 nr 442 "Drabant" på Stenungsundsregattan 1957.


I 10-julleklassen var över 70-årige Arvid Palmgren lika mycket i särklass. Ja, förresten värre,
eftersom han var 13 min. före "Ille" i mål, och "pensionären" fick naturligtvis applåder och jubel-
visslingar från publiken på begknallarna. (Se texten t.v. och J10 nr 393 "Ille"). 

J10 nr 442 "Drabant" med Arvid Palmgren vann Stenungsundsregattan bland 16 st. deltagande
J10:or den 12/7 1958. Dagen efter den 13/7 kom "Drabant" med Lilian Klarman till rors, tvåa
i Bohusläns seglarförbunds juniorregatta vid Stenungsön, där ett 40-tal båtar deltog.
(Se texten vid 13/7 1958).


"Drabant" med Arvid Palmgren och 19 st. J10:or lördagen den 11/7 1959 :
                                                         

  "Drabant" kommer 5:a med Björn Werner till rors i Stenungsöregattan 8/7 1961.

  "
Drabant" med rorsman Christer Merck. Tvåa i en grupp på 15 st. J10:or  i Ödsmål 1963.


Här nedan några artiklar ur tidningarna Sfären (SKF:s tidning) 1955 och Seglarbladet 1958 och 1959 :

Ur SKF:s tidning Sfären nr 3 1955

Ur tidningen Seglarbladet nr 1 1958

Ur tidningen Seglarbladet nr 4 1958

Ur tidningen Seglarbladet nr 7 1958

Ur tidningen Seglarbladet nr 2 1959

Ur tidningen Seglarbladet nr 5 1959

Ur tidningen Seglarbladet nr 6 1959

Ur tidningen Seglarbladet nr 11 1959.

Ingemar Thorén i Göteborg skickade ett brev 2016-05-26 om Windex som uppfanns av Arvid Palmgren :


www.julleregister.se