J10 nr 97


Stjärnbåtar och J10:or på GKSS seglarläger 1948.  Bildtexten ur tidningen GKSS Seglarbladet 1948 : 
Pojkarna tycker förstås att kappseglingarna är det roligaste på seglarlägret.

J10 nr 97 "Nalle Puh" byggdes 1943 vid Karlsson o Hallbergs Båtvarv i Kungsviken, Orust.
Förste ägare var H. Sterner. Dick Berghede skickade in bilden ovan som är hämtad ut GKSS
Seglarbladet 1948.

J10 nr 97 "Nalle Puh" med Helen Metcalfe och H.Mannheimer som rorsman deltog i
SS.Vikens Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla, söndagen den
5 augusti 1951. De tävlade om SS Vikens Jubileumspokal 1949. Likaså deltog Helen Metcalfe
med rorsman R.Cramer i SS.Vikens kappsegling 1952-08-03. SS.Viken ordnade distanskapp-
segling Stenungsön - Stången i Uddevalla lördagen den 1 augisti 1953, med bl.a. tolv deltagande
båtar : J10 nr 21, 32, 96, 97, 155, 289, 294, 312, 332, 385, 298 och 413.  J10 nr 97 "Nalle Puh"
deltog med Hans Mannheimer i SSMK. De seglade om Bohuslänska Bilförsäljningen, Karl Bodin
Vandringspris.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där bl.a. J10 nr 97
"Nalle Puh" deltog : Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta i Askeröfjorden den
23 juli 1955 seglade Jan-Erik Steen "Nalle Puh". Vid SSMK:s regatta i samma fjord den 21 juli
1956 seglades båten av Lennart Steen, men vid Ödsmålsregattan i Mjösund, Halsefjorden den
29 juli 1956 var Jan-Erik Steen tillbaka som rorsman, liksom vid SSMK:s regatta i Askerö-
fjorden den 22 juni 1957, där båtern gjorde två seglingar. (Se startlistorna på J10 nr 442).

J10 nr 97 "Nalle Puh" deltog i Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta på Askeröfjorden den
12-13 juni 1958 med rorsman Jan-Erik Steen, SSMK.  Han återkom 1959 i SSMK:s regatta.

SS.Vikens hade regatta den 2 augusti 1959 vid Stången, Hafstensfjord utanför Uddevalla :

Startrmannen är klar, kanonen är laddad med startskottet, åskådarna håller för öronen och J10:orna
seglar upp längs startlinjen.... Då dyker det upp en Skärgårdsbåt som går rakt genom startfältet. Start-
mannen blir arg och säger om kapternen : Han borde skjutas!  Ordet skjuta hörde mannen som skötte
startkanonen och avfyrade startskottet...tre minuter innan start. Starten fick återkallas och det beslöts att
i fortsättningen skulle ordern vara : Skott!    Uppgift : Janne Dahl i Uddevalla 2015. Han skriver vidare :
Mannen som står uppklädd med flagg i handen är Ingvar Sanne, SS Vikens funktionär.

Fr.v. kan identifieras J10 nr 400 "Perasta" med Ingemar Liljegren i SSMK, närmast i bild : J10 nr 312
"Korall" seglad av bröderna Kaj och Ingemar Thorén, J10 nr 390 "Zansibar" med Björn Werner i SSMK
till rors, J10 nr 97 "Nalle Puh" seglad av Jan-Erik Steen också i SSMK och J10 nr 228 "Peter Pan"
seglad av Simon och Olle Jonsson från Lilla Edet.  -  Foto : Arne Andersson från tidningen Bohusläningen
år 1959.    (Bilden ur Bohusläns Museums samlingar).

Hört på Båtmässan i Göteborg 2017-02-09 : Rolf Pettersson (*1918) som bytte namn till Carlgren,
köpte J10 nr 97 "Nalle Puh" 1959?

Janne Dahl i Uddevalla skickade ett E-brev 2015-07-28 där han skrev :  Då SS.Viken i Uddevalla
köpte Stångens udde, flyttade man ut alla starter dit, efter att ha haft Gustafsberg-Lillön som bas. Detta
skedde ca 1940. Startpaviljongen på Stången kom till 1943. Alla regattor efter 1940 arrangerades på
Stången.

Ägarlängd :

1943-?             ?                     H.Sterner
1948-1953     "Nalle Puh"     Helen Metcalfe SSMK, Hans Mannheimer SSMK, R.Cramer SS Viken
1955-1959     "Nalle Puh"     Jan-Erik Steen i SSMK  
1959-?           "Nalle Puh"     Rolf Carlgren (Pettersson)    
?                      ?                     ?

Var J10 nr 97 "Nalle Puh" finns i dag vet vi inte.J10 nr 97 "Nalle Puh" med rorsman Lars Cramer deltog i SS.Vikens regatta vid Stångens udde,
Hafstensfjord, Uddevalla den 17 juli 1949.     (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015)

Nedan :
J10 nr 97 "Nalle Puh" med Helen Metcalfe i SSMK och Lars Cramer som rorsman
deltog i SS.Vikens regatta vid Stången, Hafstensfjord, Uddevalla 1952. (Uppgift : Janne Dahl 2015).

www.julleregister.se