J10 nr 385


Hjuviksregattan den 23 juni 1963.  10 nr 23 "Blues" med Anders Ahrenberg vann starten, följd
av J10 nr 312 "Mi Lord II" med bröderna Lennart och Krister Bergqvist,  J10 nr 156 "Botten Upp"
med Ulf Ambrusson,  J10 nr 385 "Sanni" med Lars Tholander och gasten Hans Bergqvist,   
J10 nr 185 "Skorpan" med Ann-Christine Backman,   J10 nr 4  "Antik"("Nalle Puh") med Henrik
Hedlund och två oidentifierade båtar.

Se mer om båtarna och läs om kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Hjuviksregattan den 23 juni 1963Kappseglingen fortsätter. J10 nr 23 "Blues" leder följd av
J10 nr 312 "Mi Lord II",  J10 nr 185 "Skorpan",   J10 nr 4 "Antik"("Nalle Puh"),  J10 nr 156
"Botten Upp" och  J10 nr 385 "Sanni".


J10 nr 385 "Sanni" byggdes 1947 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.
Förste ägare var Sven Runnqvist. "Sanni" kappseglades i SS Viken, Uddevalla den 17/7 1949
och ägdes 3/8 1952 av Jan Runnqvist i SSMK.    

Enligt Startprogrammet vid SS Vikens Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla,
söndagen den 5 augusti 1951, deltog J10 nr 385 "Sanni" med Jan Runnqvist i SSMK. Man seglade
om SS.Vikens Jubileumspokal 1949. - Enligt Seglarbladets resultatlistor kappseglades "Sanni" 1952
av C.G.Grahl som rorsman. (Uppgift : Anders Thölén i Göteborg 2011).   

SS.Viken ordnade kappsegling 1952-08-03 i Uddevalla där Jan Runnqvist deltog med "Sanni".
Likaså vid distanskappseglingen Stenungsund - Stången i Uddevalla, lördagen den 1 augusti 1953,
där bl.a. tolv båtar deltog : J10 nr 21, 32, 96, 97, 155, 289, 294, 312, 332, 385, 398 och 413. 
J10 nr 385 "Sanny" ("Sanni") med Marianne Bräutigam i SSMK deltog. De seglade om
Bohuslänska Bilförsäljningen, Karl Bodin, Vandringspris.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 385
deltog : SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 21 juli 1956 med rorsman Christer Tengstrand
i SSMK. Ödsmålsregattan 29 juli 1956 med rorsman Jan Runnqvist i MSK, liksom SSMK:s
regatta i Askeröfjorden 11 juli 1959 och SSMK:s regatta den 21 juli 1962.  

Troligen var Sven och Jan Runnqvist i SSMK ägare till båten från 1947-1963 då de sålde
båten till
Lars Tholander, och att båten lånades ut till andra rorsmän i samma klubb
SSMK vid olika regattor under åren. (Se ägarlängden nedan).


Per Alpen i SSMK seglade "Sanni" vid SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 8 juli 1961
och Ödsmålsregattan dagen efter den 9 juli 1961 i Mjösund, Halsefjorden.

Lars Tolander
seglade J10 nr 385 "Tequela" med sin gast Hans Bergqvist bl.a. vid
Hjuviksregattan 1963 (se bild ovan) där de kom trea, och Kullaviksdagen 1967-07-02.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012)

(Läs mer om regattorna på J10 nr 226 och tidningsreportagen från 1960-talet på J10 nr 23).

Ägarlängd :
1947-1963     "Sanni"        Sven och Jan Runnqvist i SSMK
1953              "Sanni"        Marianne Bräutigam i SSMK
1956              "Sanni"        Christer Tengstrand i SSMK
1961              "Sanni"        Per Alpen i SSMK
1962              "Sanni"        Jan Runnqvist i SSMK
1963-1967     "Tequila"     Lars Tholander  Göteborg
?                      ?                 ?

Var J10 nr 385 "Sanni" finns i dag vet vi inte.


SS.Vikens regatta 1949. J10 nr 385 "Sanni" deltog med Jan Runnqvist i SSMK. (Uppgift : Janne Dahl).

Nedan :
SS.Vikens regatta vid Stångens udde , Hafstensfjord, Uddevalla den 17 juli 1952.
J10 nr 385 "Sanni" deltar även här med Jan Runnqvist i SSMK. (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015)

www.julleregister.se