J10 nr 270


J10 nr 270 "Mi Lord" kappseglade på västkusten innan hon kom till Helgasjön i Småland.

Kappseglingsreportage från Hjuvik och Grötö på 1960-talet då J10 nr 270 fanns i Göteborgsområdet.
J10 nr 270 "Mi Lord" seglades då framgångsrikt av bröderna Bergqvist.


Bilderna skildrar väl hur det kunde se ut i Helgasjön vid Växjö i Småland när J10 nr 270 "Mi Lord"
köptes dit av Bengt Jonsson på 1960-talet. J10, J18 och flera andra båttyper fanns representerade.

Bo Jonsson skriver i ett E-brev 2015-12-29 :  Min mor och far, Britt-Marie och Bengt Jonsson i sin omdäckade J10 nr 270 "Mi Lord". Vi ändrade båtens namn till "My Lord".

Min mor och far i "Putt putt:en" som de hade innan de köpte J10 nr 270 i början på 1960-talet.
Här omseglad av J18 nr 7 "Hia Hing" som ägdes av Gösta Andersson.

J10 nr 413 ägdes av min morbror Gunnar och moster Ulla Brock. De flyttade den sedermera från
Helgasjön till Matvik i Blekinge.


Vilken J10 i Helgasjön detta är, vet inte Bo Jonsson. OBS! Helgasjöns Segelsällskaps arbetsbåt "Pehr".

Två färgbilder av J10 nr 270 "My Lord" i Helgasjön 1977-1978 då Bo Jonsson tagit över båten
efter sin far Bengt Jonsson.


J10 nr 270 "My Lord" ("Mi Lord" alt. "My Lord") byggdes 1944 av Henrik och Gösta
Johansson i Kungsviken
, Orust. Båten beställdes av Motorfirman Trim i Stockholm
som återförsäljare.

På Kullaviksdagen 1958-07-06 seglades J10 nr 270 som då hette "Monsun" av Bo Gentzel men
1959-07-05 hade han bytt namn på båten till "Slöfock". (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Bröderna Bergqvist
i Göteborg kappseglade med J10 nr 270 som de gav namnet "Mi Lord".
Man hittade dem i resultatlistorna fram till 1962, då de sålde båten och köpte J10 nr 312 som de
döpte till "Mi Lord II". J10 nr 312 kan man följa i resultatrlistorna från 1963-1964. (Se ovan).

Se också tidningsreportagen från kappseglingen på 1960-talet på
J10 nr 23

Båten köptes av Bengt Jonsson från Hjuvik till Växjö 1962. Båten ska ligga i Helgasjön enligt
ordföranden i Helgasjöns SS i Växjö. Han berättade att många J10:or köptes som familjebåtar till
Helgasjön. När familjerna inte var ute med båten, fick barnen segla båtarna själva. 

Långedragsjullar i Helgasjön : J10 nr 270, J10 nr 324, J10 nr 413, J10 nr 458(?) J10 nr 472,
J10 nr 476, J10 nr 588 och J18 "Sessan" med okänt nummer i seglet samt  J18 nr 7 "Hia Hing".

Bo Jonsson, son till Bengt Jonsson i Helgasjöns SS i Växjö, berättade 2015 på Bokmässan
i Göteborg att J10 nr 270 såldes på 1980-talet. Vidare att det också fanns J18 seglande i Helgasjön.

Bo Jonsson skickade ett E-brev med bilder 2015-12-29. De visar hur det såg ut på 1960-talet
i Helgasjön. (Se bilderna ovan!)  Bo skriver : Min 87-årige far Bengt Jonsson blev väldigt glad
för boken : Långedragsjullar jag gav honom. Han  sitter med den varje dag.

Bo Jonsson skickade 2016-01-03 tre bilder till. Två i färg från Helgasjön (se ovan) och en i svart-
vitt troligen från tiden då båten seglades på Västkusten. Bilden följde nog med i båtköpet 1962?
(Se översta bilden).

Bo Jonsson återkom 2017-03-02 med ett E-brev :  Känner de flesta personerna på bilderna från
Helgasjön. Själv var jag med i Sjöscouterna på 1960-talet. Vi hade två J10:or, en GKSS-eka och
en segelbar  8-huggare från Marinen i Helgasjön.

Ägarlängd :
1944                      -                        Motorfirman Trim  Stockholm
1944-?                   ?                        ?
1958                     "Monsun"          Bo Gentzell
1959                     "Slöfock"           Bo Gentzell 
ca1960-1962        "Mi Lord"          Bröderna Bergqvist  Göteborg
1962-ca1985        "My Lord"         Bengt Jonsson  Helgasjöns SS  Växjö
?                             ?                        ?

Var J10 nr 270 "My Lord" finns i dag vet vi inte. Kanske är den kvar i Helgasjön?


www.julleregister.se