J10 nr 226


J10 nr 226 "Plupp" med Göran Weiler till rors 1966.

Göran Weiler till rors i sin J10 nr 226 "Plupp" i Stenungsund 1966.

Nedan :  Första bilden i färg.


J10 nr 226 "Plupp" byggdes 1944 vid Bröderna Martinssons Båtvarv i Kungsviken, Orust. 
Förste ägare var Doktor T.Ahrén. Båten ägdes av Olof Weiler i Göteborg 1949-1971.
Göran Weiler
(son) kappseglade med "Plupp". Våren 1971 såldes J10 nr 226 "Plupp" till
Direktör
Koch, fastighetschef på Broströms Rederi AB. Båten lär sedan ha sålts vidare
efter något år, till en person på ostkusten.  (Uppgift : Göran Weiler 2010-12-01).

Göran Weiler inkom med ett E-brev 2015-05-10 : Pappa Olof Weiler växte upp i inlandet
i gränstrakterna mellan Östergötland och Småland och kom inte i kontakt med båtlivet förrän
han började studera i Göteborg och träffade en sjökaptensdotter, som skulle bli mor till Britta
och mig. Men det var nära att han som gymnasist vid läroverket i Västervik kunde ha fått för-
månen att följa med lektor Sven Grenander på någon av hans långseglingar i Östersjön.
 
Grenander, grundare av Svenska Kryssarklubben, tog varje sommar med sig ett antal hugade
elever på sina sommarlovsseglingar, men pappa var ett par år för ung. Pappa hade dock
seglingen i blodet och var "förlorad, förälskad, förförd" efter första segelturen på västkusten.
Det började med en segeleka, när jag var tre år, därefter en kostersnipa och sedaqn "Plupp".

Det inkom ett E-brev 2015-05-07 från Lars Johansson Ahlqvist i Kristinehamn
"Personen på ostkusten" som köpte J10 nr 226 "Plupp" var min far, Åke Johansson
som tyvärr gick bort för en tid sedan. Han grundade LRSS, Lilla Rätö Segelsällskap
i Tjust
skärgård. Lilla Rätö ligger utanför Västervik. LRSS hade fyra båtar varav tre
var J10:or. Förutom "Plupp" två andra J10:or, men vilka?

Det kom ett E-brev 2015-05-28 från Åke Lobell som fått kontakt med J10-skepparen
i LRSS Bernt Kindberg, som har "ordning på pappren", och som säger att han har bildbevis
på att Åke Lobell seglade J10 nr 92 och att Bernt Kindberg hade (har?) J10 nr 299.
(Se mer på J10 nr 92 och J10 nr 299).

Vi seglade J10 nr 226 "Plupp" under säsongerna 1972-1973. Vem som köpte båten hösten 1973
våren 1974 vet jag inte men Åke Lobell kanske kommer ihåg det. - Han var min fars bäste vän.
Vi hoppas få veta mer och se bilder på J10:orna i Lilla Rätö SS. i Tjust.

Åke har fortfarande kontakt med Bernt Kindberg som ägde den tredje J10:an. Jag tror att min
pappa fortsatte att komma trea i kappseglingarna med "Plupp"- men att det kan räknas som ett
något sämre resultat än vad föregående ägare kan storltsera med, inte minst med tanke på start-
fältet...

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där han
seglade J10 nr 226 "Plupp" : 

SS.Vikens regatta i Hafstensfjord?.........den 17 juli         1949    (Rorsaman : H. Barney)
Ödsmålsregattan i Halsefjorden..............den 29 juli         1956
SSMK:s regatta i Askeröfjorden.............den 22 juni        1957 
SSMK:s Juniorregatta i Askeröfjorden...den 12-13 juli    1958 
Ödsmålsregattan......................................den 27 juli         1958 
SSMK:s regatta.......................................den 11 juli         1959
Ödsmålsregattan i Halsefjorden..............den 19 juli         1959
SSMK:s regatta.......................................den 8 juli           1961 
Ödsmålsregattan i Halsefjorden..............den 9 juli           1961 
Tjuvkilsregattan i Älgöfjorden................den 18 juli         1961
SS.Viken:s regatta...................................den 5-6 augusti 1961 
MSS regatta i Marstrand.........................den 13 augusti   1961
SSMK:s regatta i Askeröfjorden.............den 21 juli         1962
Hjuviks Midsommarregatta.....................den 23 juni        1963
Ödsmålsregattan......................................den 11 augusti   1963  
Tjörn Runt...............................................den 27 augusti   1966
    
Som synes var Göran Weiler en av de flitigaste kappseglarna i J10!

Mer om "Plupp" och Långedragsjullar kan läsas på : www.seniorseglaren.se

Ägarlängd :
1944-1949        ?               T.Ahrén
1949-1971       "Plupp"     Olof och Göran Weiler i GKSS, SXK och LSS  Göteborg
1971-1972       "Plupp"     Koch  Broströms Rederi AB  Göteborg
1972-1974?     "Plupp"     Åke Johansson  Stockholm  Lilla Rätö SS. Tjust
ca1974-?           ?                ?

Var J10 nr 226 "Plupp" finns i dag vet vi inte.

 

Ödsmålsregattan 1957
.  J10-starten i den andra seglingen. Göran Weiler skriver 2014-06-25 : 
Det är jag som leder fältet (J10 nr 226 "Plupp") på 9 båtar. Man kan se att J10 nr 442 "Drabant"
näst sist i starten har en rejäl akterrunda i storseglet.  "Stora" segel där också!  Jmf. bilden nedan!  
Seglen skulle vara kontrollmätta innan start.

J10 nr 226 "Plupp" med Göran Weiler 1957. Göran skrev 2014-06-26 :  Det finns ingen startlista
från Ödsmålsregattan 1957, vilket förvånar mig. Vår sommarstuga i Stenungsund, vid norra Askerö-
fjorden hade just blivit exproprierad för att ge plats åt pertokemin, så vi hade tvingats flytta det året
och hyrde några rum i en bondgård i Strandnorum flera kilometer söder om Stenungsund. Där hade
jag båten liggande på svaj utanför Norums holme.

Det var en bra bit att ta sig ända till Mjösund i Halsefjorden för att kappsegla. Förstår knappt hur jag
lyckades ta mig till poängseglingarna. Men det gjorde jag. Det finns papper på att jag var med på de
tre första. Kom trea, etta, trea och trea totalt, trots att alla fyra seglingarna räknades det året.

Men den fjärde seglingen missade jag, eftersom jag av seglingsledningen hade tvingats till Långedrag
för att få seglen kontrollmätta. Då passade man på att ändra seglingsdag. Det är sådana saker som
ovilkorligen skulle komma upp till diskussion om man träffade de gamla seglarna i dag.
Men funktionärena och föräldrarna, de är borta sedan länge.

Tyvärr lärde man aldrig känna de andra seglarna. Ofta gick man inte ens iland före eller efter seglingarna.
Man utbytte kanske några ord ute på banan, begärde plats för märke, gormade "styrbord" eller något
sådant, men visst skulle det vara intressant att träffa dem, som man så väl kände till namn och segel-
nummer. Vi skulle säkert ha helt olika uppfattning om olika situationer.

Detaljerade loggboksanteckningar, som jag har kvar, stöder mitt minne. Men det är första gången på
närmare 60 år som jag läst och utvärderat det hela. Med överblick och distans förstår man mycket nu,
som man inte ens reflekterade över på den tiden.   Bästa hälsningar   Göran

 Göran Weiler skickade 2014 tidn.klipp och startlistor från regattor 1958, 1959, 1961, 1963, 1966 :    
 Stenungsöns Segel och Motorbåtsklubb SSMK:s regatta den 12-13 juni 1958 i Askeröfjorden.
 "Lilian slog mig med 2 sekunder! Orsak? En regnskur!"  Läs mer om regattan på J10 nr 442.


SSMK:s regatta den 12-13 juli 1958 med 20 startande J10:or!  Kan Ödsmålsregattan söndagen den 27 juli 1958 ha varit din första regatta? frågade Göran Weiler
i ett E-brev 2014-08-13 till Ulla Albrecht (Bauer) i J10 nr 230.  Den gången var vi 10 stycken
J10:or på startlinjen. Det enda jag har antecknat var att Lilian Klarman i J10 nr 442 vann,
Åke Liljegren
i J10 nr 400 kom på sjätte plats och jag själv i J10 nr 226 på sjunde.
Din och övrigas placeringar har jag inga uppgifter om. (Se startlistan ovan!)
Stenungsöregattan den 13 juli 1958 deltog du inte i enligt listan.

Både du och jag deltog i poängseglingarna i Ödsmål 1958. Den första seglingen var den 10 juli.
Vi hade inte blivit informerade, så vi missade den. I andra seglingen möttes du och jag för första
gången. Det var den 18 juli (ev.17/8). Kai och Lilian var ute på vådliga äventyr, när de seglade
till Marstrand via Eggskär. De deltog alltså inte. Liljegrens i J10 nr 400 vann seglingen före oss.
(Läs mer om det som kunde blivit en olycka på J10 nr 451).

I övrigt gick det dåligt för mig i Ödsmål det året 1958. I fjärde seglingen utgick vi, då vi låg tvåa
men seglade på sista märket. Lilian vann förstås och du kom femma, före Kai Jannerberg i J10
nr 451 och Liljegrens i J10 nr 400. Lilian, hur tog Kai det att du ständigt spöade honom på
kappseglingarna?  Och hur upplevde du det?     Vi ser fram emot fortsättningen...SS.Ägirs regatta den 18 augusti 1963 i Hafstensfjord utanför Uddevalla.Ödsmålsregattan 1963 i Halsefjorden. 
 

www.julleregister.se