J18 nr 16


Kappsegling i Långedrag 1938.  J18 nr 16 "Joker" rundar Elfsborg efter länsen. "Inger" ligger på
läns ner mot märket. ("Inger" har J nr 3 i seglet = J18 nr 3. Se albumet med tidningstext nedan!)

J18 nr 16 "Joker".  Bild ur boken Svenska Segelyachter från 1943 (sid.18). 


Kappsegling i Långedrag 1939?   J22 nr 1 "Nabben II" leder, följd av J18 nr 13 "Brita",
J18 nr 29 "Zaritza",  J22 nr 5 "Skarven" och J18 nr 16 "Joker" med Olle Theander vid rodret.

                                                LSS styrelse på 1940-talets senare del :

Herbert Svensson, Olof Andersson,       Filip Anås,            Olle Theander,                Ivar Ahlgren,
                                                      Alfons Eriksson                             Aste Sandén                  Gösta Engquist
                                                                                          
Kappseglingsreportage ur Göteborgspressen 17/6 1940 :


         1940 :
En bil i ett register för båtar? Bilen är från 1937 och är lika gammal som båten ovan! Samma ägare.

Här nedan följer en serie seglingsbilder ur Olles Theanders album från 1937-1938 i Sotenkanalen.

Ivar Ahlgren serverar Olle Theander ur kaffepetter. Marstrand och sedan Smögen :Höstsegling 1938.  Ur tidningsklippet : Den överlägsna segerherren "Nabben II" (J22 nr 1) strax före
första rundningen av Bocken.  Bilden t.h : För att öka buken i storseglet av bomull inför en kappsegling,
"trampade man buk". Bilderna under : "Joker" (J18 nr 16) rundar Elfsborg efter länsen. "Inger" ligger på
läns ner mot märket. ("Inger" har J 3 i seglet. Ingen annan J18 än nr 3 heter "Inger". Alltså :  J18 nr 3).

Carl-Axel Hellman (J14 nr 77) skickade ett E-brev 2016-04-07 om hur man seglar in bomullssegel :
Man såg till att det var en vacker dag med lämplig stadig vind 5-6 meter. Sedan ordnade man så att
båten låg på kryss och satte seglen därefter. Inte hårdskotat utan med en pall eller två. Sedan fick båten
ligga där och sköta sig själv ett par timmar. Därefter kollade man om liket och duken hade blivit den
önskvärda.  Att trampa duk har jag aldrig hört talas om. Det verkar kräva en del akrobatrik.
När bomullsseglen torkat kan jag tänka mig att det krävdes en del seglande för att töja ut dem igen.
Kappseglingsreportage ur Göteborgspressen från krigsåren troligen 1940.

Vid första kappseglingen för året, 1938 länsade J18 nr 16 rakt in i svallvågorna från Styrsöfärjan.
Masten knäcktes!


Fyra bilder från 1938. OBS! Skotningen av storseglet har byggts om : Bommen har kortats,
ledvagnen har tagits bort och storseglet skotas nu från sittbrunnens mitt.

Ingrid Remler (Theander) i sittbrunnen på J18 nr 16 "Joker" 1944.

Bosse Theander ca 6 månader gammal med mamma Ingrid och pappa Olle Theander 1945.

J18 nr 16 "Joker" på läns.  Troligen Olle Theander i mitten.
Här nedan följer en osorterad fotosamling ur ett album som skildrar seglarlivet ca 1938-1945.

J18 nr 16 "Joker" och "Bölja" (ingen Långedragsjulle). Ivar Ahlgren (se J22 nr 31), Martin Utbult
och okänd. I bakgrunden syns J14 nr 3? "Nautic" (se J14 nr 1).

"Bölja" (ingen Långedragsjulle) och J18 nr 16 "Joker". Längst akterut i "Joker" sitter Ivar Ahlgren.
Men... var är "Jokers" bom?

Yngve Remler med pipa och sjökort samt okänd i J18 nr 16 "Joker".

Bertil Remler till rors i "Joker".

Bröderna Yngve och Bertil Remler med vevgramofon på "Jokers" akterdäck.

Yngve Remler i dinge.

Yngve och Bertil Remler i "Joker"

Natthamn.


J18 nr 16 "Joker" utanför Långedrag.

Något äldre bild av "Joker" seglad av Yngve Remler. Båten har fortfarande ledvagn, alltså innan 1938.

Yngve Remler sittande på bommen, Sven-Erik Andersson och Olle Theander.

Rakning ombord!

Olle Theander och Yngve Remler med pipor och vita stövlar.

Tre hattar!  Hans Weinhöffer? Ivar Ahlgren och Olle Theander i J18 nr 16 "Joker".

Båten i bildens mitt är J18 nr 16 "Joker".

J18 nr 18 "Kirre III" och J18 nr 16 "Joker"?

Sjökortsläsning

Middag med stekt ägg....

...och stekt potatis m.m.

Kaffe efter maten.

Ransonering?

"Pråmdragare" i Sotekanalen.

Till havs igen!

J18 nr 16 "Joker" som bild på väggen och prissamlingen i byrån.

Prisutdelning i Långedrags Segelsällskap LSS. Ordförande Alfons Eriksson håller i Jullehornet
medan Olle Theander tittar på. Bosse Theander säger att det var hans pappa Olle som gjorde papp-
kartongmodeller av fiskebåtar, varav en står som pris i mitten på sidobordet.


J18 nr 16 "Joker" kallades för "J16 18". Konstruktör var sannolikt Hjalmar Olsson men
båtbyggare och var båten byggdes är okänt
. I det handskrivna registret från 1930-talet står det
under Dato : 1/5 1938. Detta är datum för båtens klassning i LSS. Förste ägare var Olle Theander
i Göteborg
. Alla Olles båtar hette "Joker".

Olle Theanders son Bosse Theander skickade ett E-brev 2016-03-30, där han säger att han
hittat bilder på J18 nr 16 i ett album, daterade 1936. Alltså fanns J18 nr 16 år 1936!

Olle var skicklig kappseglare och medlem i LSS i många år. Vid GKSS Höstregatta 1938-08-13
deltog Olle Theander med J18 nr 16 "Joker".

Även 1940 hittar vi J18 nr 16 i kappseglingsprotokollen i Göteborgspressen. Den översta bilden
kommer från Nils Hellmans (J22 nr1) album från omkring 1932-1939 och föreställer J18 nr 16,
trots att bokstaven J är felplacerad i seglet. Olles son Bosse Theander kom med förklaringen i
ett E-brev 2010-11-07. Det var segelmakare Henry Hedmark i Göteborg som hade råkat sy dit
siffrorna fel. Olle tyckte det var kul, så därför fick de sitta kvar. Bosse har aldrig sett J18 nr 16
"Joker" själv, trodde han då (se nedan), men han har fått detta berättat för sig.

Bosse Theander
skickade ett E-brev 2016-03-31 där han skrev : Jag har hittat bevis på att jag
faktiskt varit ute i J18 nr 16! (Se bild 3 nedifrån med pappa och mamma). Bilden fann jag i min
mammas album från år 1944. Eftersom pappa blev ägare till J18 nr 85 "Joker II" år 1945 så måste
det vara J18 nr 16 "Joker" på bilden. Jag är cirka halvåret gammal.  -  Bosse Theander hittar vi
också som treåring i pappa Olles J18 nr 85 "Joker II". (Se bilder på J18 nr 85).

Nils Hellmans (J22 nr 1) bror, Sven-Åke Hellman och Olle Theander var kamrater från Långedrag.
Det är ur Olles album, som bilderna ovan är hämtade. (Se bilderna under bilen). Albumet fick Olle
på sin tjugotreårsdag den 15 novembver 1937 av vännerna i Långedrag : Birgit Ahlgren, Erik, Helge,
Ivar Ahlgren, Ingrid Remler, Martin, Olle, Bruno och Sven-Åke Hellman.

Enligt Anders Thölén i Göteborg kappseglades J18 nr 16 "Joker" av Einar Hultén 1952
och av (sonen?) Bo Hultén 1953. De fanns med i Seglarbladets resultatlistor 1952-53. 

Ägarlängd :
1937?-1944     "Joker"     Olle Theander  Göteborg
1952                  ?             Einar Hultén
1953                  ?             Bo Hultén

Var J18 nr 16 "Joker" finns i dag vet vi inte.
 
 Några kappseglingsresultat :
 
                                              

www.julleregister.se