J10 nr 98


Kappsegling i Långedrag. 
J10 nr 162 "Julita" med Lennart Rutgersson i täten följd av  J10 312
"Mi Lord II" med bröderna Lennart och Krister Bergqvist, en båt skymd,  J10 nr 140, den blåmålade
J10 nr 98 "Macea"
med Hans Eliasson har vänt och seglar babord,  J10 nr 515 "Adele" med
Örjan Eklund,  J10 nr 23 "Blues" med Anders Ahrenberg,  J10 nr 426 "Rasmus" med Jörgen eller
Peter Kolni, en båt skymd och en oidentifierad,  J10 nr 4 "Antik" ("Nalle Puh") med Henrik Hedlund,
och  J10 nr 418 "Steppo" t.h. med blått kapptak.  

Läs mer om kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23
 
      

Långedrag ca 1963
.  Fr. v. J10 nr 162 "Julita" med Lennart Rutgersson,  J10 nr 23 "Blues" med
Anders Ahrenberg och t.h.  J10 nr 98 "Macea" (mörkblå)  med Hans Eliasson i röd tröja.
Den vita tvåmastade Ketchen i bakgrunden är "Gullvej II" med ägare Viking Klase.


Lennart Königsons modell av J10 nr 98.  Modellen är byggd mycket noga efter originalet för att
visa båtens form.  Jmf. skrovformen på de blå J10:orna på bilden ovan! J10 nr 162 "Julita"
ljusblå t.v. är päronformad. Den mörkblå J10 nr 98 "Macea" är bredast på mitten.Här syns tydligt att J10 nr 98 hade en annorlunda skrovform. Smal fram och bredast i mitten.
Alltså inte "päronform" som alla andra J10:or.J10 nr 98 "Macea" byggdes 1943 av Karlsson och Hallbergs Båtvarv i Kungsviken
, Orust.  
Förste ägaren hette Lindqvist. Båten var blåmålad, öppen, utan kapp men hade akterdäck.
Okappade båtar hade en fördel på kappsegling med att vara lättare, men samtidigt var de farligare,
då det kunde kom in vatten vid hård krängning.  J10 nr 98 hette först "Raff". Det var lite fräckt att
ge båtarna namn efter dåtidens porrtidningar.

J10 nr 98 "Raff" ansågs vara kustens snabbaste J10 på kappseglingarna i många år, med tvilling-
bröderna Bo och Håkan Lindqvist vid rodret. De tog två inteckningar med "Raff" i HABK:s
vandringspris J10-Kannan 1958 och 1960. - Tvillingbröderna vann två inteckningar i Ahrenbergs-
priset
som var ett vandringspris i GKSS för J10-besättningar under 20 år.  D.T.Ahrenberg var
handelsman och jägare. Det var han som var ursprunget till Ahrenbergsregattan.  Det var han som
skänkte vandringspokalen.

Bo och Håkan var överåriga, när de skulle segla om tredje och sista inteckningen i vandringspriset.
Men Tryggve och Inge Hermansson seglade sista kappseglingen i tvillingbröderna Bo och Håkan
Lindqvists båt J10 nr 98 : Augustiregattan. Och de vann! Så kunde tvillingbröderna Bo och Håkan
Lindqvist få sin tredje inteckning i Ahrenbergspriset och därmed ta hem vandringspriset för gott. 
      
Vid Kullaviksdagen 1957-07-07 och 1958-07-06 seglades "Raff" av Bo Lindqvist i LSS
och 1959-07-05 av Håkan Lindqvist samt 1960-07-03 av bröderna Lindqvist
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 
  
Vi har fått ett E-brev från Lennart Königson i Västra Frölunda.  Lennart skriver :  J10 nr 98
hade en annan skrovform än alla andra J10:or. Båten hade sin bredaste punkt på mitten, betydligt
längre akterut än andra J10:or och var ofta klart snabbare, särskilt på kryssen. Jag har en modell
av båten hemma (se bilderna ovan) där detta framgår tydligt. Under den tid jag seglade J10 nr 59
"Robust" ägdes J10 nr 98 "Raff" av bröderna Lindkvist Förö. De vann många, men inte alla
kappseglingar. J10 nr 98  förlorade en Jullepokalsegling som jag vann efter protest, därför att
bröderna Lindkvist och många andra, läst sjökortet fel och därmed seglat fel väg.
 
Omkring 1960 köptes J10 nr 98 av Lars Eliasson. Familjen bodde på Killingholmen.
Hans Eliasson
(*1945) skulle kappsegla med båten. Han vann många seglingar med
"Macea" som båten kom att heta. 

Hans Eliasson
seglade J10 nr 98 "Macea" Kullaviksdagen 1962-07-01 och 1963-06-30.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Läs mer om kappseglingarna på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.
 
Hans Eliasson tog två inteckningar med "Macea" i HABK:s vandringspris J10-kannan
1962 och 1963. Läs mer om Hans Eliasson och J10-Kannan på J10 nr 474, där man kan se
att samma båt, J10 nr 98 är den enda J10 som tagit fyra inteckningar i HABK:s vandringspris
J10-Kannan! Dock med två olika besättningar.    

Hans Eliasson blev sedermera VD för byggföretaget Regnbågen, som byggde Operan i Göteborg.
Hans Eliasson hade J10 nr 98 "Macea" bara en kort tid. Han sålde båten 1963 till sin nuvarande
svärfar Olof Berg på Killingholmen, för att hans äldste son Robert Berg skulle vinna kapp-
seglingar,vilket han också gjorde. Hans Eliasson var med Robert Berg och seglade vid ett tillfälle,
sommaren 1963? Hans vill minnas att de vann, vilket man vanligtvis gjorde med J10 nr 98. 
När och till vem Robert sedan sålde båten visste inte Hans Eliasson.

Robert Berg
döpte båten till "Blue Bob" och seglade Kullaviksdagen 1965-07-04, 1967-07-02
och 1968-06-30.  (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 
      
Hans Eliasson
skickade ett E-brev 2012-06-07 : Av en tillfällighet hamnade jag på Julleregistret. 
Jag ägde J10 nr 98 "Macea" t.o.m 1963. År 1964 lånade jag båten av Robert Berg för att segla i
Budskär. Jag seglade då med Dodde Broberg som gast (bl.a. Sveriges representant i OS i Mexiko
där han seglade Drake). Skälet var att jag vunnit två år tidigare och ville ha en tredje vinst för att
behålla vandringspriset för gott. Så blev det också. Priset var Konsulinnan Beatrice Lesslies
Vandringspris
. Fint som snus! Sedermera stals detta pris, men det är en helt annan historia. 

För övrigt har Lennart Königson rätt. J10 nr 98 var en racerbåt, vilket också var skälet till att jag
slutade kappsegla. Det var lite tröttande att höra hur alla segrar berodde på att båten var så snabb.
En gång kom jag 5:a i Stjärnbåtsfältet vid en Kullaviksdag 1963, trots att vi startade 5 minuter
efter dem. 
  
Ett nytt E-brev 2012-06-13 av Hans Eliasson : Min far Lars Eliasson hade J10 nr 178, tror jag.
Sist jag såg J10 nr 98 var på Styrsö, väster om Snobbrännan utanför Tången ungefär, för
ca 25 år sedan (ca 1987). Då var den badbåt(!) med focken hissad nästan en halv meter över
däck. Hemst!   

Andra J10:or i Billdalstrakten på 1960-talet var J10 nr 381 med Per Olof Pernvik i Göteborg,
en hette Jonasson (avliden), en som hette Magnus Jarlöv hade en öppen båt, kanske J10 nr180?
Magnus dog i 20-årsåldern. Peter och Jörgen Kolni hade en J10:a som hette "Rollo". De seglade
två OS för Sverige i Tornado.

Robert Berg (*1948) berättade på Båtmässan i Göteborg 2012 att hans far Olof Berg köpte
J10 nr 98 "Macea" 1963. Robert, som seglade GKSS-eka, fick lämna den till sin yngre bror
och börja segla J10 nr 98 som fick namnet "Blue Bob". Robert hade råkat ut för en motorcykel-
olycka och hade gipsad arm och suttit i rullstol hela sommaren 1966. Robert och hans gast Ann-
Charlotte, (hon är Roberts hustru sedan 50 år), seglade Bredskärsregattan 1966 och vann!
När Robert skulle hämta priset, trampade han fel och bröt benet!  Maximal otur!     

Enligt Lennart Königson vann Robert den nya Jullepokalen någon gång under perioden 1963-
1965 med sin J10 nr 98 "Blue Bob". Ovetande om varandra kom Lars Törnström till Båtmässan
i Göteborg 2012. Lars seglade J10 nr 155 på 1970-talet. Han berättade att J10 nr 98 seglades
av Robert Berg som var en vass kappseglare! De seglade 1965 med Göran Ejdeling (f.d. ordf.
i LSS) i Onsala, Långedrag och Hjuvik.

Det kom ett E-brev 2015-01-16 från Folke Sahlin i Västra Frölunda : Hej, jag läste i Julle-
registret om J10 nr 98. Jag köpte båten 1968 i Kullavik och seglade den till Styrsö Sandvik.
Ägde den till 1971 om jag minns rätt. Min kamrat Olle Melin hade vid samma tid J10 nr 21.
J10 nr 98 var alltid snabbare! Vi kappseglade inte med båtarna utan bara med varandra.

Ägarlängd :
1943-1960       "Raff"             Bo och Håkan Lindqvist  Förö
1960-1963       "Macea"         Lars Eliasson, Hans Eliasson  Killingholmen
1963-1968       "Blue Bob"    Olof Berg, Robert Berg  Kullavik
1968-1971        ?                    Folke Sahlin  Västra Frölunda  Styrsö Sandvik
ca 1987             ?                    någon på Styrsö
?                        ?                    ?
     
Var J10 nr 98 "Macea" finns i dag vet vi inte.       

 

www.julleregister.se