J10 nr 140


Kappsegling med J10 i Långedrag på 1960-talet.  Fr.v : J10 nr 312 "Mi Lord II", J10 nr 162 "Julita"
J10 nr 140 "La Petite"
,  J10 nr 301 "Sagitta",  J10 nr 98 "Macea"(blåmålad),  J10 nr 515 "Adele", 
J10 nr 426 "Rasmus",  J10 nr 23 "Blues",  J10 nr 537 "Ankar-O-Lina",  J10 nr 443 "Quick", 
J10 nr 4 "Antik" och  J10 nr 418 "Steppo". 

Se mer om båtarna och läs om kappseglingen på 1960-talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


J10 nr 140 "La Petite" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust
i en serie om 23 båtar år 1943 och 20 st. år 1944. Alla levererade till Kungliga Motorbåts Klubben
i Stockholm
som återförsäljare. Ägarna bodde kanske i Stockholm på vintern, men var sommarboende
med båten i Bohuslän.

Jerker Törnros i Tanumshede
kom till Båtmässan i Göteborg 2017-02-07 och berättade att han ägde
"La petite" som båten hette 1961-1966.

Ägarlängd :
1943                 -                   Kungliga Motorbåts Klubben  Stockholm återförsäljare
1943-?              ?                   ?
1961-1966     "La Petite"     Jerker Törnros  Tanumshede
?                       ?                   ?

Var J10 nr 140 "La Petite" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se