J10 nr 381


J10 nr 381 "Eva-Lotta" byggdes 1946 vid Harry Hallbergs Båtvarv i Kungsviken på Orust. 
Förste ägare var Lars Nilvan  Arendals SS  Göteborg. 

Per Olof Pernvik
seglade J10 nr 381 "Eva-Lotta" Kullaviksdagen 1954-07-04, 1955-07-17 med
Claes
Göran Pernvik i GKSS, 1956-07-01 seglade Per Olof Pernvik i KKKK  J10 nr 381 som
nu hade namnet "May Gun" och 1957-07-07 seglades båten av Sigvard Pernvik i KKKK nu med
nytt båtnmamn igen : "My-Own". 1958-07-06, 1959-07-05 och 1960-07-03 seglades "My Own"
av Claes Göran Pernvik och 1961-07-02, 1962-07-01 och 1963-06-30 av Per Olof Pernvik.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 381 deltog : 
SSMK:s regatta den 21 juli 1962 seglade Per Olof Pernvik sin båt "My Own".

Hans Eliasson (se J10 nr 98) skriver i ett E-brev 2012-06-13 att Per Olof Pernvik i Göteborg
kappseglade med båten i Billdalstrakten på 1960-talet.

Ägarlängd :
1946-?               ?                     Lars Nilvan  Arendals SS  Göteborg
1954-1960?     "Eva-Lotta"     Sigvard Pernvik  Hovås
1955                "Eva-Lotta"     Claes Göran Pernvik i GKSS
1956                "May Gun"      Per Olof Pernvik i KKKK
1957-1963       "My-Own"      Claes Göran och Per Olof Pernvik  Hovås           
?                        ?                     ?

Var J10 nr 381 "Eva-Lotta" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se