J10  nr  4


Gunnar Vangen
seglar sin J10 nr 4 "Bylgia IV" den 5 augusti 1943.


Gunilla Vangen
fick sina första seglingserfarenheter under kapellet i J10 "Bylgia IV". Var det båten eller
fotografen som lutade!
 Gunilla överlevde dock båtlivet och har 2013-03-04 skickat dessa bilder.


Folke Engström
med sina modellbåtar efter Båtkonstruktören Hjalmar Olssons originalritningar.
Folke var slöjdlärare och gift med Gunnel, Hjalmars Olssons dotter. Här håller han J10 nr 4 "Bylgia IV".
   

Folke Engströms
modellbåtssamling.

J10 nr 4 "Bylgia IV":s  namnbräda. 

J10 nr 4  "Bylgia IV" som modellbåt.

Hjuviksregattan den 23 juni 1963. 
J10 nr 23 "Blues" med Anders Ahrenberg vann starten följd
av J10 nr 312 "Mi Lord II" med bröderna Lennart och Krister Bergqvist,  J10 nr 156 "Botten Upp"
med Ulf Ambrusson, J10 nr 385 "Sanni" med Lars Tholander och gasten Hans Bergqvist. J10 nr 185
"Skorpan" med Ann-Christine Backman, J10 nr 4 "Antik" ("Bylgia IV","Nalle Puh") med Henrik
Hedlund
, och t.h. två oidentifierade J10:or. (Se startlistan nedan).


Hjuviksregattan den 23 juni 1963.
 Kappseglingen fortsätter.  J10 nr 23,  J10 nr 312,  J10 nr 185,
J10 nr 4,  J10 nr 156  och  J10 nr 385.  Se startlistan nedan.  Se båtnamn, ägare och länkar till
båtarna på J10 nr 23.


Hjuviksregattan den 23 juni 1963.  Startlista.

Kappsegling i Långedrag. 
Fr.v. J10 nr 162  följd av J10 nr 312, en skymd båt,  J10 nr 140,
J10 nr 98 (blå) seglar för babord,  J10 nr 515,  J10 nr 23,  J10 nr 426, en båt skymd och en båt
oidentifierad, J10 nr 4 och t.h. J10 nr 418.  Se båtnamn, ägare och länkar på J10 nr 23.
Läs också mer om kappseglingen på 1960-talet i tiningsklippen på J10 nr 23.Kappsegling i Långedrag. 
Fr.v.  J10 nr 312,  J10 nr 162,  J10 nr 140,  J10 nr 301,  J10 nr 98 (blå),  
J10 nr 515,  J10 nr 426,  J10 nr 23 (blå),  J10 nr 537,  J10 nr 443,  J10 nr 4 och t.h.  J10 nr 418. 
Se namn, ägare och länkar till båtarna på J10 nr 23.
 


J10 nr 4 "Nalle Puh" byggdes 1942 vid Nestor Nilssons Båtbyggeri, Strömstad. 
Båten var okappad och byggd helt i ek. Förste ägare var : Bertil Asker i Stenungsund.  

Torsten Jacobsson på Köpstadsö (se J10 nr 194) skriver i ett E-brev 2012-01-17 : Vi hade på 1950-
talet sex eller sju kappseglande J10:or med Köpstadsö ("Kössö") som hemmahamn. J10 nr 4 "Nalle Puh"
var okappad, halvdäckad och seglades av Lars Kjellander (*1938?) fram till 1954, då han fick Stjärn-
båten nr 310. J10 nr 4 övertogs då av Lars lillebror Per Kjellander som hade båten till 1957. 

"Nalle Puh" seglades av Lars Kjellander i GKSS vid Kullaviksdagen 1954-07-04, av Per Kjellander
i KBK 1955-07-17, av bröderna Sandberg 1959-07-05, 1960-07-03, Bo Sandberg 1961-07-02 . Kullaviksdagen 1963-06-30 seglade Henrik Hedlund J10 nr 4 med nytt namn : "Antik".
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund år 2012). 

Göran Weiler, Seniorseglarna i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor, där vi
hittade J10 nr 4 "Antik" seglad av Henrik Hedlund vid Hjuviks Midsommarregatta den 23 juni 1963.   
(Se översta bilden som togs just vid denna regatta! Se också texten nedan från Henrik Hedlund).

Läs om kappseglingen på 1960.talet i tidningsklippen på J10 nr 23.

Åke Grönlund i Göteborg berättade 2012 att J10 nr 4 seglades av bröderna Bo och Göran Sandberg
i Gottskär
ca.1958-1961. Hört på Båtmässan i Göteborg 2014 : Bo och Göran Sandberg var Gottskärs
mest framgångsrika kappseglare!  Båten var okappad 1960 och även 1963. Se översta bilden från 1963.
     
Gunilla Vangen
i Göteborg skrev ett brev 2013-03-04 :  Följande uppgifter har jag fått från en
gammal "Kössöbo" (Köpstadsö) :  Familjen Tage Kjellander med sönerna Lars och Per bodde
på Köpstadsö i Göteborgs södra skärgård på somrarna. Båten låg vid boj mellan Köpstadsö och
Mossekullen
. De ägde båten från slutet på 1940-talet till början av 1960-talet.

Min pappa Gunnar Vangen (*1900-1962) var Mantalskommisarie i Göteborg.  (Gunnar bytte namn
till Vangen från Andersson 1943). Gunnar Vangen var tillsammans med sin gode vän Hjalmar Olsson
på Arendalsvarvet och startade J10-klassen. Gunnar var ägare till J10 nr 4 "Bylgia IV" år 1942-1947.
Den var min pappas fjärde båt. Namnet "Bylgia" betyder bölja på fornnordiska. Båten låg vid Parkbryg-
gan på Styrsö Bratten.

Gunilla Vangen
var tre månader gammal när hon satt i båten första gången 1945. Pappa var mycket
intresserad av rodd och senare, 1921 av segling. "Bylgia I" var en 6:a med nummer 1 och ägdes av tre
kamrater, varav en var min pappa. Gunnar var medlem i Göteborgs Roddförening, SS Aeolus,
Göteborgs Segel Klubb (GSK) och GKSS. Han seglade bl.a. hem tre 1:sta pris, silverpokaler.
Vi bodde på Styrsö om somrarna och var alltid ute med "Bylgia" när pappa var ledig! 
Det var härligt!! 
(Se bilderna från Gunilla Vangen nedan!)

Ett E-brev inkom 2014-10-23 från Henrik Hedlund : Hittade av en slump registret över Långe-
dragsjullarna. Fantastiskt! Seglade själv som du så riktigt påpekat, under några år i början på 1960-
talet J10 nr 4, som jag av någon anledning döpte till "Antik". Möjligen var det så att säljarna inte ville
att jag skulle använda namnet "Nalle Puh". Hur som helst, jag var ingen större kappseglare, och trots
att båten var omvittnat snabb lyckades jag aldrig placera mig något vidare.

Men med Dodde Broberg vid rodret och mig som gast kom båten faktiskt två i Långedragsjullen.
Gissningsvis var detta 1964. Den seglingen, som så många andra, vanns av Hans Eliasson ombord
på "Macea" med, om jag minns rätt, segelnummer 98. "Macea" var okappad och liksom "Antik"
byggd helt i furu. Jag betvivlar att någon av ekkonstruktionerna hävdade sig riktigt bra på kapp-
seglingarna. "Maceas" fribord var blåmålade. "Antik blev så småningom vitmålad.
Var "Antik" befinner sig i dag har jag tyvärr ingen aning om.

Ägarlängd :

1942-?                ?                     Bertil Asker  Stenungsund  (osäker uppgift).
1942-1947        "Bylgia IV"     Gunnar Vangen  Göteborg
1947-1958        "Nalle Puh"     Tage, Lars och Per Kjellander  KBK  Köpstadsö Båtklubb
1958-1961        "Nalle Puh"     Bo och Göran Sandberg  Gottskär
1962-ca1965     "Antik"            Henrik Hedlund
ca1965-1973      ?                     Tage eller Ture, företagare i krom-och förnicklingsbranschen Växjö
?                         ?                      ?

Var J10 nr 4 "Nalle Puh" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se