J10  nr  525


J10 nr 525.

J10 nr 525 "Snurr" utanför Svanesund.

Claes Håkansson vid J10 nr 525 "Snurr".

J10 nr 525 "Beda" konverterad för de stora oceanerna.

J10 nr 525 "Beda" fick inbyggd sittbrunn med två luckor för rorsman och gast inför expeditionen 1969.

J10 nr 525 "Beda" från expeditonen i västerled 1969.

J10 nr 525 "Beda" byggdes 1962 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.
Båten var byggd i mahogny. Förste ägare var Claes Håkansson, Orust och Göteborg. 

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor för olika regattor. Där hittade vi
J10 nr 524 "Snurr" vid SSMK:s regatta den 21 juli 1962 seglad av Jan Håkansson i ÖKK,
liksom vid Ödsmålsregattan i Halsefjorden den 11 augusti 1963, men då hade båten fått nytt
namn : "Rus". (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

I telefon 2013-04-04 berättade Willy Nord Öckerö att Claes Håkansson sålde båten till
Göran Nord
, som i sin tur sålde båten till Willy Nord 1992 (de är inte släkt). Willy Nord ägde
båten ett tiotal år ca 1992-2002, då han skänkte båten till Bengt.... på Öckerö, den nuvarande
ägaren. 
   
Enligt båtbyggare Michael Bossen, Öckerö, har båten dukat däck men är inte i så bra skick.
Registreringsplåten finns kvar i båten. Det finns tre master(!) varav en är originalmasten.
Ett segel har tillhört en annan J10 med ett annat nummer, som Willy köpt på Blocket, då det
gamla originalseglet förstörts i en garagebrand,

Vid förfrågan hos båtbyggare Michael Bossen 2017-02-22 sa han :  Båten står i en trädgård
på Öckerö. Båten har teakbordläggning, om jag inte minns fel.

Michael berättade också 2013-04-06 att han hade hört att Claes Håkansson seglat till 
Friesland utanför Nederländerna
med sin J10 nr 525!  Om detta är sant, är det lite
av en sensation, då ingen J10 förr eller senare seglat så långt i västerled! (Se nedan*)


Willy Nord berättade i telefon att Claes Håkansson beställt båten på Söbben, Orust.
När våren kom, åkte Claes till Söbben för att se båten på varvet. Men där fanns ingen båt.
"Vi har inte hittat lämpligt självvuxen del till stammen" sa bröderna Karlsson. Willy kom ihåg
denna episod som lustig. Mera troligt är att bröderna Karlsson, som aldrig slarvade med sina
båtbyggen, inte tog vilket virke som helst till stammen. Självvuxet skulle det vara, för det var
det bästa och fanns det inget, så blev det ingen båt, tills de hittat vad de sökte.

Willy mindes en annan episod : De var ute i J10 nr 525 och badade på öarna utanför Öckerö.
Då kom det en gammal fiskare förbi i sin båt med tändkulemotor. Hans fru satt på förtoften
i blommig klänning. "Titta åt skär´t där, så får du se en vacker julle", sa fiskaren till sin fru.
 
Jmf. vad fiskarbefolkningen sa till pojkarna Hellman i J22 nr 1, när de låg i fiskelägena i norra
Bohuslän på 1930-talet, med sin blankfernissade Långedragsjulle : "Det där är en båd som vi
förstår oss på, för den hör egentligen hemma hos oss, den typen har från början vuxit fram här ute". 
De tittade inte ens på B22:an för den hade de sett förut. Den tillhörde ju..."fint folk"!

* Det visade sig 2017-02-24 att det var sant :
Claes Håkansson nu boende i Stenungsund, skickade ett E-brev 2017-02-24 : 
J10 nr 525 byggdes i mahogny. Kappen var dukad men inte däcket som var av playwood. Hon hette
"Snurr" tills 1969 års expedition i västerled då hon döptes till det mer internationella namnet "Beda".
Seglingen gick mycket riktigt till de Frisiska öarna via Kielkanalen. Dessvärre blev vi tvungna att
vända vid gränsvattnet till Holland p.g.a. tidsbrist. Vi var tre mans besättning så det var något trångt
ombord. Bifogar några bilder då hon var konverterad för de stora oceanerna. (Se bilderna ovan!)

Claes Håkansson återkom med ett E-brev 2017-03-26 med ett par bilder från tiden innan och flera
bilder samt loggboken från den stora expeditionen i västerled 1969 som återges här nedan.

Långedragsjullar som gjort de längsta seglingarna
:  J22 nr 7 "Monsunen", J22 "Goodwin"
(oklassad systerbåt till J22 nr 7),
J10 nr 571 "Stormfågeln" och.... J10 nr 525 "Beda".

Ägarlängd :
1962                      "Snurr"     Claes Håkansson i ÖKK  Orust och Göteborg
1963                      "Rus"        Claes Håkansson i ÖKK  Orust och Göteborg
1969                      "Beda"      Claes Håkansson i ÖKK  Orust och Göteborg
?      -ca1992           ?              Göran Nord
ca1992-ca2002       ?              Willy Nord  Öckerö
ca2002-                   ?              Bengt-Arne Osberg  Öckerö

J10 nr 525 "Beda" står i en trädgård på Öckerö. 
 

            Loggboken från den stora expeditionen med J10 nr 525 "Beda" i västerled 1969 :

1.

2.

3.

4.

5.

6.           Claes Håkansson

www.julleregister.se