J10  nr 194


J10 nr 194 "Snax"  byggdes i Vänersborg 1943. 
Förste ägare var Gösta Jacobsson. 
Mer visste vi inte om denna båt, tills vi fick ett E-brev 2012-01-17 från sonen Torsten Jacobsson
på Köpstadsö. 

Han skriver :  Bland J10-orna hittar man nr 194 som pappa köpte 1943. Den fick namnet "Snax",
en av mig som treåring skapad kontamination mellan orden "snart" och "strax". För övrigt hade vi
på 1950-talet sex eller sju kappseglande J10:or med Kössö (Köpstadsö) som hemmahamn. 

J10 nr 4 "Nalle Puh" som var okappad, J10 nr 80 "Casino" och J10 nr 162. Övriga båtars nummer
kommer jag inte ihåg längre men rorsmännen var : Erik Hult, Per Olsson och Bengt Hellsten.
Den senare höll på länge att segla Starbåt med Kalifornien som bas.  Hälsningar Torsten Jacobsson

Ägarlängd :
1943-?         "Snax"     Gösta och Torsten Jacobsson  Köpstadsö
?                    ?             ?

Var J10 nr 194 "Snax" finns i dag vet vi inte
 

www.julleregister.se