J22 nr 36


Kappsegling om Jullepokalen 1963 :  
Fr.v. J18 nr 100 "Puck" med Lennart Bergqvist.
Det var Lennart som började "burka", gasten satt eller låg i lovart för att tynga ned båten som
då seglade mer lodrät och därmed kunde ta mer vind. Bilden visar detta tydligt!  Jmf. lutningen
på de andra båtarna! J22 nr 33 "Svanungen" med Olof Andersson, J22 nr 36 "Gerana" med
Rolf Nicander och gasten Sture Andersson från Marstrand
och J18 nr 86 "Ducky" med
Ingvar Karlsson. (Läs tidningsreportaget på J18 nr 86).


J22 nr 36 "Gerana" ritades av Tage Hellman och byggdes 1950 av Bröderna Karlsson

& Söner vid Svinevikens Båtvarv
, Orust. Längd : 7,10 m. Bredd : 2,30 m. Rolf Nicander
i Marstrand
var förste ägare till båten, som han döpte till "Gerana". Han var världsberömd
i hela Marstrandsområdet för sin fina J22 nr 36 "Gerana", sade Torsten Andersson LSS.  

Enligt Anders Thölén i Göteborg kappseglade Rolf Nicander med "Gerana" 1950. Han fanns
med i Seglarbladets resultatlistor det året. Rolfs söner Göran och Bertil Nicander (*1943)
seglade regattan i LSS och höstregattan i GKSS på 1950-talet med Olle Andersson i J22 nr 33
och med Calle Båysen i J18 nr 118 samt med Tage Hellman i J14 nr 77.

På kappseglingen om Jullspokalen 1958, gastade Nils Olof Johansson och Göran Nicander.
Bosse och Leif Enarsson var med och seglade hem J22 nr 36 "Gerana" 1958, berättade de på
Båtmässan i Göteborg 2017-02-09.  Det blåste 10-12 m/sek men sedan fick de ro hem båten från Jullepokalseglingen på söndagen, Björkö - Sälö, sedan kom vinden! Hemma i Marstrand kl 01.30.
Korvkiosken var öppen! Ingemar Johansson hade vunnit över Eddie Machen.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där vi hittade
J22 nr 36 "Gerana" seglad av Rolf Nicander i tredje startgruppen som ensam J22:a med fyra
J18 vid MSS regatta 13 augusti 1961. (Se J18 nr 86, J18 nr 100, J18 nr 118 och J18 nr 126).   

Mamma Märta Nicander kom från Galtö-Resö i norra Bohuslän. Pappa Rolf hade byggnadsfirma
i Marstrand med kontoret ombord i J22 nr 36 när de på somrarna seglade från Marstrand till Galtö. 
Rolf seglade sedan ensam hem till Marstrand. Rekordet var 9 timmar! Rolf hade byggnadsfirma först,
men blev sedan den inte helt obekante båtbyggaren Rolf Nicander. Rolf byggde Bohussnipor i glas-
fiber 5,5 m långa som av lokalbefolkningen kallades : Nicandersnipor. De större båtarna kallades :
Skäreleja. Båtarna byggdes först i trä 1962-1963, senare i plast 1969-1970-1971. Båtarna hade inombordsmotorer, vindruta och var halvdäckade. (Se J22 nr 42). 

Vid ett möte i Uddevalla 2016-11-12 med Per Lindvall, Vänersborg och Lennart Carlsson, Göteborg
om J14 nr 91 "Bruse" berättade de att om någon tog upp en stickning och började sticka ombord
i båten, sa Rolf Nicander : "Sitter du och stickar ihop till storm?"  Vidskepligheter satt i länge! 

J22 nr 36 var registrerad i SXK 1968-74 som "Skeppet II" med ägaren Anders Hedberg.    
Per Hedberg i Göteborg
skrev ett E-brev 2012-12-27 : Jag växte upp i Långedrag och
tillbringade en stor del av min barndom i två Långedragsjullar som min pappa Anders Hedberg
ägde. Den första jullen har jag inte så klara minnen av, men pappa döpte den till "Skeppet". Den
andra minns jag väl. Det var J22 nr 36. Hon låg i GKSS-hamnen, förtöjd vid pålverket runt den
sänkta gamla pråmen, mitt i den inre hamnen mellan hamnvaktstornet och Hjalmar Johanssons
båtvarv. Båten döptes till "Skeppet II". Jag tror att min far köpte henne av Rolf Nicander
i Marstrand
.

I början deltog hela familjen i somrarnas långseglingar, efter hand blev det dock bara jag och
min far. När jag blev tillräckligt stor seglade jag henne själv med vänner i Bohuslän under somrarna.
(Se bilderna nedan!) Jag tror att "Skeppet II" var upplagd på båtvarvet vid Sillfarsholmen /Aulosön.
En av de tre "gubbarna" på varvet var Ture Kristiansson från Köpstadsö. De hjälpte oss hela tiden
med småarbeten på båten.

De monterade en inombordsmotor (MD1) i 36:an och en ventil på fördäck, en sådan man skruvade
upp, för att öppna och ned, för att stänga. Männen på Sillfarholmen var kluriga och mycket skickliga.
Dom lärde mig bl.a. hur man kunde täta större torrsprickor med sågspån. Jag har ett minne av att
pappa beställde nya segel till J22 nr 36, bl.a. en genua och storsegel med genomgående lattor på
Hasses Segelmakeri i Göteborg.  

I mitten av 1970-talet sålde min far båten utan min vetskap, vilket kom som en chock för mig!

Ägarlängd :
1950-1968     "Gerana"          Rolf Nicander i MSS  Marstrand
1968-1975     "Skeppet II"     Anders Hedberg  Göteborg
1975-?             ?                     ?

Var J22 nr 36 "Gerana" finns i dag vet vi inte.

Fyra bilder från 1973-1974 av J22 nr 36 "Skeppet II". Foto : Leif Knutsson

J22 nr 36 "Skeppet II"

Per Hedberg till rors i J22 nr 36 "Skeppet II" med Kim, en amerikansk utbytesstudent.

Ann Olsson till rors i J22 nr 36 vid motorgång.

Ann Olsson i sittbrunnen, Anders Hedberg i ruffen.

Kuttersmycket Ann Olsson (nu Hedberg) njuter på fördäck.

www.julleregister.se