Patrik Petterssons glasplåtar. Introduktion - Familjen

Roland Caspersson *1943 med morfar Patrik Petterssons kamera.

Patrik Pettersson köpte en Hasselbladskamera för 50 kr på stampen i Göteborg år 1907. 
Med kameran började han fotografera sin samtid i Göteborg. Det blev glasplåtar av familjen,
vännerna, arbetskamrater och vad de gjorde på sin fritid... söndagarna : Segling!

Patrik
*1876 gifte sig med Agda *1881.  De fick åtta barn : Ester *1903, Bror, Lennart, Nils,
Ingrid
*1916, Allan, Arne, Daga.  Patrik var tekniskt intresserad och arbetade som maskinskötare
på ett Snörmakeri i Göteborg.

När tändkulemotorerna kom, sålde fiskarna sina seglande Kostrar och köpte nya båtar med bärigare
akterskepp för de tunga motorerna. Varvsarbetarna i Göteborg bildade då konsortium för att kunna
köpa fiskarnas segelkostrar. Segelsällskapet Fram bildades 1896. Patrik fotograferade därmed
SS.Frams tidiga historia.

När Patrik fotograferade var ingen rädd för fotografen, det var ju Patrik och honom kände ju alla.
Därför är människorna på bilderna inte uppsträckta, utan avslappnade och naturliga. Vid fotografering
med blixt sa nog Patrik att de inte skulle titta mot blixten när magnesiumpulvret brann av. Ibland ser
man hur Patrik håller i ett snöre till kamerans slutare. Totalt fotograferade Patrik 593 glasplåtar!

Patrik dog 1959. Vid bouppteckningen ville ingen ha den gamla Hasselbladskameran eller glasplåtarna.
Roland, då 11 år gammal, fick hand om både kameran och glasplåtarna, som han stoppade in under
sin säng. Där låg de tills Roland flyttade hemifrån. Varje gång Roland sedan flyttade, tog han med sig
kameran och glasplåtarna.

När Roland låg sjuk hemma 2012 och inte hade något att göra, började han skanna glasplåtarna i sin
dator. På Båtmässan i Göteborg 2013 visade Roland ett urval av 186 av Patriks bilder på en liten duk
i Veteranbåtshallen. Det var få av alla passerande som tänke på vad detta var för bilder, men invid satt
Bengt Arne Runnerström med  www.julleregister.se och tittade... varje dag, hela veckan!

Bengt Arne berättade : Ju mer jag tittade desto mer insåg jag vilken fantastisk bildskatt detta var.
Vilken bildkvalité, viken bildskärpa och framför att vilken avslappnad stämning som människorna på
bilderna utstrålade! Jag fick bilderna på ett USB-minne och lade in dem i min dator. Sedan har jag fått
alla 593 bilderna skannade av Roland. Vi bestämde att hela samlingen skulle ställas till museernas för-
fogande med fri användning : Sjöhistoriska museet i Stockholm, Sjöfartsmuseet i Göteborg och
Bohusläns museum i Uddevalla
.  Roland kommer att skänka glasplåtarna i original och Hasselblads-
kameran till Sjöfartsmuseet i Göteborg.  För framtida forskning!

Samtliga bilder visas här. De är uppdelade i sju delar. Klicka på det understrukna :
Introduktion-Familjen
,   1-100,    101-200  201-300,    301-400  401-500,    501-593.

I första delen : Introduktion-Familjen finns bilder med bildtexter, så att man lär känna familjen och
deras ursprung. I de andra delarna ligger bilderna som de låg i askarna, oretuscherade och utan in-
bördes ordning
. Varje bild har fått ett nummer som alltid följer bilden. Patriks släkt kan nu fortsätta
att skriva bildtexter, så långt de kommer ihåg, samt att man i sinom tid ska kunna ordna bilder, som
hör ihop innehållsligt och kronologiskt.


             Anders Pettersson, Johan Edvard Larsson - deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn :

1Pet1

Anders Pettersson, Patriks pappa *30/5 1841-28/1 1906. Gift med Gustava Olofsdotter 1846-1883.
Barn : Augusta och Patrik. Familjen flyttade från Vedmaden, Upphärad till Göteborg 1881.

1Pet2

Vedmaden, troligen Patriks föräldrahem.

1Pet3

Vedmaden, som det såg ut 18/7 1971.

1Petr4

Vedmaden, Harry Hallberg och Bror Pettersson, 18/7 1971.

1Pet5


Johan Edvard Larsson, Agdas pappa, kvar´tersman (timmerman i Flottan). Född *1840. Gift tre gånger.
Första hustrun (namn?) fick dottern Julia gift Wahlqvist. Hon fick tre barn : Elsa gift Hafstrand,
Margareta
(Greta) gift Malmsten. Andra hustrun Eva (mor till Agda) fick fem barn. Två söner omkom
till sjöss. Tredje hustrun Hanna fick inga barn. Johan Edvard Larsson och hans tre hustrur ligger begravda
i familjegraven på Mariebergskyrkogården.

1Pet6

Johan Edvard Larsson med barnen  fr.v. Agda, Emma, Gustav? i mitten Nils, och hustrun Hanna.

1Pet7Agda i mitten med fr.v. syskonen Nils, Gustav? Emma och namn? Foto : ca 1886.
Nils gifte sig med Alice.

1Pet8

Johan Edvard Larssons hem och Agdas barndomshem vid Kustens varv i Göteborg.

1Pet9

Agda *
6/2 1881-13/3 1950 och Patrik *27/12 1876-8/8 1959.  Bilden är sammansatt av två foton
från ca 1900, Agdas ev. något senare.

1Pet10

Augusta, Patriks tre år äldre syster med maken Johan August Hallberg. De gifte sig den 16/6 1904
i Brooklyn, New York. Paret måste sedan ha rest tillbaka till Sverige.

1Pet11

Åtta syskon i Andalen, Göteborg 1929.  Agda och Patrik Petterssons barn.
Fr. v. Allan, Nisse, Ester, Lennart, Bror, Daga, Arne, Ingrid.

1Pet12


Hela familjen Pettersson. Stående fr.v. Allan, Nils, Bror, Arne, Lennart.
                                        Sittande fr.v. Ester, Agda, Patrik, Ingrid och Daga.
Bilden togs på Brors 30-årsdag den 11/12 1937 i en fotoateljé på Mariaplan i Göteborg.
Ester som var äldsta barnet, arbetade mycket hemma i föräldrahemmet med hushållet.
Hon tvättade och skötte alla sina bröders kläder, berättade Ingrids son Roland (74 år 2017).


1Pet13

Fem kusiner i Klyftan, Göteborg :  Berit, Jan, Leif, Eva och Lasse.   Foto : 6/2 1944.

1Pet14

Tio kusiner i Andalen, GöteborgAnita, Bengt, Eva, Gunilla, Berit, Jan, Hasse, Leif, Lisbeth
och Roland.  Foto : 11/6 1950.

1Pet15

Tretton kusiner i Långedrag, Göteborg  Ingrid och Thors 50-årskalas :
Övre raden fr.v. Roland, Eva, Bengt, Anita, Hasse, Lisbeth, Leif, Margareta.
Nedre raden fr.v. Tord, Sune, Kjell, Dan och Agneta.  Foto : Juli 1966.


                                               Vegagatan och Slottsskogen i Göteborg :

2Pet1

Augusta Hallberg och Agda Pettersson med barnen. Fr.v. Harry Hallberg, Bertil Hallberg?
Bror, Lennart och Ester Pettersson.   Foto : 1910.

2Pet2

Ester och Bror Pettersson i Slottsskogen.   Foto : 1909.

2Pet3

Maria, Patriks faster, med Ester, Bror och Lennart. I bakgrunden Oskar Fredriks kyrka. Foto : ca 1911.

2Pet4

Ester, Bror, Lennart och Nisse.   Foto : ca 1914.

2Pet5

Patrik med Nisse? Ester och Bror.     Foto : ca 1911-1912.

2Pet6

Julen 1912 hemma hos Hallbergs på Lilla Vegagatan 24, Göteborg.  Fr.v. Agda, Augusta,
Hanna
(?) och Patrik Pettersson. Barnen fr.v. Bertil Hallberg, Bror, Harry Hallberg, Ester,
Greta Wahlqvist
(kusin?) Längst fram : Nisse och Lennart.

2Pet7


Julen 1913 hemma hos Hallbergs på Lilla Vegagatan 24.  Fr.v. Hanna? Augusta, Agda och Patrik.
Barnen fr.v. Bertil, Harry, Ester, Greta? och Bror. Längst fram : Nisse och Lennart.

2Pet8


Julen 1914 på Vegagatan 38 i Göteborg.  Patrik, Agda med Allan, Greta? Ester, Bror, Lennart, Nisse.

2Pet9

Julen 1915 på Vegagatan 38.  Ester, Agda med Ingrid, Greta? Patrik, Augusta, Harry, Bertil.
Längst fram :  Bror, Lennart och Nisse.

2Pet10


Julen 1917 (eller 1918) på Vegagatan 38.  Bror vid grammofonen, Agda med Ingrid, Ester, Patrik,
Allan, Nisse och Lennart.

                                                                         Kustens varv :

3Pet1

Kustens varv där Patrik och Agda Pettersson bodde med familjen under några år runt 1920.

3Pet2


Johan Edvard Larsson med hustrun Hanna.

3Pet3

Vy mot Kustens varv från Göta Älv.

3Pet4

Gadus, fiskebåten där två av Agdas bröder arbetade. (Gadus gadus = torsk).

                                                               Klyftan, Berga i Göteborg :

4Pet1

Klyftan i vinterskrud.

4Pet2

Klyftan från trädgårdssidan med hönor.   Foto : 1920-talet.

4Pet3

På tomten  fr.v. Lennart, Nisse? Ingrid, Allan, Bror? Agda och Ester.  I bakgrunden verandan
som Patrik monterade ned i Andalen och fraktade till Klyftan.    Foto : ca 1920.

4Pet4

Lilla rummet bredvid köket, med telefonnummer 291141. Fr.v. Torsten, Agda, Ingrid, Patrik och Bror.
Ester, Bertil Pantzar (Astrids bror), Allan och Astrid.   Foto : Januari 1929.

4Pet5

Blixtskräck! (Titta inte in i magnesiumblixten).  Stående fr.v. Torsten, Ester, X, X, Patrik och Agda.
Sittande fr.v. Allan, Nils, X, Astrid och Ingrid.     Foto : Juni 1930.

                                                                            Andalen :

5Pet1

Skvalvattnet.   Foto : 1991.

5Pet2

Familjer med barn i Andalens hamn.  Foto ca 1920.  Vy österut mot Nötörännan.
Längst t.v. Bror, Agda sittande med Ingrid. Längst t.h. Patrik.

5Pet3

Familjer med barn på udden vid Skvalvattnet. T.v. Agda med Ingrid, stående bredvid henne Patrik.
Foto : ca 1917.

5Pet4

Koviken i vinterskrud.   Foto : tidigt 1950-tal.   (Numera 2008 helt igenvuxen).

5Pet5

Båtsmanstorpet i Andalen.  Barndomshem för syskonen Emanuelsson. T.v. Patrik.   Foto : ca 1915.

5Pet6

Båtmanstorpet 1954. Huset revs 1956. (Liten replik byggdes några år senare som lillstuga
av Harry Hansen vid Andalens hamn).

5Pet7

Eskil Emanuelsson med hustru samt Ernst Emanuelsson, f.d. fiskare.   Foto : 1955.

5Pet8


Patriks hus. Målning gjord av Torsten tidigt 1930-tal.

5Pet9

Text påträffad på en tidning från den 18 juni 1938, nedlags under golvet i tillbyggnaden av Patriks hus
som "tidskapsel".

5Pet10

Två familjer framför Patriks hus, troligen försommaren 1916.  Bakre raden Agda m.fl.
Barnen fr.h. Ingeborg Emanuelsson? i vitt, Bror, Lennart, Ester, Allan, Nisse m.fl.

5Pet11

Patriks hus från baksidan. OBS! Verandan.  Foto : senast 1920.  Agda? längst t.h.

5Pet12

Taket tjäras på Patriks hus.   Foto : 1929.   Fr.v. Patrik, Lennart? Bror.

5Pet13

Åtta syskon i Andalen 1929, troligen på berget bakom Patriks hus. Fr.v. Allan, Nisse, Ester, Lennart
och BrorDaga, Arne och Ingrid.

5Pet14

Badplatsen ca 1930.  Ester, Torsten och Arne. Främre : X, Ingrid, Daga? Lennart, Allan? X.

5Pet15

Badplatsen 1931.  Ester, Torsten, Astrid och Bror.

5Pet16

Patriks tomt i september 1931.  Arne, Lennart, Patrik, Bror, Ingrid? och Astrid.

5Pet17

Cyklister ska lämna Andalen. September 1936. Patrik, Arne, Harry Hallberg, X, Astrid, Ingrid,
Agda? Lennart, X.

5Pet18

Arne, Lasse och Daga.   Foto : 22/5 1938.

5Pet19

Torsten spacklar fönster i Patriks tillbyggnad.   Foto : 17/7 1938.

5Pet20

"Klart att gå hemåt". Grupp med cykel.    X, Patrik, Ester, Agda, Torsten med Lasse
Arne
? Augusta, Johan August Hallberg och Bertil Hallberg.    Foto : 17/7 1938.

5Pet21

Vy mot bondgården i Andalen och Hällsvik, målad av Torsten Johansson under 2:a världskriget.
OBS! De upplagda båtarna. Bror fick tavlan på sin 40-årsdag 1947.

5Pet22

Vy mot Patriks hus så som vi kusiner minns det. Bilden är tagen i april 1957. I förgrunden Astrid.
(Nuvarande 2008 adress : Andalen 89).

5Pet23

Bror börjar bygga, sommaren 1947. Åskådare : Astrid, Eva, Agda.

5Pet24

Brors tomt i augusti 1949.  Berit, Gunilla och Eva "gräver brunn".

5Pet25

Brors hus i Juni 1953.  Golvytan 12 kvm. obetydligt större än flaggan.

5Pet26

Thor bygger 1950.  I förgrunden Roland.

5Pet27

Ingrid med Lisbeth, Hasse, Margareta, Gunilla och Roland.   Pingsdagen 1954.

5Pet28

Harry vid kanot, troligen 1951.  Alla fyra husen syns på bilden :  Lennarts, Patriks, Thors och Brors.

5Pet29

Vy mot Hålta ca 1953. Patriks, Brors och Thors hus.

5Pet30

Lennarts tillbygge med taklagskrans i juli 1957.

5Pet31

Lennarts hus i september 1959.

5Pet 32

Första simpromotionen 14/8 1955.

5Pet33

Festplatsen Midsommarafton 1957.  Bror, Allan, Harry Brusberg. I förgrunden : Gunilla och Kjell.

5Pet34

Festplatsen 1957.  Ingrid deltar i allsången. I bakgrunden Eva med kamera och Astrid.

5Pet35

Simpromotion 1957. Järnmärkestagare. Margareta främst i mitten med mössa och vit tröja.

                                                                              Segling

6Pet1

Bror, Ester och Lennart seglar egen båt 1910.

6Pet2

Barnen vid dammen på berget ovanför Patriks hus, 1915.  OBS! Bondgården i bakgrunden t.v.
Sittande fr.v. Lennart, Ester, Nisse, X, Bror. Flickan i rutig klänning Ingeborg Emanuelsson?

6Pet3

Ingrid, Daga och Arne vid samma damm 1930.

6Pet4

"Kontikiflotten". Skvalvattnet 30 juni 1950. T.v. Berit och Eva, vid flotten Jan och Leif?
Farkosten troligen inspirerad av Thor Heyerdahls Kon-Tiki-expedition 1947.

6Pet5

Före flytvästarnas tid. Många barn ombord på Brors Koster "Reo" vid Skvalvattnet i juni 1944.
Bakom bommen Lennart, i aktern Astrid med Eva.

6Pet6_372

Patriks Kogge i Gullis vik troligen 1917. Brors text på baksidan av fotot : Bilden togs under första
världskriget. Pga. oljebrist var man tvungen att segla. Fram på backen Artur Emanuelsson, Lennart.
Midskepps Agda, Ingrid, Nils, Ester. Längst akterut Bror och Patrik.

6Pet7

På väg till varvet i oktober 1930. Patrik bogserar "Fyris" med Görst B. och Nisse ombord, därefter "Brita"
med Bertil Pantzar, sist "Böljan" med Allan. Bror tog bilden.

6Pet8

"Böljan" 1929. Torsten, Bror, Ester och Astrid. "Böljan" inköptes för 125 kr.

6Pet9

"Brita". Brors och Astrids första egna båt, en gaffelriggad Julle med kapp, inköpt 1930.
(Se mer och läs om de första J14 Jullarna :  http://www.julleregister.se/lank_reg/j14_1.html ).

6Pet10

Torsten seglar "Brita" 1931.

6Pet11

Astrid, Ester, Torsten, Daga och Agda ombord på "Brita" 1931.

6Pet12

Nisses båt "Båda" i Gullis vik. Ombord Harry Hallberg och Jan 9 september 1951. Kostrarna "Lika" och
"Båda" byggdes i slutet av 1940-talet efter samma koncept, flushdäck, som Atlantseglaren Åke Eliassons
"Monsunen". (Se och läs mer om Åke Eliasson och hans första "Monsunen" Långedragsjullen J22 nr 7 som
han seglade till England med 1937 :  http://www.julleregister.se/lank_reg/j22_7.html ).

6Pet13

Harrys båt i Gullis vik 1953.

6Pet14

"Fyris".  SSF 45, Segelsällskapet Fram. Troligen 1930-talet.  Ofta omtalad av bröderna Pettersson.
Vem tillhörde båten?

6Pet15


"Hobby" 1941.  SSF 80, SS.Fram. Ofta omtalad av bröderna Pettersson. Vem tillhörde båten?


                                                                  Fritid och Idrott

7Pet1

Blankis vid "Tjuvklämman", Andalen 1917. Skridskoutflykt från Skarvik till Andalen och åter.
Fr.v. Artur Emanuelsson, Bror och Patrik Pettersson. Båtarna i bakgrunden är skräddare
Vernlunds Koster och Patriks Kogge.

7Pet2

"Berga cykelklubb" 25 maj 1929.  Fr.v. Bertil Pantzar, Nisse? Allan, Bror och X.

7Pet3

Två bandyspelare. Lennart och Bror.  Foto : ca 1925.

7Pet4

Idrottare på tillväxt. Bertil Pantzar och  Allan Pettersson.  Foto : ca 1928.

7Pet5

Med vevgrammofon och stenkakor i gröngräset 1929.  Torsten, Ester och Astrid.

7Pet6

På isen.  Foto : ca 1930.  OBS! Ispikarna! (vass)  Fr.v.  X, X, Ester? Torsten, Agda, Astrid, Patrik,
Arne
? Ingrid och Daga.

7Pet7

Patrik vid bikupan i Andalen 14/5 1950.

7Pet8

Västra Frölunda IF. Styrelsen 1931?  T.h. Lennart kassör. Överst : Elof Holmberg avgående ordförande.
T.v. Nils Johansson sekreterare, i mitten Sidney Törnros nyvald ordförande. Brors anteckning på fotot.

7Pet9

Ett bandylag 1930.  Bror t.v. Lennart i ljus rock.

7Pet10

Tidningsartikel ur GP Nordväst angående VFIF:s 50-årsjubileum 1980.

7Pet11

Fortsättning på tidningsartikeln ur GP. På bilden Gösta Berggren och Nils Pettersson.

7Pet12

VFIF:s boxningssektion, tidigt 1930-tal.  Lennart nr 2 bakre raden, Bror längst t.h.
Nederst fr.v. Bertil Pantzar och Nisse.

7Pet13

VFIF:s gymnastiksektion, tidigt 1930-tal.  Bror längst t.v. Sittande fr.v. Nisse, Bertil Pantzar,
längst t.h. Allan?

7Pet14

Harry Hallberg och Jan med kanot.  Foto : 22/10 1950.

7Pet15

Roland och Leif med moped.  Foto : 12/9 1954.

7Pet16

Två blommor - Lisbeth och Maggan.  Foto : 1/8 1954.

7Pet17

Hasse i badring.  Foto : 19/7 1954.

7Pet18

På väg mot Andalen. Bror och Eva ror.  Foto : 22/7 1956.

                                                                  Fester och högtidsdagar.

8Pet1

De nyförlovade :  Ester och Torsten  19 april 1930.

8Pet2

Förlovningshippa 19 april 1930.

8Pet3

"Blixtskräck" (rädla för kamerans magnesiumblixt).  Klyftan juni 1930.

8Pet4

Kräftsexa, Andalen 30 augusti 1930.

8Pet5

Ingrid som konfirmand.  Foto : 1930 eller 1931.

8Pet6


Redo för maskerad.  Fr.v. Ester, Torsten, Astrid och Bror, tidigt 1930-tal.

8Pet7

Agda 50 år, vardagsrummet Klyftan, 6 februari 1931.

8Pet8

Patrik 60 år, vardagsrummet Klyftan, 27 december 1936.

8Pet9

Nyårsafton Klyftan, 1937.

8Pet10

Andalen, Midsommardagen 1937. Fr.v. Ester, Torsten, Astrid, Bror, Svea och Allan.

8Pet11

Agdas födelsedag 6 februari 1944, Klyftan.

8Pet12

Patrik 70 år  27 december 1946, Hemvärnsgården Hagen.

8Pet13

Patrik 70 år 27 december 1946, Hemvärnsgården Hagen.

8Pet14

Bror 50 år  11 december 1957, Svanebäcksgaran 43, Göteborg.

8Pet15

Ingrids födelsedag  24 juli 1958, bakom Casperssons hus i Andalen. Patrik nr 3 fr.v.
T.h. om Daga : Ingrids väninna Gunhild Ivarsson med Marie, Krossholmen.


                                                                       Familjebilder

9Pet1

Patrik och Agda med Ester, Karl Johansgatan, "Sions gårdar" 1906.

9Pet2

Bror, Lennart och Ester  1911?

9Pet3

Bror med familj hos Hallbergs, Lilla Vegagatan 24, Göteborg,  5/5 1951.

9Pet4

Lennart med familj hos Hallbergs,  8/8 1950.

9Pet5

Lennart med familj hos Hallbergs,  8/8 1950.

9Pet6

Harry Hallberg och Jan,  17/2 1951.

9Pet7

Familjen Hallberg.  Fr.v. Harry, Augusta, Bertil, Johan August, Berit, Kerstin och Gunilla, 13/7 1951.

9Pet8

Fr.v. Johan August och Augusta, Lennart med familj samt Patrik,  5/1 1952.

9Pet9

Augusta och Johan August Hallberg med Gunilla,  11/1 1951.

9Pet10

Elsie och Nisse,  ca 1950  Odlarevägen? Göteborg.

9Pet11

Svea och Allan med barnen Anita och Bengt hos Hallbergs,  15/3 1953.

9Pet12

Fr.v. Augusta Hallberg, Allan, Bengt, Anita, Svea, Patrik och Johan August Hallberg, 21/2 1954.

9Pet13

Hela familjen Caspersson hos Hallbergs,  25/1 1953.   Ingrid och Thor Caspersson med barnen
fr.v. Margareta (Maggan)*1951, Leif *1939, Lisbeth*1946, Hans-Erik (Hasse)*1948, Roland*1943.

9Pet14

Patrik med några av barnbarnen Lisbeth, Maggan och Gunilla,  Andalen 7/6 1954.

9Pet15

Maggan, Andalen  29/8 1954.  I bakgrunden Lundmarks hus.

9Pet16

Arne och Inga-Maj med lilla Agneta,  22/11 1953.

9Pet17

Inga-Maj och Harry Hallberg. I soffan : Patrik, Augusta Hallberg med Agneta och Johan August
Hallberg
,  22/11 1953.

9Pet18

Daga  ca 1940.

9Pet19

Pelle  ca 1940.

9Pet20

Daga med Tord,  21/7 1954.

                Bilderna är utvalda, sammanställda och kommenterade av kusin Eva Andersson
                             och Karl-Olof Andersson till kusinträffen den 11 oktober 2008
.

            Hör gärna av dig  till :
Bengt Arne Runnerström,  bengtarne.r@gmail.com  Tel.0522-30008
                                      om någon bildtext är felaktig eller kan kompletteras
.


                 Fortsätt titta.... klicka på bild :  1-100,   101-200,   201-300,   301-400 401-593.

www.julleregister.se