5.  Patrik Petterssons glasplåtar 401-500

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.  Astrid på bryggan. Troligen Långedrag. I förgrunden Jullen "Brita".  Foto ca 1930.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.  Bror Pettersson i Jullen "Brita" inköpt våren 1930. Bror och Astrid seglade sommaren 1936
till Fjällbacka. Loggboken finns kvar hos Eva Andersson.


444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.  Kungälv.  Bohus fästning.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.  Marstrand.

490.  Marstrand.

491.  Kungälv.

492.

493.

494.  Vinga fyr och båk.

495.  "Böljan" sent 1920-tal. Torsten, Bror, Ester och Astrid.

496.  Jullen "Brita" och "Böljan". Tidigt 1930-tal. "Böljan" ägdes av bröderna Pettersson tillsammans.

497.

498.

499.

500.

                                                                  Fortsätt titta :  501-593 


www.julleregister.se