1.  Patrik Petterssons glasplåtar 1-100

Bilderna nedan är uppdelade : 1-100  101-200,   201-300,   301-400 401-500,   501-593.
Bilderna ligger så som de låg som glasplåtar i askar, oretuscherade och utan inbördes ordning.
Varje foto har fått ett nummer som alltid kommer att följa bilden.  I sinom tid hoppas vi kunna ordna
bilder som hör ihop innehållsligt och kronologiskt.

Tanken att visa detta osorterade bildflöde, är att få känslan av livet i Göteborg 1907-1959.


1.

2.

3.

4.  Bogsering.

5.

6.  Patrik Pettersson t.v.

7.  Långedrag i Göteborg.

8.  Ester Pettersson (gift Johansson) och Astrid Pantzar. Troligen dansbanan på Framnäs. Tidigt 1930-tal.

9.

10.

11.

12.  Torsten Johansson vid rodret. (Han bytte efternamn på 1950-talet.)

13.  Flickor i Julle, troligen Brors och Astrids "Brita" som köptes den 30 mars 1930. Köpebrevet finns kvar.
       Astrid ? i vit hatt (skymd). Troligen vid Vargö dit mina föräldrar ofta brukade segla.


14.  Patrik Pettersson med tre av sina barn. Ester *1903, Bror och Lennart.         Foto ca 1907.

15.

16.

17.

18.  Jullen "Brita" på Framnäs 26 juni 1931. Bror och Astrid längst t.v. Torsten och Ester invid masten.

19.  Göteborgs hamn 19/12 1909.

20.

21.  Snörmakeriet.

22.  Ringströms kemiska tvättanstalt.

23.  Snörmakeriet.

24.  Snörmakeriet.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.  "Gubbar" på berg. Patrik Pettersson (främre raden tvåa från vänster) håller i snöret till kameran.

33.

34.

35.

36.

37.

38.  Eriksbergs Mek. Werkstad.

39.  Snörmakeriet.

40.  Patrik Pettersson stående 5 fr.v.

41.

42.

43.

44.  Bogsering.

45.

46.

47.

48.

49.

50.  Västra Frölunda IF:s årsmöte 1931. Övre raden : Nils "Nisse" Pettersson (2:a fr.h.)
Mitt raden : Lennart Pettersson (han bytte efternamn på 1950-talet) (3:a fr.h.)
Nedre raden : Bertil Pantzar (längst t.h.) Troligen tog Bror Pettersson bilden. Mötet gällde nog inte segling.


51. 

52.

53.

54.

55. Älfsborgs Fästning från Långedrag.

56.

57.  Patrik Pettersson t.v.

58.

59.  Patrik och Agda Petterssons fyra första barn : Ester, Bror, Lennart och Nils.

60.  Barnen : Ester, Bror och Lennart.

61.

62.

63.

64.  Patrik och Agda Pettersson med Ester *1903 och Bror?      Foto ca 1907.

65.

66.  Agda Pettersson framför granen, Patrik Pettersson t.h. med sju av de åtta barnen.  Foto ca 1920.

67. Agda och Patrik Pettersson med familj.      

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.  Marstrand.

75.

76.

77.

78.

79.

80.  Barnen : Bror, Ester *1903 och Lennart.      Foto : ca 1908

81.

82.  Patrik Pettersson (2a fr.h.)

83.

84.  Patrik Pettersson (2a fr.v.)

85.

86.  Patrik Pettersson (2a fr.v.)

87.  Patrik Pettersson t.v.

88.  Tre pojkar : Bertil, Nisse och Allan.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.  Uddevalla hamn.

96.

97.  Begravning.

98.

99.

100.  Bohus fästning i Kungälv.

                                                                 Fortsätt titta : 101-200 


www.julleregister.se