J10 nr 7


J10 nr 7 "Gelsumina" seglas av Anders Wersäll på Rivöfjorden, inloppet till Göteborg, den 6 juni 1965.

Anders Wersäll seglar J10 nr 7 den 6 juni 1965 på Rivöfjorden utanför Göteborg. OBS! Tankbåten.

Anders Wersäll mönjar sin nyinköpta J10 nr 7 "Gelsumina". Nya Varvet Göteborg i april 1965.


J10 nr 7 "Gelsumina" amatörbyggdes 1942 inne i klubbhuset i Halmstads SS, som också står
som första ägare. Ove Andersson i Göteborg, ägde båten mellan åren 1956-1962. Båten hade
öppen sittbrunn. På vintrarna stod den på Hjalmar Johanssons Varv på Tångudden i Göteborg.
(Uppgift : Rolf Gustavsson i Göteborg 09-11-18).

Rolf var Oves gast och skolkamrat. "Gelsumina" seglades av Ove Andersson på Kullaviksdagen
1958-07-06 och 1959-07-05. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).
 
Ove Andersson seglade J10 nr 7 "Gelsumina" vid SSMK:s regatta den 11 juli 1959 i Askeröfjorden. 
(Uppgift : Göran Weiler i Göteborg). (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).
  
Det kom ett E-brev 2011-02-09 från Per Wehlander i Stockholm. Han skrev : Jag köpte "Gelsumina"
år 1975 och hade båten till och med 1985 i sjön Runn vid Ornässtugan i Dalarna. "Gelsumina" var
skrivet både på segelsäck och på seglet. Beteckningen J10-7 fanns kvar. Enligt uppgift från säljaren kom
båten från Enköping, där den hade använts av Sjöscouterna i Mälaren. Vi kallade båten för "Oreskutan".
Båten var i fint skick när jag sålde den till en slöjdlärare. Alla originaldelar fanns kvar inklusive bomkapell.
Tror inte båten blev kvar i Dalarna.

I ett E-brev 2013-03-11 skrev Claes von Sydow (se J10 nr 150) :  J10 nr 7 ägdes av min arbetskamrat
Anders Wersäll
, troligen från våren 1965. I april 1965 tog jag några bilder av Anders nya båt J10 nr 7. 
Två bilder tog jag på Nya varvet i Göteborg (se ovan!) Anders Wersäll hade då hemort i Vara. Redan
samma höst flyttade han till Örebro. Jag tror att han hade sitt föräldrahem i Enköping, där nog båten fick
sin hemmahamn. Anders flyttade senhösten 1966 till Umeå och kan ha lämnat kvar båten på sydligare
breddgrader. Det blev en naturlig övergång till Sjöscouterna i Enköping. Anders kan inte tillfrågas.
Han dog redan på 1970-talet i sviterna efter en tågolycka.

Ägarlängd :
1942-?             "Gelsumina"     Halmstads SS
1956-1962       "Gelsumina"     Ove Andersson  Göteborg
1965-1970?     "Gelsumina"     Anders Wersäll  Vara
1970?-?            "Gelsumina"    Sjöscouterna i Enköping vid Mälaren
?      -1975       "Gelsumina"     ?
1975-1985       "Oreskutan"      Per Wehlander  Stockholm och Ornäs Dalarna
1985-?               ?                      slöjdlärare i Dalarna
?                        ?                       ?

Var J10 nr 7 "Gelsumina" finns i dag vet vi inte.     
 

www.julleregister.se