J10  nr 150


Här har familjen Bratt tagit sig ut till Kälkerön, juli 1955. Med två båtar. Fina bergsformationer.
Pappa, mamma, Lasse och syster Agneta ligger på stranden och solar. Syns dåligt. Guds Gröna
Ängar som ligger strax innanför.

Erik Bratt vrickar sig fram på "Sundets Pärla".   Foto : Fröken Jansson 1927. 
Erik Bratt blev senare i livet civilingenjör och chefskonstruktör på SAAB för J35 "Draken".     
(Kunde varit"Flygande Tunnan".... se ovan!)

Trädgårdsbyggnaden i Kyrkesund.

Claes von Sydow seglar J10 nr 150 i Stigfjorden 1966.  Båten kallade han ibland för "Trollan".

Arvid Anderssons Varv i Kyrkesund i mars 1967. J10 nr 150 avtäckt i mitten.

K
onstnären Arne Gadd med pipa, med varvsägaren Arvid Andersson (t.h.) Kyrkesund april 1967.

Arvid Anderssons varv i Kyrkesund i maj 1967.

Kerstin Ekström (von Sydow) fernissar bommen i maj 1967.

Kerstin i jullen, nästan färdigrustad den 15 maj 1967. Den 19 maj sliter sig jullen i storm!

Ett år senare, den 14 maj 1968. J10 nr 150 återköpt efter "totalförlust"!

J10 nr 150 "Trollan" med min tvillingbror Peters motorsnipa i september 1968.

Gunnersvikens varv strax söder om Skärhamn på Tjörn i maj 1969.

Gunnersvikens Varv. Åke Rutgersson och Claes von Sydow håller i båten, Wendel Johannesson vevar.

"Trollan" sjösätts igen den 11 juni 1969, efter att ha varit på land för något efterarbete.

Segling utanför Kornöarna i juli 1970.

Lena 2 år seglar "Trollan" i juli 1971.

Kuttersmyckena Kerstin och Lena i juli 1971.

Lena styr sommaren 1972.
Henrik 1 år hjälper pappa utanför Halsbäck, nordvästra Tjörn sommaren 1972.

Kerstin, Henrik och Lena i "Trollan" 1972.

J10 nr 150 "Trollan" och Knut Wallenbergs i Marstrand J10:a. I bakgrunden Björnshuvud, nv.Tjörn.

Henrik och Lena.  Svag vind vid Måseskär i juli 1973

Med samsekan för att hämta in jullen vid Halsbäck i augusti 1973.

Henrik styr vid Stora Kornö i juli 1976.

Henrik 5 år seglar vid Stora Kornö i juli 1976.

Simövning i juli 1976 vid Västingskär. OBS! Sittbänken/förvaringsboxen och vrickåran i aktern.

J10 nr 150  "Trollan" byggdes 1943 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust.
Båten beställdes av Kungliga Motorbåts Klubben i Stockholm.  Första ägare av båten var :
Förste Stadsläkaren Olof Bratt i Uppsala från den 1/4 1943 (Se klassificeringsintyget nedan).     

I boken :  Upplevelser och Minnesbilder från Härön av Erik Bratt, hittar vi ovanstående bilder. 
Vi återger här några textstycken ur boken. Erik Bratt skriver : Vi fick tips om en liten stuga på Härön,
som ligger strax utanför Kyrkesund. Vi reste dit hela familjen. Träffade stugans ägare, handelsmannen
Alexis Lachonius. Pappa och mamma gick i vågor när de fick se stugan, som låg fint nära sundets vatten,
väl skyddad med egen trädgård. Den livliga båttrafiken i sundet passerade helt nära stugan.

De gjorde upp på stubben om hyra för sommaren 1926. Stugan kallades Trädgårdsbyggnaden
(se bilden här ovan) och hade under många år tidigare hyrts av den kände konstnären Karl Nordström
under 25 somrar. Efter hans död 1923 hade den stått tom några somrar tills vi kom dit 1926. På grund
av Karl Nordström blev ön känd i konstnärskretsar och många konstnärer kom till ön och målade.
Nils Zetterberg, Alf Smedberg och Vera Nilsson med flera.

På ön kunde alla ro och vricka. Man använder självklart endast lösa åror mellan två tollepinnar.
Därmed kan en vri årorna så att inte den ständiga motvinden hindrar årornas återgång. En människas
sätt att ro var avslöjande. Befolkningen på ön insöp kunskapen att ro med modersmjölken. Vi sommar-
gäster lärde oss snart. Pappa kunde aldrig ro utan fasta åror. Mamma kunde nästan ro. Syster Agneta
rodde som en infödd Häröbo och Lasse och jag kunde självklart. Alla vi tre syskon lärde oss även att
vricka, vilket är en mycket intressant kunskap. I början när man ska lära sig vricka vill man vri åran
galne vejen, men man lär sig.
 
Att kunna segla var ju också något viktigt. Vanligaste segelbåten var ju Bohusjullen med sprisegel.
En utomordentligt pålitlig och bra farkost. Klarade sig i de flesta väder. Långedragsjullen som vi så
småningom hade var en viss modernisering av den klassiska Bohusjullen.

Fina utflyktsmål finns hur mycket som helst i anknytning till Kyrkesund och Härön. Grönskären och
Altarholmen där man med viss respekt kan betrakta kvarvarande husgrunder, som påminner om det
hårda lotslivet som förekom där under 1800-talet. Kaurö med en kärv bergnatur som kommer en att
tänka på hårda stormar. Fågellivet där är otroligt.

Kälkerön
, ja. Ett enastående utflyktsmål. Ligger ett litet stycke in i Stigfjorden. Är en ren kontrast
till Kaurö. Där finns en fin vik där man kan komma in med småbåtar och där det är bra att bada.
Viken är omgiven av spännande runda bergformationer och strax innanför finns Guds Gröna Ängar.
Ser så fina ut att man vill dansa naken på dem. Ja detta är bara en liten del av vad som står till buds
runt Härön.

Erik Bratt avslutar boken så fint : HÄRÖN ÄR ALLT. Härön präglade oss. Härön är allt.
Djupt i vårt minne är allting kvar. Hur minnes vi icke veckoslutet, vars stämning smög sig in
över lördagskvällen. Några tog fram bästekläderna. Några bjöd på kaffe. Eller nåt annat om
man varit på förkättrade Systemet i Marstrand. Inte så ofta.

Och midsommarnätterna. Hur man dansade kring majstången på Myrbacken till toner av tvåradiga
dragspelet, som många kunde hantera. Kväsarvalsen. Jungfrun på Jungfrusund eller något. Ungdomar
på bryggan. Fanns inte tjejer skaffade man fram några Dorisar. Två par åror och fyra man i varje.
Två roddare. Full fart till Mollösund.
 
Hemåt med ljusan morgon. Trötthet. Ingen brådska. En i taget rodde. - Vilodagen. Bästekläderna.
Många, men inte alla tog sig till kyrkan. Över till Sumpen. Till fots den knappt halva milen för ett
Guds ord. Många pysslade om sina fäders gravar. Med lagom trötthet kunde sedan gamla och
unga träffas på stora bryggan. Kommentera. Glamma.

TACK UNDERBARA HÄRÖBOR FÖR ALLT NI GETT OSS.
TACK UNDERBARA HÄRÖN FÖR ALLA VÅRA STEG PÅ DINA KLIPPOR.

Olof Bratt, medecine hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Pappa Olle hade alla gåvor.
Musikalisk. Absolut gehör. Kunde traktera alla instrument. Särskilt  fiol, piano och gitarr.
Sjöng med en underbar röst. Duktig gymnast. Duktig skytt, jägare och fiskare.
Och framför allt skicklig läkare.    
    
Familjen Olof Bratt, sommarboende på Härön vid Kyrkesund, ägde alltså J10 nr 150
från den 1/4 1943 tills Olof Bratts sonson Peter Bratt sålde båten för sin farmors räkning
den 9/4 1966 till Claes von Sydow för 3500 kr.

I ett E-brev 2013-03-08 skriver Claes von Sydow i Jönköping : J10 nr 150 hade inte något
givet namn så vitt jag vet, men hon kallades ibland av mig för "Trollan". Mina föräldrars sommar-
stuga kallades Trollkollen efter berget bakom huset. Familjens stora Bohuseka kallades "Trollet",
så namnet "Trollan" får ses som ett smeknamn.

Claes von Sydow sålde i sin tur båten den 27/1 1977 till Åke Ivarsson i Kållekärr på Tjörn
för 1500 kr inklusive motor. Claes von Sydow har inga närmare uppgifter om Åke Ivarsson eller
båtens vidare öden, annat än att båtens hemmahamn var Röra Strand.

Men, det fanns två ägare däremellan : Försäkringsbolaget Ocean i Göteborg och Gunners-
vikens Båtvarv/ Wendel Johannesson i Skärhamn
. Den 19 maj 1967 slet sig båten från sin
förtöjning vid en storm och skadades illa. Båten överläts 19/6 1967 till Ocean och jag fick 3500 kr
i försäkringsersättnig. Ocean överlät troligen båten till båtvarvet för en obetydlig summa.

Ett år senare hade varvet reparerat båten, (trots tidigare försäkran att det inte lönade sig att
reparera den). Jag fick köpa tillbaka båten för 3700 kr den 12/6 1968.

Mera om båtägarna : När Olof Bratt, 1884-1965, köpte båten våren 1943 var sönerna
i familjen, Lars och Erik Bratt vuxna och utvuxna ur boet, men de befann sig fortfarande under
somrarna ofta på Härön utanför Kyrkesund på Tjörn, där båten förvarades. Olof Bratt, var
som nämnts förste stadsläkare och blev 1947 medicinsk hedersdoktor vid Uppsala Universitet.
Hans hustru Karin Bratt var lottachef i Uppsala under många decennier.

Sonen Lars Bratt, 1914-2008, var då officer inom artilleriet eller luftvärnet och hade redan varit
mycket framstående i modern femkamp. Så småningom blev han överste av första graden och
försvarsområdeschef. Det var Lars son Claes Bratt som sålde båten till mig, Claes von Sydow.
 
Olof Bratts yngre son Erik Bratt, 1916-2010, var civilingenjör och reservpilot i flygvapnet.
Våren 1943 var han verksam i Norrtälje med bl.a. målflygning för försvaret (det var ju krig).
Han blev så småningom anställd vid SAAB och bl.a. huvudansvarig för konstruktionen av
flygplan SAAB 35 Draken. Senare blev han teknologie hedersdoktor. Att Erik hade starka
minnen av båten har han själv berättat för mig. Även Olof Bratts dotter Agneta arbetade vid
den tiden inom flyget.

När jag, Claes von Sydow *1937 köpte båten i april 1966, tjänstgjorde jag som förste tings-
notarie vid Vara Tingsrätt i Vara. En arbetskamrat, Anders Wersäll, även han tingsnotarie, ägde
en J10 vilket inspirerade mig till köpet.
Anders Wersälls båt var troligen J10 nr 7.

Samma höst flyttade jag till Karlstad och arbetade som länsnotarie. I Karlstad träffade jag Kerstin
*1937, som snart blev min fru. Efter flytt till Jönköping 1968 fick vi dottern Lena *1969 och sonen
Henrik *1971. Själv avancerade jag via förste länsassessor till avdelningschef vid länsstyrelsen
i Jönköping.

Jag är nu glad pensionär sedan många år. Som medlem i Föreningen Allmogebåtar(FAB)
sedan 1975 glädjer jag mig åt att båtkunskaper om Långedragsjullar samlats och samlas både
i bokform och på nätet. Själv har jag tillsammans med en kamrat samlat kunskap om vättersnipor,
byabåtar, utterbåtar och andra allmogebåtar på Visingsö. Den stora inventeringen finns varken i bok-
form eller på nätet, men dels i tre tjocka pärmar hos Jönköpings läns museum, dels mångfaldigad på
DVD-skivor och kortfattat i FAB:s tidskrift Träbiten nr157 : Visingsö, Byabåtar och Vättersnipor.

J10 nr 150 under åren 1966-1977 : När J10 150 hämtades från familjen Bratt låg
den upplagd vid Arvid Anderssons lilla båtvarv vid Kyrkesund (ca 400 m norr om Kyrkesunds,
”Sumpens”, ångbåtsbrygga). Där hade familjen Bratt vinterförvarat båten i många år och där
vinterförvarade jag båten även den kommande vintern. Arvid Andersson hjälpte mig vid vår-
rustningen och sjösättningen och det blev även småprat med författaren och konstnären
Arne Gadd som förvarade sin båt där.

Till att börja med låg båten sommarförtöjd vid Röra Rump, innanför Rumpeskär, på norrsidan
av Tjörn vid Stigfjorden. Det var där båten slet sig och skadades vid en storm på försommaren
år 1967. Senare låg den på somrarna i ett antal olika hamnar, förutom vid Rumpen, vid Nord-
viksstrand
söder om Skärhamn på Tjörn, i Halsbäck (nu Olovsvik) på nordvästra Tjörn och
Stora Kornö norr om Lysekil.

Båten vinterförvarades de flesta åren vid Gunnersvikens båtvarv mellan Nordviksstrand och
Skärhamn på Tjörn. Det blev ofta långa transporter, t.ex. mellan Gundersviken och Stora Kornö,
med fru och två små barn ombord. När de stora högmastade plastkryssarna seglade inomskärs
för att undslippa hård vind, var vi själva tvungna att segla utomskärs. En J10 är ju för liten för att
fånga vinden inomskärs och det skulle ta för lång tid att komma fram. Men en J10 är en bra sjöbåt
och även familjen var tålig.
 
J10 nr 150 hade vid det här laget ett trettital år på nacken och det syntes att hon inte längre var ung.
Men hon charmade sjöfolk. ”Det var allt en pen båt” fick jag höra mer än en gång. När jag frågade
hamnfogden på Stora Kornö om det fanns någon båtplats i hamnen svarade han ”Den får ligga där!”
Han pekade. Men där ligger ju redan en annan båt, sa jag. Den får flytta på sig, svarar hamnfogden.
 
På Stora Kornö uppskattade man ”riktiga” båtar. Deras egna fiskebåtar, Kornöjullarna, var f.ö.ofta,
liksom min Långedragsjulle, byggda i Kungsviken på Orust, kanske av Gösta Johansson. Om båtbyg-
garen Gösta Johansson finns mycket att säga, men han är redan väl dokumenterad i skrift.
(Bertil Quirin, Båtbyggaren del 1 och 2, FAB:s tidskrift Träbiten 46 och 50, 1984 och 1985).

Han har ju även en förening uppkallad efter sig ”Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv”.
Den andre byggaren av min båt var Göstas farbror Henrik. Henrik överlevde tyvärr inte krigsåren.
Han avled 1945 när han krockade med en militärbil när han cyklade på Orust.

Att J10 nr 150 var byggd av en mästare, hindrade inte att jag lät Gundersvikens varv till sommaren
1974 bygga en kombinerad sittbänk och förvaringsbox ovanpå aktertoften. Jag är ju lång och om-
byggnaden gjorde att jag nu kunde sitta på en högre ”stol” samtidigt som jag hade ett förvaringsfack
för bensintanken och ett fack för dragg och lina.

Det blev mycket bekvämt och praktiskt. Med hjälp av presenningsväv och en gammal symaskin
(som ”tog slut” på kuppen) sydde jag till sommaren 1973 ett uppfällbart kapell som gav barnen
skydd mot regn och bogsvall – båten var ju bara halvdäckad utan kapp. Vem som hjälpte mig
med stålbågar till kapellet minns jag inte längre. Kanske var det Gundersvikens varv.

Det här blev en lång redogörelse och den skulle kunna göras mycket längre.          
Hälsningar!  Claes von Sydow
                                          

Ägarlängd :
1943                 -                Kungliga Motorbåtsklubben  Stockholm
1943-1966       ?                Familjen Olof Bratt  Uppsala  med Lars och Erik Bratt  sommarbostad på Härön
1966-1967     "Trollan"     Claes von Sydow  Jönköping
1967                 -                Försäkringsbolaget Ocean  Göteborg
1968                 -                Gunnersvikens Båtvarv/Wendel Johannesson  Skärhamn
1968-1977      "Trollan"    Claes von Sydow  Jönköping   
1977-?              ?               Åke Ivarsson  Kållekärr  Tjörn
?                       ?                ?

Var J10 nr 150 "Trollan" finns i dag vet vi inte.

Nedan:
 Klassificeringscertifikat för J10 nr 150 utfärdat den 1april 1943www.julleregister.se