J10 nr 450


J10 nr 450 "Fröjda" byggdes 1956 på Orust.
Vi vet inte vid vilket varv.
Föste ägare var Hans Adamsson i GKSS. Köpet var eventuellt förmedlad av
Mats Seldén i Långsdrag?  

Hans Adamsson
seglade J10 nr 450 med namnet "Sjöbjörn" vid Ödsmålsregattan i Mjösund,
Halsefjorden den 29 juli 1956. Båtnamnet ändrades till "Why Not" vid andra start i SSMK:s
regatta i Askeröfjorden året därpå den 22 juni 1957. Vid fjärde start samma dag hade båtens
namn åter skrivits "Sjöbjörn". 

Detta kan man se i de startlistor Göran Weiler i Göteborg bidragit med 2014-06-18,
där J10 nr 450 deltog. Vid Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta på Askeröfjorden
den 12-13 juni 1958, var båtens namn "Why Not" båda dagarna. 
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226 och  J10 nr 442).

Vid Ödsmålsregeattan den 27 juli 1958 seglades "Why Not" av Hans Adamsson i GKSS.
Vid Ödsmålsregattan året därpå den 19 juli 1959 var båtens namn "Sjöbjörn" igen, men
rorsman var densamme, Hans Adamsson.

Martin Rödholm i Mölndal
skickade ett E-brev 2015-07-10 : Tittade precis i Julleregistret
tillsammans med min pappa Olof Rödholm, 87 år. Han köpte J10 nr 450 av Hans Adamsson
år1959. Han ringde tidigt på morgonen och köpte båten obesedd. Det var stor efterfrågan på
J10 som båttyp överlag vid den här tiden. Man fick vara snabb helt enkelt, om man ville ha en
J10:a. Trettio spekulanter hörde av sig efteråt men förgäves.  Båten hämtades i Stenungsund,
fick namnet Mia-Pia och seglades ner till Vallersvik i Frillesås där den låg till 1967. Därefter
sålde Olof  båten, men minns inte till vem.
 
Ulf Andersson i Västra
Frölunda berättade på Båtmässan i Göteborg 2011,
att båten hette "Ursula" och att han köpte den 1967? och sålde den 1990.

Elisabeth Kolosh från Askim var med på Sekelskiftesdagarna i Marstrand 2016-08-20-21.
Hon berättade att hon gjorde båten i ordning i Halsbäck på Tjörn. Hon bytte döträt i kölen
med Arne i Halsbäck som hade båtbyggeri i stallet. Hon höll på i sex veckor. Därefter seglade
Elisabeth båten till Hammar, Näset vid Rörviks SS. Året var ca 1992.

Ett utförligare E-brev inkom från Elisabeth Kolosh 2016-08-24 :  J10 nr 450 "Fröjda" köpte
jag för 2400 kr. av en kvinna vid namn Gertrud som hade sommarhus i Halsbäck på Tjörn.
Gertrud och hennes väninnor som ägde båten, visste att jag gick utbildning till möbelkonservator.
De ansåg sig inte längre ha tid eller kunskap till att se efter lilla "Fröjda". De tyckte att just jag var
exakt rätt person de sökte för att ta hand om "Fröjda".

"Fröjda" stod nere vid ängen hos båtbyggaren Arne i Halsbäck. Han var den som hjälpte mig
att restaurera båten. Han kom kl.07.00 varje dag och gav mig instruktioner, som jag utförde.
Nästa dag kom han för att se att det var korrekt gjort. Var det riktigt gjort fick jag en ny uppgift.
Om inte, fick jag bara fortsätta och så kom han inte förrän kl.07.00 påföljande dag.

Jag arbetade idogt och genom att jag fick låna sängplats hos de tidigare ägarna kunde jag ägna
sex veckors tid till att iordningställa "Fröjda" så pass att hon var sjöduglig, hon som stått på ängen
några år. I köpet av "Fröjda" ingick även en 4 HK Evinrude utombordsmotor. Den fick man blåsa
i en liten slang för att dra igång.

Arne bestämde vad som var högsta prioritet. Det var byte av döträt, blymönjning, drevning samt
några lager skyddande fernissa. Jag drevade hela båten med lindrev. Båten mönjades och utsidan
skrapades och fernissades. Jag skrapade inte trärent, då tiden var knapp. Det var tänkt till kom-
mande år.

Sjösättningen var naturligtvis mycket spännande och Arne var den som skötte detta. "Fröjda" stod
på en vagn för en större båt. Det var brant ned till vattnet. Men "Fröjda" tog inte in vatten - Hurra!

Efter att båten legat i vattnet en vecka, för att försäkra Arne om att allt var OK. fick jag hjälp med
att segla ned båten till Näset av en kamrat, Peter Grauer som då gick båtbyggarlinjen på AMU
på Hisingen. Hans vilja var att malla av "Fröjda" för att bygga en kopia av henne, då han ansåg att
båten var mycket fin i spant och detaljer.

Seglingen tog två dagar via norra skärgården (ingen vind) och vi seglade in båten till dåvarande
Hammars hamn, nu RÖSS Segelklubbs hemmahamn. Jag fick plats på redden. Ordnade med
en dinge och satte igång att lära mig segla med hjälp av olika kamrater. Mest ute i Askimviken men
det bar så långt som till Amundön och Billdals skärgård.

Omkring den 20-25 september, min första höst med båten, var det en förfärlig storm. Jag ansökte
om att få ta upp båten lite tidigare, då jag var på väg till utbildning, men det gick inte. Höststormen
kom och förtöjningskedjan brast? Båten slet sig, blåste upp och låg i bitar på Ganlet. Ett stort hål
i skrovet och masten i bitar. En oerhört sorglig dag! Jag fick låna en våtdräkt för att ta upp olika
saker jag haft ombord.

Peter Grauer hjälpte mig att bogsera upp "Fröjda" på land med en SAAB. Sedan ordnade vi så att
hon kom därifrån. Peter ansåg inte att han kunde malla av båten korrekt, då allt hade vridit sig och
slagits sönder.          


Ägarlängd :
1956                  -                  Mats Seldén  Långedrag  återförsäljare?
1956-1959      "Sjöbjörn"     Hans Adamsson i GKSS
1956-1959      "Why Not"    Hans Adamsson i GKSS
1959-1967      "Mia-Pia"      Olof Rödholm  Mölndal och Vallersvik Frillesås
1967-1990      "Ursula"        Ulf Andersson  Västra Frölunda
1990?-1992?      ?                   Gertrud...  Halsbäck Tjörn
ca1992            "Fröjda"        Elisabeth Kolosh  Askim


J10 nr 450 "Fröjda" förstördes i en storm i Hammars hamn på Näset ca 1992.
 

www.julleregister.se