J10 nr 393


J10 nr 393 "Ille" byggdes 1948 vid Bröderna Karlssons Båtvarv på Söbben, Orust.  
Förste ägare var Major Ernst von Braun, A2. Båten ägdes senare av Lene von Braun
och kappseglades i SS.Viken, Uddevalla 17/7 1949.  Lene von Braun seglade SS.Vikens
Triangelkappsegling utanför Stången, Hafstensfjord, Uddevalla, söndagen den 5 augusti
1951, då man seglade om SS.Vikens Jubileumspokal 1949. 

Det finns två uppgifter ur resultatlistorna i Seglarbladet : 1951 seglades båten av Lene von Braun
och 1956 av Ernst von Braun. (Uppgift : Anders Thölén 2011).

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där bl.a. J10 nr393
"Ille" deltog : Stenungsöns Segel-och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta lördagen den 23 juli 1955
på Askeröfjorden där Lene (Brait felstavat) von Braun satt till rors. Ernst von Braun i SSMK
seglade SSMK:s regatta 1956, 1957, 1958, 1959, 1961 och 1962 samt Ödsmålsregattan 19 juli
1959. (Se startlistorna på J10 nr 226 och  J10 nr 442).

Björn Holmstedt berättade 2016-02-07 på Båtmässan i Göteborg att han seglade i SSMK och
i Stenungsunds SS med Lene von Braun.

Ägarlängd :
1948-1959?     "Ille"     Ernst och Lene von Braun i SSMK resp. SSViken  Uddevalla
?                        ?          ?

Var J10 nr 393 "Ille" finns i dag vet vi inte.


Ovan :
J10 nr 393 "Ille" seglades av Lene von Braun vide SS.Vikens regatta den 17 julí 1949.
(Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla 2015).

Nedan :
Kappseglingresultat lånade av Göran Weiler i Göteborg 2012-10-02

J10 nr 393 "Ille" med Ernst von Braun i SSV Uddevalla, seglade in som 2:a av 16 båtar
vid Stenungsundsregattan den 12/7 1958, slagen bara av J10 nr 442 "Drabant" med Arvid
Palmgren. (Se J10 nr 442 "Drabant"). 
      Nedan : 
Den 11/7 1959 var det Stenungsundsregatta igen.
      Nu kom Ernst von Braun med "Ille" 3:a av 19 båtar.

www.julleregister.se