J10 nr 374

J10 nr 374 "Tjabo" amatörbyggdes 1946 av Henning Maltesson i Arendal Göteborg.
Han byggde båten till sig själv och blev då förste ägare. 

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med  startlistor från olika regattor där bl.a. J10 nr 374
deltog : Vid Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta den 23 juli 1955 i Askeröfjorden,
seglade J10 nr 374 "Tuss" med Bröderna Bromander i MSS till rors. Årtet därpå 21 juli 1956 hade
Bröderna ändrat namet på sin båt till "Tjabo" vid SSMK:s regatta.

En av bröderna Magnus Bromander seglade "Tjabo" vid SSMK:s regatta den 22 juni 1957.
Året därpå fanns J10 nr 374 "Tjabo" med i startlistan vid Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta
på Askeröfjorden den 12-13 juni 1958, med rorsman Magnus Bromander i MSS, Marstrands Segel-
sällskap. (Se startlistorna och läs mer på J10 nr 226 och J10 nr 442).

Jan Theander skickade ett E-brev 2018-11-07 : Genom min bror Per Theander har jag fått lite info
om J10 nr 374. Hans svåger Stefan Nilsson-Hagström ägde båten under några år på 1970-talet.
Han köpte båten av Bengt Andersson i Kungälv 1970 och var ägare troligen till 1974.

Ägarlängd :
1946-               ?               Henning Maltesson  Arendal  Göteborg
1955               "Tuss"       Bröderna Bromander i MSS  Marstrand
1956-1958     "Tjabo"      Magnus Bromander i MSS  Marstrand
1958-1970       ?               Bengt Andersson  Kungälv
1970-1974       ?               Stefan Nilsson-Hagström

Var J10 nr 374 "Tjabo" finns i dag vet vi inte.

www.julleregister.se