J10  nr 354


J10 nr 354 "Nicklas" seglas här av Jan Dalerstedt medan brodern Bo Dalerstedt tar ned focken.
T.h. en GKSS-eka.

J10 nr 354 "Nicklas" byggdes 1945 vid Harry Hallbergs Båtvarv i Kungsviken.
 
Båten var kappad och byggd i ek på ekspant. Förste ägare var Bo Dalerstedt står det i det
gamla handskrivna registret, men det är skrivet med en annan penna och är alltså ett senare
tillägg. Bo Dalerstedt nämner i sitt E-brev nedan att han inte var förste ägare, utan köpte
båten 1960 på annons i GP. Därför vet vi inte vem som var förste ägare till båten.

J10 nr 354 "Nicklas" seglades av Björn Zackrisson i SBK Kullaviksdagen 1951-07-06.
 
Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från rolika regattor där J10 nr 354
"Nicklas" deltog : Mats Hasselrot seglade SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 21 juli 1956.
Bengt Hasselrot
seglade SSMK:s regatta året därpå 22 juni 1957. Bengt Hasselrot i TKK
seglade Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta på Askeröfjorden den 12-13 juni 1958.  
Mats Hasselrot
 kappseglade den 5 juli 1959 och vid SSMK:s regatta i Askeröfjorden den
11 juli samma år 1959. (Läs mer om regattorna på J10 nr 226 och J10 nr 442).

Britt Olsson
kappseglade den 3 juli 1966 och den 2 juli 1967 med J10 nr 354 som fått nya
namnet "Jio". (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Någon i Göteborg, kanske Mats Hasselrot, hade båten på annons i GP den 20/8 1960.
 
Priset var 4300 kr. Bo och Jan Dalerstedt och deras far, köpte båten på annonsen i GP,
skrev Bo Dalerstedt i ett E-brev 2012-10-04. Bo satt till rors och Jan gastade på kapp-
seglingarna 1960-61-62.  Bl.a. vann jag bland J10-orna vid Jullepokalseglingen 1961
(kanske 1962) som det året togs hem av en J18, skrev Bo Dalerstedt. 
Båten såldes 1962 till någon på Tjörn.

Ägarlängd :
1945-?             ?                  ?       
1951               "Nicklas"     Björn Zackrisson i SBK
1958               "Nicklas"     Bengt Hasselrot i TKK
1959               "Nicklas"     Mats Hasselrot i MSS
1960               "Nicklas"     annons i GP
1960-1962     "Nicklas"      Bo och Jan Dalerstedt
1962-?             ?                  någon på Tjörn
1966-1967     "Jio"             Britt Olsson
?                      ?                  ?

Var J10 nr 354 "Nicklas" finns i dag vet vi inte.

Här nedan några kappseglingsresultat : 
Från Stenungsön 13/7 1958 där "Nicklas" med
Mats Hasselrot kom på fjärde plats. Från Stenungsundsregattan 11/7 1959 där 19 st. J10
startade och "Nicklas" med Mats Hasselrot vann seglingen.(Tidningsklippen är lånade från
Göran Weiler i Göteborg 2012-10-02). 

www.julleregister.se