J10 nr 334


J10 nr 334  "Lillvinge" byggdes 1945 av Säffle Båtbyggeri. Förste ägaren Ingenjör Harry Sjögren
hade Sjögrens Järnhandel i Göteborg, enligt Torsten Andersson LSS. J10 nr 334 fanns registrerad
i GKSS båtförteckning 1948 som "Lillvinge" med ägaren Harry Sjögren.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från regattor där J10 nr 334 deltog :
Vid Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta 1955 seglades J10 nr 334 med namnet
"String" av Ingvar Strandberg i GKSS. Vid SSMK:s regatta 1956 har Ingvar Strandberg bytt båtens
namn till "Ingstra". Vid SSMK:s och Bohusläns Seglarförbunds Juniorregastta den 12-13 juni 1958
i Askeröfjorden seglades "Ingstra" av Ingvar Strandberg i GKSS. Året därpå var "Ingstra" på
banan igen med Ingvar Strandberg i SSMK:s regatta 1959.
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226 och J10 nr 442).

Någon i Kungälv hade båten ute på annons i GP den 27/8 1960 där det noteras att båten var kappad
och hade rostfri rigg. Pris : 3800 kr. Båten var sedan registrerad i SXK 1968-69 som "Carin" med
ägare C-G. Hagert.

Ägarlängd :
1945-1948     "Lillvinge"     Harry Sjögren  Göteborg
1955               "String"         Ingvar Strandberg i GKSS
1956-1959     "Ingstra"        Ingvar Strandberg i GKSS                
1960                ?                   annons i GP
1968-1969     "Carin"          C-G.Hagert
?                      ?                   ?

Var J10 nr 334 "Lillvinge" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se