J10 nr 313

J10 nr 313 "Puck" byggdes 1944, men vi vet inte var eller av vem. Förste ägare var G.Krook.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 313 deltog :
Vid Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta 1955 seglades J10 nr 313 med namnet
"No Name" av Bo Ekbrandt i GKSS. Tre år senare återkom Bo Ekbrandt i J10 nr 313 med namnet
"Puck" vid SSMK:s regatta den 12 juli 1958. Ytterligare tre år senare 1961 i Tjuvkilsregattan med
samma båtnamn "Puck". (Läs mer och se startlistorna på J10 nr 226 och J10 nr 442).

Benny Nilsson skickade ett E-brev 2015-07-10 : Jag kan meddela att jag ägde J10 nr 313 mellan
åren 1983 och 1987 och hade henne i Göteborg. Jag köpte båten på Hamburgö i Bohuslän, men jag
minns inte vad dåvarande ägarna hette. Den hade inget namn medan jag ägde den.

Ägarlängd :
1944-               ?                     G.Krook
1955               "No Name"     Bo Ekbrandt i GKSS
1955-1961     "Puck"             Bo Ekbrandt i GKSS
?      -1983       ?                     någon på Hamburgö
1983-1987       -                     Benny Nilsson
1987-?             ?                     ?

Var J10 nr 313 "Puck" finns i dag vet vi inte.

www.julleregister.se