J10 nr 28


J10 nr 28 "Måsungen" med barkade segel. Curt Ekstedt med sonen Henrik till rors, sommaren 1983.


J10 nr 28 "Måsungen" byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad  i Strömstad.
 
Förste ägare var GKSS i Göteborg.  SS Viken i Uddevalla var ägare 17/7 1949. Hakon
Hallqvist med sonen Bengt Hallqvist i GKSS 3/8 1952. Bengt Hallqvist i GKSS deltog i
SS Vikens Triangelkappsegling vid Stången i Hafstensfjord, Uddevalla 1951-08-05. Tävlingen
gällde SS Vikens Jubileumspokal 1949.  Bengt Hallqvist deltog med "Måsungen" i SS Vikens
kappsegling i Uddevalla 1952-08-03.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 28
seglades av Bengt Hallqvist i Ödsmåls Vänner : Stenungsöns Segel- och Motorbåtsklubb
SSMK:s regatta i Askeröfjorden den 23 juli 1955  bland 18 andra J10:or.
(Se startlistan på J10 nr 226 och J10 nr 442). 

"Måsungen" seglades av Bengt Hallqvist även i SSMK:s regatta 21 juli 1956 och Ödsmålsre-
gattan 29 juli 1956. Samma regatta den 27 juli 1958 seglades båten av Bengt-Olof Holmberg.  
"Måsungen" seglades av Tord Jerndahl i ÖKK i SSMK:s Stenungsundsregatta 11 juli 1959
och kom fyra av nitton J10:or. (Se tidningsklippet nedan av Göran Weiler 2012-10-02).  
Vid Ödsmålsregattan i Halsefjorden den 19 juli 1959 seglades J10 nr 28 "Måsungen" av
Ingolf Kiesow
.    Om alla var ägare eller bara rorsmän vet vi inte.

Det kom ett E-brev 2013-04-23 från Henrik Granlund i Luleå :  J10 nr 28 "Måsungen" köptes
någon gång på 1980-talet av min far Curt Ekstedt i Luleå. Ägaren innan honom var också bosatt
i Luleå. Curt seglade med den några år, innan han gav bort den. Om båten finns kvar i seglande
skick i dag vet jag inte.

Det kom ett till E-brev 2013-04-23, nu från Curt Ekstedt i Luleå : Jag köpte J10 nr 28 "Måsen"
på hösten 1982 av Roger Malmberg i Luleå. Hur länge Roger haft henne eller hur han kom över
båten vet jag inte. Själv nåtade jag om fördäcket och sydde om ett J18-segel till henne, som kom
från en båt som hette "Fru Hanson". Det kunde vara J18 nr 48, men det stämmer nog inte.
J18 nr 54 "Sunny" hade en ägare Lars Hansson, så det kanske lutar ditåt. (Se J18 nr 54). 

Mina barn blev större och ingen ville följa med mig längre, utan föredrog min svärfars plastbåt
med utombordare. År 1987 gav jag bort J10 nr 28 "Måsungen" till Gunnar Fogelvik i Luleå.
Han skulle segla henne på Lilla Lule-älven i Porsi utanför Vuollerim
Om båten finns kvar vet jag inte.

Ägarlängd :
1942-1949?     "Måsungen"     GKSS  Göteborg
1949                "Måsungen"     SS Viken  Uddevalla
1952-1956       "Måsungen"     Hakon och Bengt Hallqvist i GKSS
1958                "Måsungen"     Bengt-Olof Holmberg
1959                "Måsungen"     Tord Jerndahl i ÖKK
1959                "Måsungen"     Ingolf Kiesow
?      -1982       "Måsungen"     Roger Malmberg i Luleå
1982-1987       "Måsungen"     Curt Ekstedt  Luleå
1987-?             "Måsungen"     Gunnar Fogelvik  Porsi.
?                        ?                     ?

J10 nr 28 "Måsungen" är troligen uppeldad?SS.Vikens regatta i Hafstensfjord den 7 juli 1949.   (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla)

Ovan :
SS Vikens regatta vid Stångens udde, Hafstensfjord 1952.    (Uppgift : Janne Dahl, Uddevalla)
Nedan :
J10 nr 28 "Måsungen" med Tord Jerndahl seglade Stenungsundsregattan den 11/7 1959.

 

www.julleregister.se