J22 nr 10


J22 nr 10 "Julliana" med nye ägaren Dirk Reinhart i Vadstena den 1/10 2006, då han köpte båten.

"Julliana" på Hallands Väderö 200

J22 nr 10 "Julliana" i Flensburg 2009. I skick som ny! Heder åt ägaren Dirk Reinhart!

Dirk sålde båten 2009 till familjen Manfred och Ewe Wigger i Oldenburg.  (Se nedan!)

I Oldenburg har J22 nr 10 fått fint sällskap med andra träbåtar i möbelskick. Båten just sjösatt (se nedan).

 

J22 nr 10 "Julliana" ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1938 av bröderna
David och Hjalmar Olsson på Arendals Båtvarv i Göteborg
.  Båten byggdes i kärnfuru.
Längd : 6,02 m. Bredd : 2,295 m. Förste ägare var Rederitjänsteman Ingmar Bondestam,
SS Kaparen
i Onsala. Ingmar Bondestam med familj bodde på Gottskär och var med och
startade SS Kaparen.

Ingemars son Rolf Bondestam i Uppsala berättade 2012-04-26 att J22 nr 10 fick namnet
"Julliana" efter den Nederländska Drottningens namn som var populärt då. Rolf berättade också
att han vid tre års ålder fick se "Jullianas" namnbräda, (ungefär 25x10 cm) som var av fernissat
ljust trä, med namnet i relief i mitten och en tross runt om samt en blomma i varje hål för skruvarna.
Allt i skuret trä.    

Senare ägare hittar vi i GKSS register 1948 och 1951 under båtnamnet "Miss Dagny II" :
Ingenjör Carl Lennart Bergqvist, Särö Båtklubb i Göteborg.  På Båtmässan i Göteborg
2017-02-12 kom Lj. Bergqvist och berättade att Carl Lennart hade båten från 1948 till 1969.

Berit
och Ralf Hultén i Lerum kom till Båtmässan i Göteborg 2012 och berättade att de köpte
båten i slutet på 1960-talet. Båten fick namnet "Nike", som alla familjen Hulténs båtar hette.  
(Se J10 nr 14 och J14 nr 107).  

Båten var kappad och lättseglad. Familjen Hultén sålde båten ca 1980 till Johan Frie i Göteborg,
varefter brodern och konstnären Peter Frie i Båstad tog över ca 1986-1995. Båten hette då
"Julliana" och hade haft en inombordsmotor (Göta) som tagits ur redan på 1970-talet.

Patrik Edström skickade ett E-brev 2017-02-02 : Madeleine Sjöholm-Haeger (se J10 nr 218)
lånade J22 nr 10 av Johan Frie en sommar då Johan inte hade tid/ork/lust att ta hand om båten.
Jag var med och seglade ner båten från Nordre Älv till Gårda Brygga / Ölmanäs. Min bror och
jag hade seglat Stare (SWE 6037 & 7085) under några år och var förvånade över hur snabb J22:an
var. Det skiljer 4 kvm segel och det är en del extra vikt, vilket märktes, men på öppna bogar utan
alltför krabb sjö var hon riktigt snabb!

Peter Frie berättade 2012-04-26 att familjen seglade till Hornbeck i Danmark och sov över natt
i båten under det fina kapellet i bomull. Folk måste ha blivit förvånade när det på morgonen steg upp
sex personer ur denna lilla båt. Peter Frie lade ner mycket arbete på båten.  Peter Frie sålde båten
ca 1995 till några forskare Mats Eriksson och Patrik Lundell i Lund som hade båten i Lomma.
 
De sålde sedan båten den 1/10 2006 till Dirk Reinhart från Flensburg, Tyskland : Det är min
andra J22:a, säger Dirk i ett brev. Den första var J22 nr 30 som jag sålde 1995 till Nederländerna
för att köpa en Koster. Men nu är jag tillbaka i en J22:a. Det är fint att vara J22-ägare igen, efter-
som de seglar mycket trevligt. För mig är historien av båten lika viktig som att segla den. Därför är
jag glad att där finns andra, som söker kontakt och samlar information. Jag ska gärna hjälpa och
vara en del av J-familjen. Kanske vi ses någon gång vid träbåtsmöten på västkusten eller på havet.   

Hemmavattnen var Flensburgfjorden. Dirk Reinhart sålde båten 2009 till nuvarande ägarna :
Manfred
och Ewe Wigger i Oldenburg, Tyskland. De har planer på att restaurera båten.
Kölbultar, återställa spanten efter inombordsmotorn och reparera bordläggningen under
vattenlinjen, i övrigt är båten i toppskick!

Sommaren 2019 kom familjen Klaus och Antje Hinrichsen och lade till med sin plastbåt vid
Gustafsbergsbryggan i Uddevalla. De hade seglat från Flensburg i Tyskland. De hälsades välkomna
till bryggan av undertecknad, kapten på J22 nr 1 "Nabben II", längst ut på bryggnocken. När jag fick
höra att de kom från Flensburg, drog jag mig till minnes att J22 nr 10 "Julliana"
hade sin hemmahamn
där på Dirk Reinharts tid (2006-2009) och att jag inte hört något om båtens vidare öden på länge.
Klaus och hans fru Antje lovade att kolla upp vad som hänt med båten.

Klaus Hinrichsen skrev ett E-brev 2019-09-17 :  Dear Bengt,   meanwhile, I have been able to
take care of the Langedragsjulle number 10 "Julliana". Manfred Wigger passed on the boat to
Bastian Hauck
, a boat builder who had a shipyard in Schleswig. Bastian wanted to restore it,
but then the shipyard property was terminated. "Julliana" is still in his possession, must be restored,
but the substance is good. Everything else I will from Bastian, who is currently in Spain, learn in the
next few weeks and discuss with him. Then I will contact you again.   Hopefully you are fine!
We like to think back to the meeting with you and have reported many times at home enthusiastically!
Greetings to your wife, also from Antje!    Klaus.

...and in german Alain :

Lieber Bengt,  inzwischen habe ich mich um die Langedragsjulle nummer 10, "Julliana", kümmern können.
Manfred Wigger hat das Boot an Bastian Hauck, einen Bootsbauer, der eine Werft in Schleswig hatte,
weitergegeben. Bastian wollte es restaurieren, jedoch wurde ihm dann das Werftgrundstück gekündigt.
"Julliana" ist aber noch in seinem Besitz, muss sicher restauriert werden, aber die Substanz ist gut. Alles
weitere werde ich von Bastian, der zur Zeit in Spanien ist, in den nächsten Wochen erfahren und mit ihm
besprechen. Dann melde ich mich weider. Hoffentlich geth es euch gut! Wir denken sehr gerne an die
Begegnung mit euch zurück und haben davon schon veilfach hier zu Hause begeistert berichtet!
Herztliche Grüsse an deine Frau, auch von Antje!    Klaus.

Klaus återkom med ett E-brev 2019-09-18 :  Bastian greatly appreciates the boat, but he suggested
that we should talk about a good solution for long-term preservation of "Julliana". In fact, I have already
thought about whether I restore the boat together with the known boat builders from Arnis on the Schlei
(smallest city of Germany) and we then operate it in an owner community. Let´s see what happens in the
next conversation with Bastian. I keep you updated.

Klaus skrev ett E-brev igen 2019-09-23 : In the meantime I have talket to Bastian Hauck. He will send
you a message to Number 10 and tell you what his ideas and opportunities are, regarding the restoration
and use of "Julliana". The boat is currently in Schleswig, covered on a trailer. Bastian has a friend in
Copenhagen who may be intrested in opportunities. In the meantime, I have refrained from the idea of
taking part in the boat. I have enough other fields of activitiy and "construction sites". It will be a good
solution.      Best regards      Klaus

Båtbyggare Sebastian Funger i Flensburg (se J14 nr 84) skickade ett E-brev 2021-06-23 :  Today
I met Bastian Hauck the owner of J22 nr 10 "Julliana". We talked about his J22 and he told me that he
will start to "restore" the boat. I think he will use G4, epoxy and glas. Bastian has a webside for traveling :
www.tadorna.de.

Bastian Hauck i Schleswig, Tyskland är ägare till J22 nr 10 "Julliana", en av de tre sista
"Allmogejullarna" som de tio första J22-orna kallades, då de bara var 6 m. långa. Detta är
alltså en extremt sällsynt och bevarandevärd båt. Ett
Svenskt båtkulturellt arv!

www.julleregister.se anser att detta medför ett ansvar vid restaureringen av båten.
"Moderna" material som G4, epoxy och glasfiber får inte användas!  Om inte
, är detta
början till båtens förstörande!


Bastian Hauck in Schleswig, Germany is the owner of J22 nr 10 "Julliana", one of the three
last "Allmogejullar", as the först ten J22 were called, beeing just 6 m. long. Bacause of that
J 22 nr 10 is extremely rare and worthy of preservation, a Swedish boat cultural heritage!
That means responibility in the way Bastian is intending to restore the boat.

www.julleregister.se consider that modern materials like G4, epoxy and glasfiber are not
to be used. The restauraton has to be done the traditional way! If not, this is the beginning
of the destrucion of the boat!


Ägarlängd :
1938-?           "Julliana"                Ingmar Bondestam  SS Kaparen Onsala                       
1948-1969     "Miss Dagny II"     Carl Lennart Bergqvist  Särö Båtklubb Göteborg   
1969-1980     "Nike"                     Berit o Ralf Hultén  Lerum och Vrångö                                      
1980-1986     "Julliana"                Johan Frie  Göteborg                                                    
1986-1995     "Julliana"                Peter Frie  Båstad                                                         
1995-2006     "Julliana"                Mats Eriksson o Patrik Sundell  Lund                       
2006-2009     "Julliana"                Dirk Reinhart  Flensburg Tyskland                                
2009-2018     "Julliana"                Manfred o Ewe Wigger  Oldenburg Tyskland  
2018-             "Julliana"                Bastian Hauck  Schleswig  Tyskland

J22 nr 10 "Julliana" är registrerad som seglande i dag.
    

www.julleregister.se