J18 nr 63

J18 nr 63 "Zephyr" ritades av Tage Hellman och byggdes 1944 av Bröderna Karlsson & Söner
vid Svinevikens Båtvarv,
Orust. Det var LSS utlottningsbåt 1944.

Torsten Andersson LSS som fört det gamla handskrivna Långedragsjulleregistret i många år, berättade :
Nu var det dragning efter seglingssäsongen och jag hade en lott på mitt medlemskap i LSS. Jag stod där
som liten pojk. Vem ska dra lotten undrade farbröderna. Så fick de syn på mig, och jag fick dra lotten.
Nu ska jag dra min lott, tänkte jag. Men det gjorde jag inte. Jag fick inte båten. Det var någon annan
som vann den.   

Denna "annan" var en dam från Vänersborg som vann båten. Hon sålde den direkt till Tage Berglund
i Göteborg
för 2500 kr? Tage hade båten 1944-1950. (Läs om Tage på J18 nr 125). Pappa Tage
Berglund var en av grundarna och en tid ordförande i BBK (Budskärs Båtklubb), berättade sonen
Petter Berglund i ett E-brev 2012-10-19.

Budskärs Båtklubb arrangerade i slutet av 1950- och början av 1960-talet Sveriges största regattor,
med som mest över 100 GKSS-ekor och över 50 Stjärnbåtar! Totalt över 300 båtar! Det var tider det!
Gubbarna i seglingskommittén med farbror Ragnar Myrén i spetsen, stod där på berget i blåst och regn
och startade båtarna. Jag vill minnas att de hann med en och annan sillsmörgås med nubbe också....   

Ragnar Myrén hade två J18 som han lånade ut : J18 nr 45 "Raggen" och J18 nr 77 "Tärnan".
(Läs mer om Ragnar Myrén och hans båtar på J18 nr 45 och J18 nr 77). 

Tage Berglund seglade J18 nr 63 "Jeanette" vid Kullkaviksdagen 1949-07-03.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012). 

Båten ägdes sedan i många år på 1960-talet av Göte Ivarsson på Brännö, Göteborg. 
Båten var registrerad i SXK 1967 som "Trollet III" med ägare B.G.Andréasson.

Leif och Ingela Olsson i Partille kom till Båtmässan i Göteborg 2016 och berättade
att de köpte båten 1973 och sålde den till någon i Göteborg. Båten hette "Trollet".
    
J18 nr 63 kom senare att säljas till Hans Stenvers i Heemstede, Nederländerna. 
(Se bilderna ovan!)  Båten är i mycket fint skick, som synes! Det finns det ett stort
intresse för seglande träbåtar i Nederländerna och Tyskland m.fl. länder.   

Var båtarna finns spelar ingen roll, bara de sköts väl!
Och att vi kan följa båtarna på www.julleregister.se!

Ägarlängd :
1944                -                     Utlottningsbåt i LSS
1944                -                     dam i Vänersborg vann båten
1944-1950     "Jeanette"        Tage Berglund i BSS Göteborg
1960-talet        ?                     Göte Ivarsson Brännö Göteborg
1967               "Trollet III"     B.G.Andréasson
1973-1975     "Trollet"           Leif och Ingela Olsson  Partille
1975-?           "Trollet"           någon i Göteborg
?                     "Zephyr"          Hans Stenvers Heemstede Nederländerna

J18 nr 63 "Zephyr" är registrerad som seglande i dag. 
 

www.julleregister.se