J18 nr 111
 


Stenungsundsregattan 16 juli 1949. Folkbåtar och en nybyggd J18 nr 111.
Gunnar Bergstrand i Kullavik till rors?

"Ut från Lysekils hamn kommer Stig", står det under denna bild av J18 nr 111
i Bengt Andréns album i Ljungskile. (Se J22 Goodwin ). Bengt kommer ihåg att det var
två Stig som seglade J18 nr 111 på 1950-talet. Någon Stig finns inte med i ägarlängden.                                     

J18 nr 111 i Hälleviksstrand.J18 nr 111 liggande i Snäckdjupet.       

Pelle Theander... med en blivande kapten?

J18 nr 111 "Anette" ritades av Hjalmar Olsson på Arendal i Göteborg och byggdes 1949
av Gunnar Widén i Stockholm?
Förste ägare var Ingenjör Gunnar Bergstrand i Kullavik.
  
Björn Bergstrand
(son?)seglade "Anette" Kullaviksdagen 1969-07-06 och 1970-07-05.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Hugo Bauer i Åsa meddelade 2012-05-31 att en Lars... i Kungsbacka? ägde båten på 1950-
1960-talet. Lars sålde båten till Björn Bergstrand, som i sin tur sålde båten till Per Theander
i Göteborg.
Han seglade J18 nr 111 åren 1970-1974. Pelle kappseglade 1962-1969 med 
J10 nr 537 innan han köpte J18 nr 111. När man bildar familj och det kommer en liten ny kapten
ombord behövs mer plats! (Se bilden ovan!)  (Se också J18 nr 16).

Ägarlängd :
1949-?                 ?                J18 nr 111 vid Hälleviksstrand? Gunnar Bergstrand Kullavik
ca 1950-1960      ?                Lars... i Kungsbacka
1969-1970         "Anette"     Björn Bergstrand         
1970-1974           ?               Per Theander Göteborg
?                           ?               ?
 
      Var J18 nr 111 "Anette" finns i dag, vet vi inte.
 

www.julleregister.se