J10 nr 88


Tuschteckning av Erling Ärlingsson föreställande J10 nr 88 "Svanungen"


Ur boken : Erling Ärlingsson, min läromästare av Bo Sonnsjö.  Bildtext : Erling Ärlingsson i sin båt
på Fryken nedanför Sillegården.  Sahlströmsgårdens bildarkiv.   -   Båten var J10 nr 88 "Svanungen",
på bilden avriggad för upptagning på land vid Sillegården, hösten ca 1955.

              
Oljemålning av Erling Ärlingsson.                                        J10 nr 88 uppställd på Sillegården.
              

              

              

              
J10 nr 88 under tak med en Tärnunge.                                  Kölen skruvades av innan båten skrotades.
              
J10 nr 88... sista resan!                                                          Slutet för J10 nr 88.
              
                                                                                              

J10 nr 88 "Svanungen" byggdes 1943 på Wahlborgs Varv i Göteborg.
Känt för sina kvalitetsbyggen. Varvet låg vid Kustens Varv. Där finns i dag ett litet färjeläge
för Styrsöbolaget som hade en brygga inte långt från Stenalinjens Tysklandsterminal. 

J10 nr 88 levererades den 1 maj 1943. Båten var byggd på ekspant med bordläggning i ek
med rostfria beslag. J10 nr 88 var byggd efter originalritningen av Hjalmar Olsson med helt
öppen sittbrunn och svängda tofter, ingen kapp, men med ett litet fördäck.  

Förste ägare 1943 var Olof Andersson som kallades "Olle Kakao". Han var mångårig
vice ordförande i Långedrags Segelsällskap
. Olle "Kakao" ägde flera Långedragsjullar :
J22 nr 2 "Svanungen" byggd 1932, J18 nr 82 byggd 1945, som också hette "Svanungen"
liksom alla Olles båtar, och sist J22 nr 33 byggd 1949. 

Ungefär 1955 köpte konstnären Erling Ärlingsson J10 nr 88. Erling bodde i Göteborg
på 1920-talet innan han flyttade till Värmland och Sillegården i Västra Ämtervik.  
Erling seglade ofta med 88-an i Fryken. Erling Ärlingsson ägde båten under 1960-1970-
talen. J10 nr 88 har sedan dess varit lekbåt på land för besökande barn på Sillegården,
som i dag är museum. 
 
Den 5/10 2008 fick Anders Wiss i Torsby reda på att J10 nr 88 skulle eldas upp.
Båten var i mycket dåligt skick efter att ha stått utomhus i decennier utan täckning.
Tanken var att båten skulle renoveras och ställas upp som ett monument under tak
över Erling i konstnärens trädgård. Tyvärr gick båten inte att rädda och har därför
blivit skrotad 2010. (Se bilderna ovan).  Alla skruvar, beslag och övriga  metalldelar
från båten, samt järnkölen har Anders Wiss sparat liksom storseglet, bommen och
rodret i ek.       

Se Anders Wiss register över
Tärnungarna : www.tärnungen.se  
och Stjärnbåtarna : www.stjärnbåten.se
                                                     
Ägarlängd :
1943-?                 "Svanungen"     Olof Andersson i LSS  Göteborg
ca1955-ca1970    "Svanungen"     Erling Ärlingsson  Västra Ämtervik
ca1970-2008        "Svanungen"     lekbåt på land  Sillegården  Västra Ämtervik
2008-2010           "Svanungen"     Anders Wiss  Torsby

J10 nr 88 "Svanungen" är registrerad som skrotad.
 

www.julleregister.se