J10  nr  80
 


J10-starten i Budskär 1956.  J10 nr 80 "Casino" med Ebba Palmers i GKSS. (4:e seglet t.h.)

Stjärnbåtar och J10:or i två startlinjer.  Budskärsregatta 1956.  Foto : Sten Eisner.

J10 nr 80 "Casino" byggdes 1942.
Vi vet inte var. Förste ägare var Stig Samuelsson. 
I ett E-brev 2012-01-17 skriver Torsten Jacobsson på Köpstadsö (se J10 nr 194) : 
Vi hade på 1950-talet sex eller sju kappseglande J10:or med Köpstadsö (Kössö)
som hemmahamn. En av dem var J10 nr 80 "Casino" som kappseglades framgångsrikt
av Ebba Palmers.

Ebba Råde (Palmers) i Hamburgsund kom till Båtmässan i Göteborg 2013 och berättade
om kappseglingen på 1950-talet : J10 nr 80 "Casino" fick jag 1952 när jag var 11 år gammal.
"Casino" seglade jag i fyra år till 1956. Året därpå 1957 fick jag segla Stjärnbåt nr 444.

Jag var rorsman och vägde bara 47 kg. Om det blåste över 9 m/sek inför en kappsegling,
fick jag leta rätt på en stor tung kille som kunde vara kränggast åt mig i båten.
Det var tufft att segla Stjärnbåt!      

Ebba Palmers
i GKSS och 1956 i KBK seglade Kullaviksdagen 1954-07-04, 1955-07-17
och 1956-07-01 med J10 nr 80 "Casino". (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Ägarlängd :
1942-               ?                Stig Samuelsson
1952-1956     "Casino"     Ebba Palmers (Råde)  Hamburgsund GKSS o KBK
?                      ?                ?

Var J10 nr 80 "Casino" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se