J18 nr 97


J18 nr 97 "Mia Bella". Barnen är Anders och Lars Heuman, Kristina Gullberg och pappan
Bengt Gullberg
, troligen Per Heuman vid kappen. Gullbergs var vänner till Heumans. Foto från
Göteborgs södra skärgård 1948. Stora skärmar på kepsarna redan då.

J18 nr 97 "Mia Bella" och J14 nr 25 "Vindöga" ute på långsegling 1951. Bomkapellen är uppsatta.
J18 nr 97 längst ut, visar sin vertikala förstäv, ritad av Roy Scherman.

Kålhuvudet i Kyrkesund 1956. J18 nr 97 "Mia Bella" ligger förtöjd vid bryggan t.v.

J18 nr 97 "Mia Bella" sätter segel vid Kålhuvudets brygga i Kyrkesund 1956.

J18 nr 97 "Kajsa 2" med Sture Lindahl på ostkusten 1973 efter långsegling via Göta Kanal.

J18 nr 97 "Mia Bella" ritades av Roy Scherman och byggdes 1946 av Bröderna Martinsson
i Svineviken
, Orust. Förste ägare var Tandläkare Heuman sommarboende Järkholmen vid
Amundö båtvarv mellan Hovås och Bråttkärr, enligt Ingela Jonsson i Pixbo 2012. 

Sonen Per Heuman blev apotekare. Per Heumans son i sin tur, berättade 2009-03-13 för Martin
Johansson att hans farfar köpte båten ny 1946 och döpte den till "Mia Bella" och att den såldes
1969 till okänd. "Mia Bella" var registrerad i SXK 1959 med ägare Per Heuman.

I ett E-brev 2012-09-25 från Sture Lindahl i Göteborg skriver han : Vi ägde J18 nr 97 "Kajsa 2"
från 1973. En bred, låg båt med nästan rak förstäv. Riggad som en Drake med backstag och allt.
Båten var kappad. Däcket var lackat och mycket vackert (se bilderna ovan) men blev lätt halt med
vatten på. En härlig båt i gott skick!

Konstruktören hette Roy Scherman. Båten var i vackert skick när vi köpte henne av Olle Ewerlund
i Göteborg
. Under vår tid med båten bytte vi en kölbult, ett sprucket sambord och lite döträ.
Vi sålde båten vidare ca 1975-1976 till Eva Insulander som tog båten till Mälaren.

Sture Lindahl
kom till Båtmässan i Göteborg 2019 och berättade att båten sågs vattenfylld
i Mariefred. Båten var misskött. Barn hade klistrat etiketter och dekaler i masten.
 
Ägarlängd :
1946-1959     "Mia Bella"     Heuman  Järkholmen  Göteborg
1959-1969     "Mia Bella"     Per Heuman  Göteborg
1969-1973      ?                      Olle Ewerlund  Göteborg
1973-1976     "Kajsa 2"         Sture Lindahl  Göteborg     
1976-?            ?                      Eva Insulander  Mälaren  Mariefred

J18 nr 97 "Mia Bella" är troligen förstörd.

 

www.julleregister.se