J14 nr 25


J14 nr 25 "Rita" i Långedrag ca 1945.  Tavlan satt på väggen hemma hos Inga Britt Hellman i Uddevalla.

Priset som troligen Anton Hagström seglat hem i augusti 1946.


J14 nr 25 "Vindöga" vid Vargö 1964. Känsö i bakgrunden.

Inga Pålsson 
(Öberg) skickade 2018-10-09 ett E-brev där hon skrivit ned familjen Öbergs historik 
från
1950-1960-talet. Bilderna är hämtade ur familjen Öbergs fotoalbum där deras Långedragsjullar 

J22 nr 6
, J14 nr 25 och familjen Heumans J18 nr 97 finns med.


J18 nr 97
.  Fotot är taget från J14 nr 25 i Göteborgs södra skärgård 1948.  Barnen är Anders och 
Lars Heuman
, mamma Kristina och pappa Bengt Gullberg samt Per Heuman under kappen?
Gullbergs var vänner till Heumans. Kolla in kepsen på Bengt, stora skärmar redan då.

J18 nr 97 ägdes av 
Per Heuman. Båten hade han övertagit från sin pappa. Per var apotekare och 
vän till min far Lars Öberg som var ögonläkare. Min far köpte sina apoteksprodukter från Pers apotek,
Apoteket Ejdern i Linnéstaden, Göteborg. 

Heumans hade ett hus på Skarvorna, ett hus utan elektricitet, vatten och avlopp, vilket inte var något 
konstigt på den tiden. Men så är det fortfarande. Det var bra på den tiden, när man inte hade någon 
motor och båten var liten för hela familjen att sova i, att ha ett hus ute i skärgården så man slapp att
segla ända hem in i hamn varje dag. På en liten ö blir det ett hushåll utifrån vad naturen ger. Till middag
blev det fisk och musslor som fanns på ön och det var gott om måsfåglar som la många ägg som gick
utmärkt att göra pannkaka på.

Familjen Öberg, pappa Lars, mamma Gullan med barnen Kajsa, Eva, Stina, Inga och Sven bodde
Brännö 1948-1959. Brännö ligger väldigt nära Skarvorna så barnen i de båda familjerna umgicks
ganska mycket. Transporten mellan öarna gick genom att segla GKSS-eka, E-112.

År 1946 köpte pappa J14 nr 25 och långseglade med henne fram till 1957 då J22 nr 6 inköptes.
J14 nr 25 seglades sedan av barnen till 1969 då båten såldes.

År 1955 köpte pappa GKSS-ekan E-112. Man måste börja någonstans. GKSS-ekan var en bra
nybörjarbåt. Båten såldes 1966.

År 1957 köpte pappa J22 nr 6, då vi fortfarande bodde på Brännö. Båtern såldes 2018, efter 61 år!

År 1959 flyttade vi, familjen Öberg till Vargö.


Man måste börja någonstans. Alla fem syskonen Öberg i GKSS-ekan E-112 "5-Ina" sommaren 1956.
Vi lärde oss att segla i ekan.  Fotot taget i Sandvik på Brännö. Vi bodde på Brännö. (Se färgbild nedan).


J18 nr 97 "Mia Bella" och J14 nr 25 "Vindöga" ute på långsegling 1951. Bomkapellen är uppsatta.
J14 närmast kameran, J18 visar sin vertikala stäv och tvärt däck i fören.    Foto : Gullan Öberg.
Det var nog mamma Gullan som plåtade de flesta bilderna i familjens album. Hon var den som hade
kameran, enligt dottern Inga Pålsson (Öberg) 2018-10-15.


J14 nr 25Eva Öberg sitter i fören framför förstaget 1954.

J14 nr 25.   Inga Öberg med pappa Lars till rors 1954.

J14 nr 25.  Tvillingarna Inga och Sven Öberg äter äpple 1956.


Kålhuvudet vid iufarten till Kyrkesund 1956.  J18 nr 97 t.v. och J14 nr 25 t.h. vid bryggan.

J18 nr 97 ligger förtöjd vid Kålhuvudets brygga.

Kålhuvudet 1956.  Familjerna samlade vid huvudbyggnaden. Det stora huset var ett sjömärke.
Det var gulmålat på väst- och sydsidan som vätte ut mot farleden, för övrigt rödmålat, eftersom
den röda färgen var billigare. Personerna fr.v. bakre raden : Gösta, Gullan Öberg, Lars Heuman,
Lars Öberg, Hanna, Assa Heuman, Per Heuman. Främre raden :  ?  Vivan, Anders Heuman
sitter bakom Eva Öberg, Ingrid Heuman och Stina Öberg.


Så här kunde det sett ut på 1700-talet, när Kålhuvudet var trankokeri.  Försök till rekonstruktion av
illustratör Bengt Arne Runnerström (J22 nr 1) för tidningen Natur nr 5 2001.   Läs texten nedan :Sillfiske i Kyrkesund bakom huvudbyggnaden samt lastning och lossning av silltunnor och sillolja.

Gårdsplanen framför huvudbyggnaden.

Trankokeriet med grumsdammen. Måste ha luktat fruktansvärt!

Lastning och lossning av silltunnor och sillolja vid gården Kålhuvudet i Kyrkesund på 1700-talet.

Seglade de olika jullarna tillsammans? Det var nog försök till det, enligt Inga, men det blev mer
att man hälsade på vid Kålhuvudet när de var där och kanske gjorde någon utflykt tillsammans.
Min pappa uttryckte det som att Heumans alltid behövde uppsöka en affär och köpa bröd.
De hade hungriga pojkar. Det tog ganska mycket tid att ta sig till affären på den tiden utan
motorers hjälp, även om det fanns fler handelsbodar i skärgården på den tiden.

Med andra ord, familjernas olika önskemål var svåra att förena. Vad jag kommer ihåg, så var
den enda samseglingen mellan J22 nr 6 och J14 nr 25 den till Marstrand 1960.  (Se nedan).


Bilden var publicerad i färg.  Stina*1947,  Eva*1945,  Sven*1950,  Inga*1950,  Kajsa*1943.
Både jag Inga och Sven hade flytvästar, våra äldre syskon hade inte flytvästar.

Pelle och Stina i GKSS-ekan E-112 "5-Ina" 1958.  Pelle Bergqvists far Berka var kompis
med Stinas far Lars Öberg. Familjen Bergqvist bodde på Brännö.

Stina kappseglar i GKSS-ekan E-112 "5-Ina" vid Känsö 1959.  Fr.v.  E-112,  E-14,  E-234, 
familjen Jarlands Långedragseka L-84,  E-146,  E-349,  "Farbror Ragnar" Myréns J18 nr 77 "Tärnan"
E-476  och  E-406.

Stina Öberg kappseglar i GKSS-ekan  E-112 "5-Ina" 1959.  Stina var på seglarläger och de seglade ut
till Vargösundet. Med ombord var kompisar från seglarlägret.


Kappsegling vid Känsö 1959. Fr.v. Bohusjulle med sprisegel,  E-11,  Jarlands L-83 och Öbergs E-112.

J14 nr 25. Segling på 3,5 tim. till Marstrand, för att delta i GKSS 100-års jubileum 1960.
Fotot taget från J22 nr 6. Med ombord var Margareta Hoppe till rors, granne på Vargö, 
Laura sitter på BB-sidan. Hon var utbytesstudent från USA, Kajsa på kapptaket och Eva 
syns inte... under kappen?   Fotot taget från J22 nr 6.


"Viking" låg vid kaj i Marstrand under GKSS jubileum 1960.     Fotot taget från J22 nr 6.

Marstrand med massor av båtar vid GKSS jubileum 1960. 
(Läs mer om GKSS-jubileet 1960 på J22 nr 6)."Viking" i Marstrand med många gästbåtar från Stockholm och utomlands vid GKSS jubileum 1960.

Hemsegling från Marstrand i J14 nr 25 Kajsa till rors, Eva är fockgast, Laura på SB-sidan och
Margareta
på fördäck. Tur med vinden även hem, det tog bara 3,5 tim.  Fotot taget från J22 nr 6.

Lunch på hemvägen från Marstrand. Fr.v. Laura, Eva och Margareta.  Fotot taget från J22 nr 6.

Kajsa sätter segel på J14 nr 25 1960.

Eva och Laura ombord på J14 nr 25 1960. 

Vargö bygga 1964. Längst ut J22 nr 6 "Västan",  J14 nr 25 "Vindöga" och GKSS-ekan E-112 "5-Ina".

J22 nr 6 "Västan" håller på att släppa förtöjningarna medan J14 nr 25 "Vindöga" redan kommit iväg.
Familjen Öbergs båda Långedragsjullar vid Vargö 1967. Känsö torn syns t.h.

Sven Öberg i J14 nr 25 "Vindöga".      Foto : Stina Öberg 1968.


J14 nr 25 "Vindöga" byggdes 1945 av Henrik och Gösta Johansson i Kungsviken, Orust
Båten var LSS utlottningsbåt 1945. Pappa Anton Hagström vann båten och familjen seglade den
1945 -1947?  Båten hette då "Rita" enligt Inga Britt Hellman i Uddevalla 2008. Inga Britt hade bilden
av båten som tavla på väggen och priset : L.S.S. Poängsegling AUG. 1946. (Se bilderna ovan).

J14 nr 25 "Vindöga" köptes 1946 av familjen Lars Öberg. Elva år senare 1957 köpte Lars Öberg
en större båt : J22 nr 6. Nu hade familjen två båtar : J14 nr 25 "Vindöga" som seglades av barnen
och J22 nr 6 "Västan" som seglades av de vuxna. 

J14 nr 25 var i dåligt skick när hon såldes 1969. "Vindöga" byggdes under kriget (sk."Krigsbygge").
Då var det svårt att få tag i bra material.
  
Thomas Länje i Göteborg
kom till Båtmässan i samma stad och sade att han köpte båten 1971,
att den då hade namnet "Niqua" och att båten varit med i en reklambroschyr för J17 (plastbåten) :
"När farfar seglade J-båt" stod det under bilden, ett foto av John Mark. Bilden var omgjord så att
den skulle se gammal ut.

Båten såldes 1977 till "Bomulls-Bengt" i Göteborg, då han blev så exalterad över bomullsseglen.
Seglen kom från Örtengrens och var nya 1958.  Båten levererades i Hamburgsund.

J14 nr 25 "Vindöga" seglar troligen inte i dag, sa Stina Öberg 2006. (Se J22 nr 6).

Ägarlängd :
1945                -                   LSS utlottningsbåt
1945-1946     "Rita"            Anton Hagström
1946-1969     "Vindöga"     Lars Öberg  Göteborg
1971-1977     "Niqua"         Thomas Länje  Göteborg
1977-?             ?                  "Bomulls-Bengt"  Göteborg
?                       ?                   ?

Var J14 nr 25 "Vindöga" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se