J18 nr 73J18 nr 73 "Soleil" ritades av Roy Scherman och byggdes 1944 på Carl H.Mobergs Varv,
Färjenäs i Göteborg.
Båten var utlottningsbåt för BSF (Badgästernas Seglarförbund) 1944. 

J18 nr 73 hette "Bria" när hon seglade Kullaviksdagen 1951-07-08 och 1952-07-06 med
Sten-Åke Johnsson
i Sandviks KS. (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Elisabeth Kolosh
i Askim (J10 nr 450) berättade i telefon 2016-08-24 att Ingvar Martinius
i Göteborg
(J10 nr 8) köpte J18 nr 73 "Bria" på 1950-talet, kanske 1952? Båten fick namnet
"Sjörå" som det stod längst in i kappen.

Rustan Zachrison i Göteborg
kom till Båtmässan i Göteborg 2012 och berättade att han köpte
båten 1969-03-08 av Ingvar Martinius. Båten var registrerad SXK 1970 som "Sjörå" med ägaren
Rustan Zachrison.
Rustan hade båten i 4-5 år. 

Lars-Ove Erneklint i Alingsås berättade att J18 nr 73 ägdes av Thomas Andreasson i Alingsås SS
1971-1976. Båten fanns med i Alingsås SS Seglings-Program 1974 och 1977 med namnet "La Petite II". 
Arne Fagerström
och S-E Pettersson i Alingsås SS ägde båten 1976-1978. Arne Fagerström var
ägare 1979-1981 och Gunnar Larsson och sonen Lars-Erik Larsson i Alingsås SS äger båten från
1981 till i dag. (Uppgifter : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS).

Gunnar Larsson
meddelade i telefon 2017-03-03 att båten stått några år i en lada och Gunnar ska
reparera döträt i båten.

Ägarlängd :
1944                  -                        Utlottningsbåt i BSF
1951-1952?     "Bria"                 Sten-Åke Johnsson i Sandviks KS
1952?-1969     "Sjörå"               Ingvar Martinius  BBK Göteborg
1969-1971?     "Sjörå"               Rustan Zachrison  Göteborg
1971-1976       "La Petite II"     Thomas Andreasson  Alingsås SS
1976-1978       "La Petite II"     Arne Fagerström och S-E.Pettersson  Alingsås SS
1979-1981       "La Petite II"     Arne Fagersrtröm  Alingsås SS
1981-               "Soleil"              Gunnar och Lars-Erik Larsson  Alingsås SS

 
      J18 nr 73 "Soleil" är registrerad som seglande i dag.
 

www.julleregister.se