J18 nr 61


J18 nr 61 "Jolly Bob" ritades av Roy Scherman och byggdes 1944 vid Bröderna Martinssons
Båtvarv i Kungsviken, Orust.
 Förste ägare var Helge Pauli. 

"Helge bytte båtar som en annan byter skjorta," sa Torsten Andersson LSS. 

Sonen Åke Pauli i KKKK seglade Kullaviksdagen den 1947-07-06, 1949-07-03, 1950-07-02
och 1951-07-08 med "Jolly Bob". (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).  

Enligt Anders Thölén i Göteborg kappseglade sonen Åke Pauli i GKSS i J18 nr 61 "Jolly Bob"
och var med i Seglarbladets resultatlistor 1950. Båten var registrerad i GKSS 1948 och 1951
som "Jolly Bob" med ägare Åke Pauli. Åke blev senare tandläkare.

Ingela Kollén  berättade i ett E-brev 2012-02-27 att hon seglade Stjärnbåt nr 1 och bodde
i Marstrand på 1950-talet. J18 nr 61 ägdes då av Tandläkare John Oskar "Nenne" Wilgodt
med familj i Marstrand
. Båten hade sålts av Åke Pauli. Familjen Wilgodt deltog med J18 nr 61,
som nu fått nytt namn : "Maud II", i många regattor på Marstrandsfjorden.

"Nennes" dotter Maud Andrén (född Wilgodt) har mycket att berätta om dessa seglingar.....
Det var svårt att vinna över Calle Båysens "Flammor" (se J18 nr 118). Den som visste hur
strömmarna i fjorden gick, hade alltid fördel. 

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistorna från SSMK:s Regattor i Askerö-
fjorden 1955 och 21/7 1956, där J18 nr 61 "Maud II" deltog med rorsman John Wilgoth resp.
Ulf Wilgoth
i GKSS. (Se J18 nr 48).
  
Här nedan ett tidningsklipp som vi fått låna av Göran Weiler 2012-10-02. Det handlar om en
regatta i Stenungsund den 12/7 1958. I mitten står det  J18: 1) Maud II  Maud Wilgodt 2.22.00 
vilket visar att Maud Wilgodt deltog i regattan som enda J18-seglare med sin "Maud II".J18 nr 61 "Maud II" såldes till Sjöscouterna i Växjö? Helgasjön? på 1960-talet. 
Jag grät....jag saknar båten än i dag, sa Maud 2012!    

Ägarlängd :
1944-1951?     "Jolly Bob"     Helge och Åke Pauli  Göteborg
1950-talet         "Maud II"      John Oskar "Nenne" Wilgodt
1960-talet          ?                    Sjöscouterna i Växjö  Helgasjön
?                        ?                    ?

Var J18 nr 61 "Jolly Bob" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se