J18 nr 57


Vykort från Styrsö Bratten. Den större byggnaden, "Kattegatt" är ett av två hotell vilka var i drift runt
sekelskiftet 1800/1900, berättade Mariette Törnqvist på Styrsö Hembygdsförening 2016-04-28.

Närbild av ovanstående vykort :  Det är J18 nr 57 "Ingrid II" som seglar in i hamnen.

J18 nr 57 "Sunny" 1960 med ägaren Herman Feind.  OBS! Regnbågen.

J18 nr 57 "Ingrid II" byggdes 1944. Konstruktör och båtbyggare okända.
Förste ägare var Bertil Halvar.
 
J18 nr 57 "Sunny" seglades av Jarl Schröder SBK vid Kullaviksdagen 1947. 
(Uppgift : Jan berglund i Stenungsund 2012).

J18 nr 57 "Ingrid II" var registrerad i SXK 1963-64 med ägaren V.Häkkinen.

Torsten Jacobsson  på Styrsö (J10 nr 194) skickade ett E-brev 2016-04-24 med ovanstående
del av ett vykort från Styrsö som Torsten hämtat från Facebook-gruppen "Södra Skärgårdens
Historia
". Bilden bedömde han vara från 1966-1971 med tanke på båtarnas utseende.

I bildens mitt ses J18 nr 57 segla in i hamnen. Detta är den enda bild vi hittat på J18 nr 57 "Ingrid II".

Hela vykortet (översta bilden) som är något oskarpt, var tidigare placerat på J18 nr 47 i tron att
det stod 47 i seglet i stället för 57. Med Torsten Jacobssons bidrag upptäcktes felet och bilden finns
nu här på rätt plats J18 nr 57. Då bilden från Face-book inte gick att öppna, har vi fått låna vykortet
från Styrsö Hembygdsförening. Stort tack för detta!

Wolfgang i SSVÄ inkom med ett E-brev 2016-07-28 och bifogade ovanstående bild med regnbåge.
J18 nr 57 "Sunny" ägdes 1960 av Herman Feind.

Ägarlängd :
1944-?             ?                   Bertil Halvar
1947               "Sunny"        Jarl Schröder
1960               "Sunny"        Herman Feind
1963-1964      "Ingrid II"     V.Häkkinen
?                       ?                   ?

Var J18 nr 57 "Ingrid II" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se