J18 nr 19


J18 nr 19 "Carina". Ägare och rorsman Arne Ehrman. "Carina" som var en hårdvindsbåt vann Breviks SS.
regatta 23 juli 1939 över J18 nr 2 "Gladan" och fick första pris och ett pris för bästa start. Dessutom första
inteckningen i Eriksson och Ehrmans vandringspris. Bilden skannad ur: Västra Frölunda Jubileumsbok1991.
Läs mer om regattan och Breviks Segelsällskap på J18 nr 2.


J18 nr 19 "Alona". Vinterupptag på Ängebacken, Smögen vid mitten av 1970-talet.
Fr. v.  Erling, Urban, Wedel, Charles Stranne och Walter Karlsson.


Vinterupptag. J18 nr 19 "Alona" på Ängebacken, Smögen i mitten av 1970-talet.

J18 nr 19 "Alona" 1972 ev. 1973. Bröderna Göran och Urban Stranne (ombord) utanför Smögen.

J18 nr 19 "Alona" 1973.

Familjesegling utanför Smögen i J18 nr 19 "Alona" 1974.

J18 nr 19 "Alona" i hemmahamnen på Smögen 1975.

Urban Stranne i J18 nr 19 "Alona" i Smögens hamn 1975.

J18 nr 19 "Alona" vid Tryggö i Sotekanalen 1975.

Segling 1975 i J18 nr 19 "Alona".      Nedan : Johan Stranne till rors med kamrat, juli 1988.


J18 nr 19 "Carina" byggdes 1938 av Bröderna Arvid och Gustaf Karlsson i Svineviken, Orust
Båtens beställare och förste ägare var Arne Ehrman i Göteborg (*1916), berättade sonen Lars-Anders
Ehrman
. (Se J10 nr 101). Arne Ehrman hade Målerifirman Eriksson & Ehrman i Göteborg. De målade
nästan alla fartyg på de stora skeppsvarven i Göteborg : Eriksberg, Götaverken och Lindholmens varv,
enligt Torsten Andersson i LSS. 

Arne Ehrman kappseglade flitigt med J18 nr 19. "Carina" med Arne Ehrman var en av fyra J18
som kämpade om vandringspriset Kungakannan 1940 i Långedrag. J18 nr 36 "Trio"vann till slut!
    
J18 nr 19 var registrerad i SXK 1952-1955 som "Eva" med ägaren Gunnar Lagerlöw   
Julia Stranne
, från den berömda lotssläkten Stranne på Smögen, köpte båten till sina brorsbarn
på Smögen 1959 av en läkare i Göteborg. Detta berättade Urban Stranne, ett av brorsbarnen,
på Båtmässan i Göteborg 2011. Båten var kappad och hette då "Charlotta" men blev omdöpt till
"Alona". Båten såldes senare till en person från Värmland, men med sommarboende på Smögen.  
Enligt uppgift från familjen Stranne på Båtmässan i Göteborg 2013, är båten skrotad.

Urban Stranne återkom till Båtmässan i Göteborg 2017-02-05 och berättade att J18 nr 19 stod
länge på land i Smögen. Riggen finns kvar, bom och mast. Sitter på "Alona III" en 19 fots gaffel-
riggad Bohusjulle, byggd i Svineviken.

Urban StranneSmögen skickade ett brev 2017-03-14 med bilder på J18 nr 19 "Alona". (Se ovan!)
Det var roligt att läsa om båtens tidiga eskapader som "Carina". Efter vår familjs innehav av båten, såldes
hon mycket riktigt till en Värmlänning, men han vistades på Smögen som sommarboende och båten fanns
kvar här och kom aldrig till Värmland. Det var även här hon senare blev stående i flera år på land.

Plastningen utfördes tidigare, först däcket och senare även skrovet, som redan då delvis hade vissa brister.

Hon blev med tiden ganska nergången, vilket ledde till att hon omkring 2010 fick sluta sina dagar i Långe-
dragsjullarnas "himmel"...   För det finns väl en sådan?  Hon blev alltså Smögen trogen i ca 50 år.

Ägarlängd :
1938?-?             "Carina"          Arne Ehrman  Göteborg
1952-1955         "Eva"              Gunnar Lagerlöw
1955-1959         "Charlotta"     läkare  Göteborg
1959-ca1970     "Alona"          Julia Stranne  Smögen
1970-1992         "Alona"          Urban Stranne  Smögen      
1992-2002         "Alona"          Johan Stranne  Smögen                 
2002-2010           ?                   någon från Värmland med sommarboende på Smögen

   
J18 nr 19 "Carinas" skrotades ca 2010.J18 nr 19 blev båtmodell byggd av Folke Engström. (Läs mer om Folke Engström på J10 nr 4).

Nedan : Sju tidningsreportage om kappsegling ur Göteborgspressen 1939-1942. 
OBS! På den tiden arbetade man även lördagar. Söndagarna var veckans enda lediga dag för kappsegling. 


1939 :


17/6 1940 :1940 :
 21/7 1941 :

www.julleregister.se