J14 nr 36


J14 nr 36  ritades av Hjalmar Olsson och byggdes 1946 av Karl Erik Fäldte på Säffle
Båtbyggeri AB. 
Båten ägdes från början troligen av Säffle Båtbyggeriaktiebolag själva. 
Längd : 5,85 alt. 5,70 m. Bredd : 2,20 m. (Se J14 nr 33).

Var J14 nr 36 finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se