J14 nr 33


J14 nr 33 var Säffle Båtbyggeriaktiebolag med ägaren Karl Erik Fäldtes första J14-bygge 1946.
J14 nr 33 följdes sedan av nr J14 nr 34, J14 nr 35 och J14 nr 36.  J14 nr 36 ägdes förmodligen av Säffle
Båtbyggeri AB själva.
 
Beställare av J14 nr 33 var Bengt Eklöf i Jönköping som troligen var grossist. Karl Erik Fäldte var son
till "Båt-Johan", Johan Erik Johansson, en känd person i Säffle. Sonen hette alltså Karl Erik Johansson
från början, men tog sig namnet Fäldte. 

Var J14 nr 33 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se