J10 nr 84
J10 nr 84 "Rolita" med sitt roder som från 2013 blev dekor på Liseberg.

Den mycket svårt skadade inredningen.

Under kappen.


J10 nr 84 "Rolita" byggdes 1943 vid Göteborgs Yrkesskolor
liksom J10 nr 83, en båt som det
i övrigt helt saknas uppgifter om.  Båten byggdes med kapp och hade inga flyttankar. Förste ägare var
Karl-Gösta Enoksson i Västra Frölunda
, enligt det handskrivna Julleregistret från 1930-talet, där
det dessutom står att båten hette "Rolita".

J10 nr 84 var GKSS utlottningsbåt 1950 eller 1952, enligt Birgitta Essle (Hoffman) som besökte Sekelskiftesdagarna i Marstrand 2016-08-20-21. Enligt Birgitta byggdes båten av Hjalmar Johansson
i Långedrag
.   -   Här finns alltså två olika uppgifter om vem som byggde båten och när. Vad som är
riktigt vet vi inte. Kanske får vi veta vid framtida forskning?

J10 nr 84 med namnet "Kalas" seglades på 1950-talet av Kaj Hoffman i Marstrand. (Se J10 nr 387). 

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor till olika regattor på 1950-1960-talen, då
bl.a. J10 nr 84 deltog :  Kaj Hoffman i MSS seglade "Kalas" som båten hette 1955 vid Stenungsöns
Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK:s regatta i Askeröfjorden, liksom vid SSMK:s regatta 21/7 1956
och SSMK:s regatta 22/6 1957, med två starter.  (Se startlistorna på J10 nr 442).
 
J10 nr 84 med namnet "Kalas" deltog i Bohusläns Seglarförbunds Juniorregatta på Askeröfjorden
den 12-13/6 1958 med rorsman Kaj Hoffman i MSS, Marstrand. Vid SSMK:s regatta den 12-13/7
1958 deltog Kaj Hoffman med "Kalas" i två starter. Därefter försvinner båten ur kappseglingsrullorna.

Hans Rengman i Uddevalla
spände fast sin egenbyggda träkajak på biltaket 2014-03-11, efter en
solig tur runt Rödön i Byfjorden.  Han sa att han köpte "Rolita" i Henån 1988 och sålde den senare i
Uddevalla
1994. Han ville minnas att båten gick till Gorreviken efter ett par år. Båten lär ha seglat
senast 2009.

Det sades att båten sedan stod på Varholmen.  J10 nr 84 "Rolita" är inte renoveringsbar, enligt Karl-
Gösta Enocksson. Båtbyggare Michael Bossen ansåg då att skrovet var bra, men att däcket behövde
bytas. Det står ingen J10 på Varholmen längre. Båten måste ha flyttats därifrån till platsen där den står
i dag, nära rondellen till Hjuvik vid vägen till Öckeröfärjan. www.julleregister.se och Michael Bossen
på Öckerö har gjort bedömningen att detta måste vara J10 nr 84 "Rolita". (Se bilderna ovan).

Följande har www.julleregister.se  noterat om hur det gick för J10 nr 84 "Rolita" och hennes sista
ägare : Båten  köptes på Öckerö men kom från Norra Hästeviken. Dottern Kristina i Vedskär
ägde båten som sköttes väl.  Men så skilde hon sig, flyttade till Stockholm och båten fick övertas av
pappan som var sjuklig. Presenningen blåste av och båten kom att stå utan täckning i flera år. Från år
2013 var båten i oreparerbart skick, varför rodret skänktes av Kristina till dekor på Liseberg.  

Carl-Axel Hellman (J14 nr 77) skickade ett mejl med tips om en Julle som han mindes alltid låg vid
boj i Marstrand. Sture Andersson i Marstrand skulle veta mer om denna båt och dess ägare Kaj,
vars namn ev. var Hoffman.

Sture Andersson
berättade 2016-11-02 i telefon att det var J10 nr 84 som låg vid boj. Båten hette
"Kalas" och att ägaren mycket riktigt var Kaj Hoffman. När Kaj köpte motorsnipa 1958 eller 1959
av Allmags varv på Orust, fick Sture och hans kompisar segla "Kalas" till Gottskär. "Kalas" var del
i köpet av motorsnipan. För att komma fram hissade de alla segel som fanns med i båten, spinnaker,
genua, allt hissades! 

Så kan det gå!  En minnesbild som dyker upp, kan resultera i en ny liten pusselbit på
www.julleregister.se där Kaj Hoffman redan fanns registrerad på J10 nr 84. Viken båt
som är J10 nr 84 :"Rolita" eller "Kalas" får vi kanske veta vid framtida forskning.
Kanske är det samma båt, men med olika namn?

Ägarlängd :
1943-                ?               Karl-Gösta Enoksson  Västra Frölunda
1955-1958?     "Kalas"      Kaj Hoffman  MSS  Marstrand
1958?-?           "Kalas"      någon i Gottskär
1988-1994      "Rolita"      Hans Rengman  Uddevalla
1994-1996      "Rolita"      någon i Uddevalla
1996-?            "Rolita"      någon i Gorreviken
2009-2014      "Rolita"      Kristina... Vedskär  Båten står på land vid rondellen till Hjuvik.
                                                
J10 nr 84 "Rolita" eldades upp 2014 och är förstörd.
 

www.julleregister.se