J10  nr 568


J10 nr 568 "Henriette" amatörbyggdes 1964 av Henry Bjelke i Nol.
Henry var båtens förste ägare. 

På Båtmässan i Göteborg 2014 kom Hans Granhed och berättade att familjen
Hans Granhed i Göteborg
köpte J10 nr 568 som då hette "Henriette" år 1966,
troligen av Henry Bjelke. Henry hade tydligen sin båt bara i två år.
 
Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 568
deltog : I startlistan för Tjörn Runt 1966 den 27 augusti hittade vi Hans Granhed i ÖKK
seglande J10 nr 568 "Henriette". (Läs mer om Tjörn Runt 1966 på J10 nr 226).
Hans Granhed
sålde "Henriette" till någon 1969. 

J10 nr 568  fanns med i Alingsås SS Seglings-Program 1977 utan namn, men med ägare
P-G. Sahl 
1977-1978. (Uppgift : Ulf Lycke i Nyköping 2012 och Alingsås SS).

Ägarlängd :
1964-1966     "Henriette"     Henry Bjelke  Nol
1966-1969     "Henriette"     Hans Granhed  Göteborg
1969-?             ?                    ?
1977-1978       ?                    P-G.Sahl  Alingsås
1978-?             ?                    ?
           
Var J10 nr 568 "Henriette" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se