J10 nr 517


J10 nr 517 "Tina" byggdes 1962 vid Skåléns Båtbyggeri i Säffle. 
Förste ägare var Folke Norrefjord i Göteborg.

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor.
Där hittade vi J10 nr 517 med namnet "Tina" seglad av Ingemar Norrefjord i GKSS
(son till Folke?) vid SSMK:s regatta den 21 juli 1962 och vid Ödsmålsregattan
i Halsefjorden den 11 augusti 1963.  (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Var J10 nr 517 "Tina" finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se