J10 nr 487

 

J10 nr 487 "Pepito" byggdes 1960 i mahogny av Mårten Olsson i Lunna, Stillingsön, Orust.
Förste ägare var Håkan Johannesson i Göteborg enligt det gamla handskrivna Julleregistret, men
detta är fel, skriver Håkan Johannesson själv. Claes-Axel Stafgård var förste ägare.  (Se nedan).

Håkan Johannesson
skickade ett E-brev 2017-02-28 :  Min första J10 hade nr 487. Jag köpte den
av Carl-Axel Stafgård 1965. Jag var alltså inte förste ägare. Jag hade båten ett antal år. Långseglade
och dagsseglade mest, även om jag var med i några kappseglingar runt Ödsmål och Stenungsund. Min
flickvän och jag var ute i flera veckor och var som längst söder om Koster. Det var alltid fint väder...
Jag kommer inte ihåg vem jag sålde båten till.

Göran Weiler
i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 487 deltog :  Ödsmålsregattan  i Halsefjorden den 11 augusti 1963 där "Pepito" seglades av Claes-Axel Staafgård
i ÖKK. Ödsmålsregattan den 14 augusti 1966 seglades båten under namnet "Hilda" av Håkan Johan-
nesson
i ÖKK. (Läs mer om regattan på J10 nr 226).

Ägarlängd :
1960-1965     "Pepito"      Claes-Axel Staafgård i ÖKK 
1965-?           "Hilda"        Håkan Johannesson  ÖKK Göteborg
?                      ?                 ?       

Var J10 nr 487 "Pepito" finns i dag vet vi inte.


www.julleregister.se