J10 nr 467


J10 nr 467 "Hafs" byggdes 1959 av Skåléns Båtbyggeri i Säffle.
Enligt det gamla handskrivna registret var förste ägare Allan Ogefelt i Göteborg,
men det finns en notering : anm. 1/7 1965, viket kan vara ägardatum?

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från regattor där bl.a. J10 nr 467
"Hafs" deltog : Vid Stenungsöns Segel och Motorbåtsklubb SSMK:s regatta den 11 juli 1959
i Askeröfjorden seglades "Hafs" av Björn Koch i SSMK. Troligen var Björn Koch förste ägare
till båten. 

"Hafs II" återkom i startlistan för Ödsmålsregattan den 10 juli 1960 som seglades i Halsefjorden,
men någon notering om rorsman fanns inte, men sannolikt var det Björn Koch i SSMK, då "Hafs II"
dök upp igen vid SSMK:s regatta den 8 juli 1961, och då var Björn Koch noterad som rorsman.
Björn Koch
återkom med "Hafs" vid SSMK:s regatta den 21 juli 1962, liksom vid Ödsmålsregattan
i Halsefjorden den 11 augusti 1963. (Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

J10 nr 467 med namnet "Vendla II" var registrerad i SXK 1975 med ägare Bo Håkansson. 

Ägarlängd :
1959-1965?     "Hafs"             Björn Koch i SSMK   
1965-?              ?                     Allan Ogefelt  Göteborg
1975                "Vendla II"     Bo Håkansson
?                        ?                     ?

Var J10 nr 467 "Hafs" finns i dag vet vi inte.

 

www.julleregister.se