J10 nr 443


Kappsegling i Långedrag ca 1963.  J10 nr 312 "Mi Lord II" med bröderna Lennart och Krister
Bergqvist ska just vända,  J10 nr 162 "Julita" med Lennart Rutgersson seglar för babord,  J10 nr 140, 
J10 nr 301 "Sagitta" med Karl Ivar Andersson, den blåmålade J10 nr 98 "Macea" med Hans Eliasson, 
J10 nr 515 "Adele" med Örjan Eklund,  J10 nr 426 "Rasmus" med Jörgen eller Peter Kolni,  den blå
J10 nr 23 "Blues" med Anders Ahrenberg,  J10 nr 537 "Ankar-O-Lina" med Per Theander,  J10 nr 443
"Quick" med Sigvard Milkewitz i GKSS
,  J10 nr 4 "Antik"("Nalle Puh") med Henrik Hedlund, och
t.h. J10 nr 418 "Steppo" med ljusblått kapptak.    Se mer om båtarna på J10 nr 23.


Närbild av ovanstående foto. J10 nr 443 ses som båt nr tre fr.v. OBS! Startlinjens röda flagga.

J10 nr 443 "Quick" byggdes 1955 vid Bröderna Karlssons båtvarv på Söbben, Orust
Förste ägare var Ulf Sandberg i Uddevalla. 

På GKSS-LSS-SS.Fram:s Klassiska Träbåtsregatta i Långedrag 2016-06-06 fick vi information
om att Bengt "Bölja" Karlsson (Svensk mästare i Folkbåt) varit ägare till J10 nr 443 "Quick"
åren 1959-1960. Bengt köpte båten på Onsala och hade den på Näset. Bengt sålde båten 1960
till Sigvard Milkewitz.

På Kullaviksdagen 1962-07-01 seglades J10 nr 443 "Quick" av Bengt Göran Karlsson.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Bengt Göran Karlsson är sannolikt samma person som Bengt "Bölja" Karlsson, som då
skulle ha ägt båten t.o.m.1962, varefter Sigvard Milkewitz tar över rorkulten.


Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 443
deltog : Ödsmålsregattan den 11 augusti 1963 i Halsefjorden. "Quick" seglades då av Sigvard
Milkewitz
i GKSS.   Läs mer om regattan på J10 nr 226 och om kappseglingen på 1960-
talet i tidningsklippen på J10 nr 23.


Båten ägdes av J.Forsberg i SSG och deltog i SS Gullmars 40 års Jubileumsregatta midsommar-
helgen 1966 under båtnamnet "Qbik". 

Lars Torlegård skrev ett E-brev 2019-08-19 och bifogade två bilder : Registreringsplåten och
namnbrädan för att bevisa att det var J10 nr 443 "Quick". Båten finns i Lagan / Bengtsgård
i Ljungby kommun
och är i vår ägo, Lars Torlegård och Michael Torlegård. Båten är ett arv
efter vår far Brynolf Torlegård som köpte den i Ljungby någon gång på 1970-talet och renoverade
upp den. Båten har seglats i sjön Bolmen. Vår far gick bort 1992 och sedan dess har båten stått på
torra land i en ladugård. Båten har stora torrsprickor i bordläggningen. Vi funderar på att renovera den.

Lars Torlegård återkom 2019-08-20 med resten av bilderna (se nedan) som Lars tagit på J10 nr 443.
Riggen är upphängd i en annan lada där vi bodde innan. Far lät sy upp nya segel. Vi vakade över far när
han låg på sjukhuset. En morgon ringde mor till mig och sa att båten låg lågt i vattnet. Båten låg vid boj
i sjön Bolmen. Efter jobbet körde jag ut till båten för att tömma den, men när jag kom dit, stack endast
masten upp ur vattnet. Lite komiskt i allt det tragiska. Efter mycket om och men, kunde vi lyfta båten
från botten med hjälp av tunnor som vi taljade ner, och dra upp den på land. Båten har legat på land
sedan dess.

Bengt "Bölja" Karlsson (ägare 1959-1962) skrev ett E-brev 2020-02-11 : Imponerande jobb du gör.
Ser att det tillkommit nya foton så sent som i höstas, och att renovering ev. kommer att bli av.
Kul i så fall!

Lars Torlegård skrev ett E-brev 2021-09-23 :  Lars Torlegård får stå som ägare, då min bror
gick sorgligt bort förra året, så nu ligger det på mig att ta tag i båten.


Ägarlängd :
1955-?                      ?               Ulf Sandberg  Uddevalla
1959-1962              "Quick"      Bengt Göran "Bölja" Karlsson  Onsala
1963                       "Quick"      Sigvard Milkewitz i GKSS
1966                       "Qbik"        J.Forsberg i SSG
1970-talet-1992      "Quick"      Brynolf Torlegård  Bolmen
1992-2020              "Quick"      Lars och Michael Torlegård  Lagan/Bengtsgård  Ljungby
2020-                      "Quick"      Lars Torlegård  Lagan/Bengtsgård  Ljungby

J10 nr 443 "Quick" finns i Lagan/Bengtsgård i Ljungby kommun.


Här nedan följer Lars Torlegårds bilder på J10 nr 443 "Quick" från 2019-09-07 :


Seglen och segelmakaren.

Storseglet med J10 nr 443.

J10 nr 443 "Quick"

J10 nr 443 "Quick" har öppen sittbrunn.

Grönmålad invändigt.

Namnbrädan sitter på akterspegeln och i förgrunden registreringsplåten. (Se nedan).


Lars Torlegårds detaljbilder på J10 nr 443 "Quick" som båten såg ut i ladan 2019-08-20 :


Registreringsplåten ombord på J10 nr 443 "Quick" från 4/7 1955. 

Namnbrädan på akterspegeln.

Den gjutna järnkölens främre del, ses på vagnen som båten står på.

Vagnen har ett bra sidostöd för båten.

Hålet för dyvikan.

Torrsprickor i förstäven.

Båten är byggd i fur.

Fördäck med originalbeslag.

Masthålet.

Öppen sittbrunn.

Ingen kapp.

Den gamla fernissan är bara att skrapa bort med en vass trekantskrapa och slipa med fint sandpapper.Avbärarlisten eller rangångslisten måste skruvas fast.

Fler torrsprickor.

Men annars ser båten ganska bra ut för en renovering, om döträt är friskt.

Nedre roderfästet.

Akterspegeln.

Registreringsplåten igen.

Aktertoften med namnbrädan.

Botten invändigt är grönmålad....och slutligen namnbrädan igen.

www.julleregister.se