J10 nr 437

J10 nr 437 byggdes 1954 av Johannes Olsson i Kungsviken, Orust troligen för Mats Seldén
som återförsäljare. I det handskrivna registret : Första ägare V.M.S. vilket står för Mats Selden.

I ett E-brev 2013-08-14 skrev Dan Willbjer (se J18 nr 1) att familjen EngellauDraget,
Bohus Malmön
var ägare till J10 nr 437 och J10 nr 500.       

Var J10 nr 437 finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se