J18 nr 1
Läs
(ovan) ur GKSS Seglarbladet 10 maj 1928 :  Fjortonde vinsten, en bohusjulle.
Det blir i år 1928, två nya utlottningsjollar i LSS. J18 nr 2 och J18 nr 3.  J18 nr 1... fjolårets båt 1927,
en 18 kvm jolle ritad av båtbyggaren Hjalmar Olsson vid Arendals båtvarv, byggd på Arvid Carlssons varv
i Svineviken vid Henån. Båten fick gaffelrigg. J18 nr 1 visade sig vara en god seglare och ypperlig sjöbåt.


J18 nr 1  Sveriges första Långedragsjulle! 
Byggd 1927-1928. Båten fanns åren 1956-1969
på Bohus Malmön. På bildens baksida står det : Leif Wikström Båtagentur, Lysekil. Kanske hjälp
vid försäljningen av båten 1969?

Vid stenbryggan på Bohus Malmön 1947. Stenhuggare Joel Karlsson i vit keps, hans son Hugo
Willbjer i mössa på däck. Den tredje personen och båten är okänd. Båten har revade segel, slack
i vanten och ett av dem är lagad med en kedja. I bakgrunden inloppet till gamla hamnen med Kalven
och torkställningar för spillånga till vänster.

Först måste man bygga en brygga! Utanför familjen Willbjers hus på Bohus Malmön 1/7 1956.

Slägga, järn och cementrör.

Bottenfäste!  Cementröret ska sedan på plats och fyllas med sten. Hugo Willbjer t.v. inspekterar.

Vid bryggan lägger man en liten båt! Hugo Willbjer lägger till med J18 nr 1, vid den ännu inte
färdiga bryggan. Cementrören är på plats fyllda med sten, järnvägsräls och brädor utlagda.

Hugo Willbjer i egen båt  J18 nr 1.

J18 nr 1 med ägaren 1956-1970 Hugo Willbjer. Foto : Zandra Willbjer 15/7 1956.

Hugo vid den ännu inte färdiga bryggan. J18 nr 1 var kappad och hade ännu inte fått ruff. 

Stolt kapten på fördäck. 

Pappa Hugo i båten. Dan och Ann Willbjer leker i strandkanten. Foto : Zandra Willbjer.

Lycka är att vara med båt! Pappa Hugo på akterdäck, Dan, Ann och Lil i J18 nr 1.

Dan i sittbrunnen och Ann på fördäck i juli 1956. På bilden syns tydligt att J18 nr 1 hade gedigen
och inte limmad granmast (jmf. J22 nr 1). Var det originalmasten eller hade J18 nr 1 en kortare
mast om den var gaffelriggad 1927?  Var J18 nr 1 någonsin gaffelriggad?

Pappa Hugo spikar färdigt bryggan 15/7 1956.  Lil och Dan i båten.

Pappa Hugo slår sista spiken i bryggan, storasyster Lil oljar brädorna, Ann och Dan tittar på.

J18 nr 1. Hugo och Zandra på fördäck. Hugos syster Margit i sittbrunnen.

Debarkering vid den nybyggda bryggan på Bohus Malmön.

Ann med pappa Hugo i juli 1956. Motorhuven i förgrunden. Avgasröret lindat med asbest(?)

J18 nr 1 i norra hamnen i Lysekil juli 1956. Lil, Ann, pappa Hugo och farmor Viktoria Karlsson.

Lil och Ann på fördäck. Pappas kamerafodral (se nedan!) ligger framför Ann. 

Alla tre barnen Lil, Ann och Dan på fördäck vid hemmabryggan och sommarhuset i juli 1956.

Det är inte ofta man får se kamerautrustningen med vilken bilderna är tagna. (Bessa Voigtländer).

Hela familjen Willbjer! Mamma Zandra, pappa Hugo med Ann i knät, Dan och Lil. Foto : 1956.

D
en färdiga bryggan. Folk hämtas med eka... roende. Tvätt hänger på tork på en motorbåt.

J18 nr 1 troligen från 1956, då kappen ännu fanns kvar. Dan berättar : Motorn bara krånglade.
Jag kommer ihåg att när vi var på väg hem från Lysekil i total stiltje, ville motorn inte starta.
Efter många timmar fick vi bogsering. -  Hugo har satt motorhuven av mahogny på fördäck och
mekar med motorn. Problemen med inombordsmotorn fick så småningom till följd att den togs ur,
liksom inombordsbarlasten, varför en ny gjuten köl måste monteras. I stället för inombordsmotor
fick båten en aktersnurra 1956. (Se bilder och text nedan). J18 nr 1 hade gedigen trämast av gran.
Storseglets travare gled på en skena av brons, bommen hade likränna och rullrev med vev.

En oskarp bild av J18 nr 1 klar för sjösättning 1957 med sin nya gjutna köl.

HugoWillbjer, här på bryggan, sa att båtens nya gjutna köl var av bly.

Båten i sitt rätta element.

Efter sjösättning 1957 kom J18 nr 1 till bryggan. Masten på däck. Aktersnurran inköpt 1956!

Båten låg högt i vattnet, men när masten var på plats vägde den ner en del. Båtens bord av fur
och översta i ek var ennepinnade mot spanten. Bryggan byggdes kanske på räls från stenhuggeriet
på Bohus Malmön, där Hugo Willbjers far Joel Karlsson var stenhuggare.

Dan Willbjer med syster Ann Willbjer.

Hugo Willbjer, Bohus Malmön seglar J18 nr 1, troligtvis på väg till eller från Lysekil. 
På bilden ser man att båten under familjen Willbjers tid 1956-1969 hade skotbänk för storseglet,
fäste för bomstöttan då den gamla bomsaxen gått över bord i hårt väder, att ledvagnen var borta,
att bommen kortats, att båten hade akterstag, att träblocken från den ursprungliga skotningen med
ledvagn troligen kommit till återanvändning och... att båten fått aktersnurra.

Zandra Willbjer till rors i J18 nr 1, nu har aktersnurra! En flytkula av järn på fördäck. Ett strandfynd?

En Bohusjulle med dörjestänger för makrillfiske bogserar J18 nr 1 (utan bom) till bryggan på
Bohus Malmön 1958. Kanske kommer de från Örn på Sotenäset, norr om Bohus Malmön,
där båten varit under vintern för ombyggnad?

Pappa Hugo på fördäck.

Ny ruff med skjutlucka, sittbrunnssarg, ventiler och dukat däck.

Bogseraren ger sig iväg efter fullgjort arbete. (Originalbilden är suddig).

J18 nr 1 är klar! Stort tack! En honnör för sommarens fröjder.
 
Zandra hissar segel! - Ursprungligen ritade Hjalmar Olsson J18 nr 1 med gaffelrigg 1927
men redan 1928 hade han ritat om den till Bermudarigg. Den gedigna granmasten på J18 nr1
(se bilden ovan) är 9,3 m. Någon tidig bild från 1927-1956 har vi inte hittat än. (Se J22 nr 1).
 

Mamma Zandra och Lil på fördäck. Dan i ruffluckan och pappa Hugo till rors i "nya" J18 nr 1. 

Zandra Willbjer på nydukat däck, barnen Ann och Dan sitter på den nya ruffen.

Gång med aktersnurran sommaren 1960. Ann Willbjer, pappa Hugo och mamma Zandra.

Hugos dotter Ann Willbjer till rors sommaren 1960

Ann och pappa Hugo. 

Barnen växer! Lil Willbjer har blivit stora damen!

Dan på det dukade fördäcket.  

Mamma Zandra till rors. Sommaren 1960.

Zandra med vänner seglar J18 nr 1.

Tre vänner på makrillfiske.  Foto : Zandra Willbjer ca.1967.

Pojkarna seglar J18 nr 1 ca.1967.

J18 nr 1 och Dan Willbjer i ekan.


Styrbord kryss....  Foto : ca 1967.

Första färgbilden! Mamma Zandra, Lil och Hugo 1963.

Hugo Willbjer med pojkarna.

Vid bryggan på Bohus Malmön. Dan Willbjer i röd tröja.

Sommarstugan på Bohus Malmön. När flygfotot togs, låg J18 nr 1 tyvärr inte vid bryggan.

Vykort från Bohus Malmön som Lil skickade till sin pappa 16/7 1979.
(Carla-förlaget i Lysekil nr. 995). Bilderna : Optimistjolle. Kyrkan. Hamnen (bara en plastbåt).
Hus. En SS.Fram Koster, J10 nr 9 och GKSS-eka. Affären på Draget. Det står en gul Volvo
P 1800 ES t.h. om affären, sa Dan. Den tillverkades 1971-73. Kortet är alltså tryckt 1973-79!

Ett annat vykort från Bohus Malmön. Barnen badar och ror eka. Bakom udden ses masten
på J18 nr 1 sticka upp. Familjen Willbjers hus i bildens mitt. Huset närmast är varmbadhuset
och t.v. familjen Bergenholtz hus.


J18 nr 1
"Xavita" ritades 1927 av Hjalmar Olsson och byggdes 1927-1928 av Bröderna
Arvid och Gustaf Karlsson i Svineviken på Orust. 
Båten byggdes i fur med översta bordet i ek. 
Båtens längd : 5,7 m.  Förste ägare var : Josef Andersson i Göteborg

Eftersom det inte funnits några uppgifter om Sveriges äldsta Långedragsjulle J18 nr 1,
blev det lite av sensation när det kom ett
 E-brev 2013-06-20 från Dan Willbjer i Stockholm!
    
Han skrev följande :
Hej! Hittade Långedragsjullarnas hemsida av en slump. Vi ägde J18 nr 1 från 1956 till 1968-1969
och hade den på Bohus Malmön. Bifogar bild på min far Hugo Willbjer vid rodret, troligtvis på
väg till eller från Lysekil. (Se ovan!) 

Vid telefonkontakt med Dan, visade det sig att hans pappa Hugo var direktör för Starfilm, ett bolag
för reklamfilm, utbildnings-och informationsfilm till skolor och företag mm. Det borde därför finnas
16 mm. film om båten? Dan skulle undersöka om det också kunde finnas bilder i album hos hans
båda systrar.

Dan mindes vad hans pappa Hugo berättat om när båten såldes. Var köparna från Norge?
De var mycket imponerade av att det var båt nr 1. De gav intryck av att vara kunniga träbåts-
entusiaster. Dans syster Lil Willbjer har däremot ett minne av att det var Stockholmare som
köpte båten.
   
Uppgifterna går isär. Enligt nedanstående ägarlängd, såldes båten 1969 till en "ung man
vid Universitets-fakulteten i Göteborg" och sedan till Johan och Birgitta Prison i Lerkil
och Västra Frölunda. Någon från Norge eller Stockholm finns inte.

Dan skrev ett nytt E-brev 2013-06-20 där han sade att J18 nr 1 inte hade något namn.
Att kappen byggdes om till ruff med dörrar, två ventiler och skjutlucka, troligen 1957-1958.
Föräldrarna tyckte om att segla ut till Brandskären och ligga där över natt. De ville ha tak över
huvudet och kunna stänga om sig. Dan sade vidare att båten var inombordsbarlastad med bly-
tackor, samt någon form av metall i kölen.

Dan skrev E-brev 2013-12-28 och 2013-12-29 :  Jag tror att pappa och mamma redan när
dom köpte båten ville ha båten ruffad och att däcket skulle vara halkfritt. När man sedan börjar
med ombyggnationer, dyker ofta andra problem upp som riggen, motorn och kölen. 

Man kan konstatera att när inombordsmotorn började krångla 1956 köptes en aktersnurra.
Kappen byggdes om till ruff, däcket dukades och riggen ändrades 1957. Inombordsmotorn
togs ur 1958, liksom inombordsbarlasten varefter den gjutna kölen monterades. Årtalen är
osäkra men 1959 var båten ombyggd, så som familjen ville ha den.
 
Örn är en plats som ligger inne i en vik på Sotenäset norr om Bohus Malmön. Det var där,
hos båtbyggare Wictor Carlsson som familjen Willbjers fick J18 nr 1 ombyggd. Det var bara
att segla in i viken till Örn och lämna båten där. (Se brevet nedan från 1958).

I ett E-brev 2013-08-10 skrev Dan Willbjer : Leif Wikström Båtagentur i Lysekil
står det på baksidan av översta bilden. Firman kan ha varit behjälplig vid försäljningen av
J18 nr 1 år 1968-1969. Leif Wikström, född 18/8 1918 i Ljung, död 27/1 1991 i Lysekil.
Han seglade för gör GKSS och blev Olympisk guldmedaljör i Drake, med båten "Slaghöken II"
vid Olympiska Sommarspelen 1956 i Melbourne, Australien.
 
Dan bifogade flera sidor gamla brev och kontrakt :

Civilingenjör Ingmar Mortimers brev från Jönköping till Direktör Hugo Willbjer i Stockholm 1956.

I ett brev till Herr G.Bundsen i Lysekil den 7 juni 1956 får vi reda på att Ingenjör Ingmar Mortimer
i Grundsund sålde J18 nr 1 den 27/4 1956 till Direktör Hugo Willbjer. Ägarbyte i Lysekil juni 1956.

Den Inbyggda motorn Lindås-Dieseln (typ Karl-Erik) 4 hkr. fanns i båten 7/6 1956.
                                           
Utombordsmotorn SCOTT - ATWATER som 1958 ersatte inombordaren ovan i J18 nr 1.
Denna vackra aktersnurra hade en smart funktion. Den hade automatisk länspump!

I ett E-brev 2013-06-21 skrev Dan : Min syster Ann Willbjer sa att kölen byggdes om med bly.
Jag antar att det skedde i samband med att inombordsmotorn togs ur och blytackorna i kölsvinet
avlägsnades. Utan tyngd i botten kunde ju båten inte segla. Därför fick båten en gjuten blyköl.

Inombordsmotorn ersattes med en aktersnurra, en Scott Atwater 5,5 hk. som tillverkades i USA
åren 1954-1956. Scott Alwaters ansågs då vara den vackraste utombordsmotorn i handeln med
sin Art Deco inspirerade färgsättning och släta, glättade design. (Se bilden ovan!)

Den engelska informationstexten för företaget Scott Atwater´s : In 1954, the new color
scheme was extended to all the models of the line. The split cowl was abandoned in favor of a
one piece, lift off design. From 1954 to 1956 Scott Atwater's were the prettiest motors
available, with their art deco coloring and sleek design 
(author's opinion). 1954 also saw
the introduction of the the Bail-A-Matic on the 5, 7.5, 10 and 16 Hp motors. This feature would
allow you to drop a small immersion unit in the bottom of a boat and a neoprene hose connected
a pump in the outboard would bail the boat. Most boats of the day were wood and had the
tendency to leak a little water. At the same time, fiberglass and aluminum boats were
becoming popular, and the Bail-A-Matic would fail as a popular feature.


Nästa brev till Firma Mats Seldén i Göteborg den 7 juni 1957, handlar om riggen.

Hugo bifogade en skiss som visar en 9,3 m lång mast.

Ett brev till Herr Wictor Carlsson i ÖRN, den 17 dec.1958. Wictor Carlsson var båtbyggare i Örn.
Han hade slip och byggde småbåtar, roddbåtar och ekor men gjorde också reparationer på båtar.
I dag finns bara en bit räls kvar på platsen, enligt uppgift från Willy Halvardsson i Henån 2014-01-02.
Brevet ovan handlade troligen om ett större jobb med tanke på priset. Det kan ha varit kappen som
byggdes om till ruff eller urtagningen av inombordsmotorn och barlasten samt monteringen av den
gjutna blykölen, eller båda dessa arbeten?

Därmed lämnar vi familjen Willbjer och deras långa, fina redogörelse i bild för J18 nr 1.
      
Det kom ett E-brev 2013-07-11 från Johan Prison i Västra Frölunda : Äntligen har jag tittat in
i Julleregistret! Jag hade en J18 i början på 1970-talet. Den hade faktiskt nr 1 i seglet. Om det var
korrekt vet jag inte, men den stämmer överens med fotona i Julleregistret.

Den 19 maj 1970 köpte min blivande fru och jag båten på land av Kent Olsson Brännö Varv
för 3.500:- Säljaren Kent Olsson arbetade på ett av universitetsfakulteten beläget vid Kungstorget
i Göteborg. Hans föräldrar hade sommarstuga på Brännö.

Efter vårrustning och sjösättning på Brännö Varv i maj 1970, seglades båten till Lerkil, som blev
dess hemmahamn. Båten döptes till "Xavita", ett namn som har följt alla våra båtar.

Skrovets längd var 5,7 m. Utanpåliggande järn eller blyköl, bomullssegel (byttes till dacron),
en fyrkantig ruff ingen utombordare, skrovet i fur med översta bordet i ek och dukdäck.
 

Däcket får ny färg i Lerkil, juni 1970.

Sommaren 1970 gjorde jag och min blivande fru en långsegling upp till och runt Tjörn.
Här i Marstrand 4 augusti 1970.

"Xavita" med nya segel 9 juli 1971. Sommaren 1971 blev det en fem veckors seglats genom hela 
Bohuslän och till Fredrikstad i Norge. Allt utan motor.

J18 nr 1 "Xavita" 19 juli 1971. Birgitta Prison på däck studerar sjökort.

Här är sittbrunnstältet uppe.

Birgitta Prison skär bröd under sittbrunnstältet i juli 1971.

Birgitta Prison i ruffen, juli 1971.

Johan Prison i sittbrunnen, juli 1971.

Den 4 mars1972 sålde vi båten till Horst Spangenberg i Partille. Båten skulle läggas i norra
Hästeviken
, Tumlehed på Hisingen, där vi själva såg den på svaj den 28 juli 1972 :

J18 nr 1 på svaj i norra Hästeviken, Tumlehed på Hisingen den 28 juli 1972.

Båten hade då bytt namn till "Liselott" efter familjens dotter. Namnet målades på ruffens framkant.

Jag har några ytterligare anteckningar om J18 nr 1. Sommaren 1973 : Förmodligen var båten såld
igen till Stenungsund. Augusti 1976 : Såg båten vid vågbrytaren i Saltholmen. Ombyggd med
ruffen ända ut till skrovsidan. Kan ej garantera att det var samma båt!
Seglarhälsningar!  Johan Prison

Ägarlängd :
1928-?             ?                 Josef Andersson  Göteborg
?      -1956       ?                 Ingemar Mortimer  Jönköping och Grundsund                
1956-1969       -                 Hugo Willbjer  Stockholm och Bohus Malmön
1969                 -                 Leif Wikström Båtagentur  Lysekil (ev. hjälp vid försäljningen?)
1969-1970       ?                 Kent Olsson  Göteborg Brännö
1970-1972     "Xavita"       Johan och Birgitta Prison  Lerkil  och Västra Frölunda            
1972-1973     "Liselott"     Horst Spangenberg  Partille och Tumlehed Hisingen
1973-1976?     ?                 Stenungsund
1976-?             ?                 Saltholmen  Göteborg
?                      ?                 ?

Var J18 nr 1 finns i dag vet vi inte.
 
Om du vet något mer om J18 nr 1, Sveriges äldsta Långedragsjulle, hör av dig!

                                                               

Långedrags Segelsällskap i Göteborg LSS bildades 1923.
 
Från början kappseglade man med Bohusjullar med gaffelrigg eller sprisegel, toppsegel
och försegel. LSS vände sig till en annan kategori seglingsintresserade människor än de
förmögna, som hade Drakar, Skärgårdskryssare eller R-jakter, ofta med anställda gaster.
En pojke i en förmögen familj i Göteborg, kunde få en Drake i 17-årspresent!

Nils Hellman (*1915-2012) kom som 13-åring ihåg att när hans pappa Joel kappseglade
med sönerna i Långedrag, i familjens gaffelriggade Bohusjulle "Lille-Nabben". År 1928
fanns det bara tre J18 som kappseglade : J18 nr 1, J18 nr 2 och J18 nr 3. (Se J22 nr 1).
     
Önskemål fanns i LSS om en snabbare seglare än Bohusjullen, varför man uppdrog till
Båtkonstruktören Hjalmar Olsson på Arendals Båtvarv
, att rita en båt för nöje och
kappsegling, med utgångspunkt i Bohusjullen.

Hjalmar Olsson ritade då den första Långedragsjullen i januari 1927. Se ritningen av den
första : 18 kvm "Segeljulle" som han ritade med öppen sittbrunn och gaffelrigg! Året därpå
1928, ritade Hjalmar om båten, som nu fick kapp och en högre, lutande mast med 18 kvm
Bermudasegel. J18 nr 1 blev utlottningsbåt i LSS 1927-28(?) 

J18 nr 1 hade troligen ingen utanpåliggande järnköl. Båten var inombordsbarlastad. 
År 1934 ritade Hjalmar Olsson om båten ytterligare en gång. Kölplankan och förstäven
ändrades, samt mastens placering. En järnköl på 450 kg ritades in. År 1935 ritade
Hjalmar in en järnköl på 550 kg.

Enligt båtbyggare Eilert Ericson i Dalby, Orust 2013-12-29 var kölvikten på en J18
på 1950- 1960-talet : 800 kg.

www.julleregister.se