J10 nr 429


En fantastisk och ovanslig bild med seglande J10 utanför Tärnskär i Billdal.    Foto : Lennart Malmborg.

J10 nr 429 byggdes 1953 vid Johannes Olssons Båtbyggeri i Kungsviken, Orust.
Förste ägare var Torsten Andersson i Halmstad. J10 nr 429 seglar för SB ovan t.v.

Mer vet vi inte om denna båt.  Bilden kom i ett E-brev 2016-07-25 från Bosse Theander
i Billdal
.  (Läs mer om båtarna i bilden ovan på J10 nr 30).

Var J10 nr 429 finns i dag vet vi inte.

 

 

www.julleregister.se