J10 nr 30


En fantastisk och ovanlig bild av seglande J10:or.     Foto : Lennart Malmborg

J10 nr 30 "Navieut" byggdes 1942 vid Myrens Mekaniska Verkstad i Strömstad.
Förste ägare var Ragnar Myrén  Göteborg. (Se J10 nr 31 och J18 nr 45 och J10 nr 77).    

På Kullaviksdagen 1954-07-04 seglades "Navieut" av Lars Olsson i GKSS liksom
1957-07-07 men med båtnamnet "Remi"  (Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012).

Bosse Theander i Billdal
(se J18 nr 16 och J10 nr 537) skickade ett E-brev 2016-07-25
och bifogade ovanstående foto :  Bilden finns i boken : "Lindås med omnejd". (Se J22 nr 11).
Fotot är taget av Lennart Malmborg och det är Lars Malmborg som ställt bilden till förfogande.

När jag första gången fick se denna bild fastnade jag genast på J10 nr 30. Varför det då?
Jag har aldrig sett en J10 med ventiler och inte nog med det, enligt www.julleregister.se var
ägaren Ragnar Myrén och jag tror faktiskt att det är "Farbror Ragnar" som som sitter i den.
Bilden är tagen vid en kappsegling just utanför Tärnskär i Billdal. När vet jag inte, men det
måste vara efter 1953, då både J10 nr 424 (t.h.) och J10 nr 429 (t.v.) byggdes det året.

www.julleregister.se har vi kollat segelnumren på originalbilden i uppförstoring :
Fr.v. J10 nr 429 (seglar för SB), J10 nr 30, J10 nr 424, J10 nr ..00, J10 nr 5.. och J10 nr ?

På J10 nr ..00 syns bara två nollor i seglet. Det kan vara J10 nr 100, 200, men inte 300 då
den båten hade öppen sittbrunn, 400 eller 500. J10 nr ..5, den näst sista båten har siffran 5
på baksidan av seglet (siffran blir då bakvänd). Om det är siffran 5(?) skulle det innebära
att båten är J10 nr 500-599 som byggdes 1961-1967. Bilden måste då vara från 1960-talet,
och då kanske det inte var "Farbror Ragnar" som stod i sittbrunnen på J10 nr 30?

Hur som helst, anser www.julleregister.se att detta inte är en kappseglingsbild(!) utan har
med seglingsutbildning att göra, kanske under ledning av "Farbror Ragnar" i J10 nr 30.
Anledningen är båtarnas "formering", besättningarnas eleganta klädsel och frånvaron av
"kampkänsla" som man känner i de flesta kappseglingsbilder.

Bosse Theander skickade ett nytt E-brev 2016-07-27 :  Jag mejlade Lars Malmborg för att
kolla om bildens ålder. Fotot var en bild som Lars föräldrar hade som tavla hemma och han tror
att denna bild var tagen på 1950-talet, förstorad och inramad.

Bosse Theander återkom i ett E-brev 2016-07-27 : I www.julleregister.se på J10 nr 400 står
det att förste ägare var : Dr. Sven Eldh saom gav båten till sin son Jan, när han 1949 gått GKSS
seglarskola för Ragnar Myrén i Långedrag. Det är alltså sannolikt att J10 nr ..00 är J10 nr 400.

Vi får sätta ett frågetecken på den bakvända siffran 5 i näst sista båtens segel... tills vidare.
Troligast är att det är Farbror Ragnar i J10 nr 30 och bilden bör då vara tagen ca 1953.

Ägarlängd :
1942-?         ?                  Ragnar Myrén  Göteborg
1954           "Navieut"     Lars Olsson i GKSS
1957           "Remi"         Lars Olsson i GKSS
?                  ?                  ?

Var J10 nr 30 "Navieut" finns i dag vet vi inte.
 

www.julleregister.se