J10 nr 402


J10 nr 402 "Flamenco" med kappen byggd efter en Drake. Vilken J10 nr 402 är det? Läs mer nedan.

J10 nr 402 "Blyger" som inte liknar J10 nr 402 "Flamenco" (Jmf. kappen ovan). Foto : Anders Holmberg

                                               
                                                 J10 nr 402 i dåligt skick. Vilken J10 nr 402 är det?
                                                 Denna båt är uppeldad 2013. Järnkölen finns kvar!
 

Det har dykt upp information som tyder på att det funnits två J10:or med nr 402. 
Om det är sant, har det blivit något fel!  Det ska bara finnas en J10 nr 402!
Ansvaret för klassningen har LSS. 
 
Därför kallas båtarna nedan för : A) J10 nr 402 "Flamenco" och B) J10 nr 402 "Blyger"
  
Följande information finns om A) J10 nr 402 "Flamenco":

J10 nr 402 "Flamenco" byggdes 1949 vid Bröderna Jacobssons Båtbyggeri i Munkeby
,
Dragsmark. Båten levererades den 1/6 1953?  Förste ägare var
Einar Lervik i Göteborg,
enligt det gamla handskrivna registret. Enligt sonen Anders Lervik som besökte Båtmässan i Göte-
borg 2013, byggdes båten med öppen sittbrunn utan kapp. Det var Einar Lervik som byggde kappen.
Modellen till kappen kom från en Drake.
    
I ett E-brev 2013-02-23 återkom Anders Lervik med en svartvit bild på J10 nr 402 (se ovan!) 
Anders skrev : Vi var säkerligen inte första ägare till båten. Vi köpte båten av Bröderna Jacobsson
på varvet troligen 1954.

(Om båten legat på varvet sedan den byggdes 1949,
eller varvet fått in båten till försäljning, vet vi inte)

 
Vi åkte buss från Göteborg till Dragsmark för att titta på båten och köpa den. Sedan tog en vit fiskebåt,
en jakt, båten på släp till Instö Ränna. Då var båten inte kappad. Det var bara en sarg runt sittbrunnen.
Min far, Einar Lervik som var slöjdlärare och möbelsnickare, gjorde en strömlinjeformad kapp i mahogny
1955, efter vad han sett på en Drake under Marstrandsregattan. (Se svartvita bilden). Kapptaket var inte
vitmålat, utan fernissad mahogny. Einar byggde även en ny sarg och skarndäck i Oregon pine.

När vi köpte båten, var den inte klassad. Min far Einar tog då kontakt med varvet, och fick efter ett tag
båten klassad med nr 402. Det gick till så att en mätningsman mätte in båten. 

I Marstrand blev det kappsegling! Vid första poängkappseglingen 1956, blåste det så hårt att morsan
inte vågade titta, utan gick och tog sig en kopp kaffe på ett café i stället. Jag tog tredje pris den gången!
Jag vann poängkappseglingen 1957-1958. På Kössö (Köpstadsö) 1957 och samma år i SSMK. 

Göran Weiler i Göteborg bidrog 2014-06-18 med startlistor från olika regattor där J10 nr 402
"Flamenco" deltog : Anders Lervik i MSS, Marstrands SS, seglade SSMK Stenungsöns Segel-
och Motorbåtsklubb:s regatta i Askeröfjorden den 21 Juli 1956. J10 nr 402 återkommer inte i
rullorna förrän 1961 den 8 juli på SSMK:s regatta då med ny ägare Ulf Wikander i ÖKK och
nytt båtnamn "Bumsan".

Ulf Wikander
seglade Ödsmålsregattan den 9 juli 1961, liksom  SS.Vikens regatta den 5-8 augusti
1961 vid Stången Havstensfjord i Uddevalla, där han gjorde tre starter. Samma år 1961 den 18 juli
seglade Ulf Wikander Tjuvkilsregattan i Älgöfjorden. Året därpå den 21 juli 1962 seglade
Ulf Wikander
i ÖKK sin "Bumsan" igen, liksom vid Ödsmålsregattan den 11 augusti 1963. 
(Läs mer om regattorna på J10 nr 226).

Efter ett par år fick jag vid en kappsegling reda på att det fanns ytterligare en J10 nr 402.
Var den fanns, vet jag inte. Det foto som finns i färg på www.julleregister.se J10 nr 402
(se ovan) stämmer inte med vår båt, då rufftaket är vitmålat och har en annan form.
Vi sålde J10 nr 402 "Flamenco" 1959, men jag kommer inte ihåg till vem.

      Ägarlängd :  A) J10 nr 402 "Flamenco"
1949-1953      ?                     Bröderna Jacobssons Båtbyggeri   Munkeby Dragsmark
1954-1959     "Flamenco"     Einar och Anders Lervik i MSS och Göteborg
1959-1963     "Bumsan"        Ulf Wikander i ÖKK
?                      ?                     ?

Var A) J10 nr 402 "Flamenco" finns i dag vet vi inte!

                                ----------------


Följande information finns om  B) J10 nr 402 "Blyger" :  

J10 nr 402 "Blyger" byggdes 1949 vid Bröderna Jacobssons Båtbyggeri i Munkeby,
Dragsmark.
 Båten levererades den 1/6 1953?  Förste ägare bör ha varit Ulf Bolling i KKKK
då han seglade J10 nr 402 "Jitt" (bör vara "Gitt") vid Kullaviksdagen 1950-07-02 och som "Gitt"
1951-07-08 med Ann-Marie Bolling och rorsman Leif Hultén i KKKK. "Gitt" seglade också
Kullaviksdagen 1952-07-06, 1953-07-05 och 1954-07-04 med Ulf Bolling i KKKK vid rodret.
Vid Kullaviksdagen 1955-07-17 återkom "Git" med Leif Hultén i KKKK. 1956-07-01 och
1957-07-07 med Birgitta Bolling i KKKK och 1958-07-06 och 1959-07-05 med Leif Hultén.
Ulf Bolling
återkom i "Git" vid Kullaviksdagen 1960-07-03.
(Uppgift : Jan Berglund i Stenungsund 2012)

Båten fick en hel del skador på skrovet i stormen 1969. Fem, sex bord behövde byttes. Båten köptes
av ett försäkringsbolag och låg på Hisingen vid Älvsborgsbron. - Båten var sedan registrerad i SXK
1972-1973 som "Veja" med ägaren U.Alm och 1974-1976 med samma namn "Veja" med ägaren
Sven-Eric Rademalm
.
 
Färgbilden ovan är tagen vid Saltö utanför Hälleviksstrand av Anders Holmberg (se J22 nr 44). 
Anders köpte båten i Örnfjorden 1986? Båten hette då "Blyger". (Det var många båtar som fick
namn efter Walt Disneys "Snövit och de sju dvärgarna" m.fl. av Disneys filmer)

Anders Holmberg sålde "Blyger" 1990, med namnskylten kvar ombord, till en kille som jobbade
på fartyg, tillhörande Rederi AB Heron i Karlshamn.
 
År 2011 var båten i dåligt skick! Risk för Påskbrasan, som ägaren uttryckte sig, om ingen räddar
J10 nr 402! (Se lilla färgbilden!)

Martin Hiller i Landvetter
skickade E-brev 2013-05-12 och 2013-12-29 där han skrev :
Jag erbjöd mig att skänka båten på Blocket och Maringuiden under flera månader. Efter att inte
fått något svar från endera forum och trots förvarning om den förestående brasan, eldades båten upp.
Hjärtskärande men den dystra verkligheten. Båtens bord och bottenstockar var i mycket dåligt skick.
Jag såg inget nummer i båten, bara i seglet som förhoppningsfullt är det rätta. Kölen finns att av-
hämta i Landvetter om någon vill ha den till någon annan J10.

      Ägarlängd :  B) J10 nr 402 "Blyger"
1950-1954?     "Git"           Ulf och Ann-Marie Bolling i KKKK
1955-?             "Git"           Leif Hultén i KKKK
1956-1957       "Git"           Birgitta Bolling i KKKK
1958-1959?     "Git"           Leif Hultén
1960                "Git"           Ulf Bolling
?                        ?                ?
1969                  ?                Försäkringsbolag  Hisingen  Göteborg
1972-1973      "Veja"         U.Alm
1974-1976      "Veja"         Sven-Eric Rademalm
?      -1986      "Blyger"      Örnfjorden
1986-1990      "Blyger"      Anders Holmberg
1990-?              ?                 fartygsanställd vid Rederi AB Heron Karlshamn
?      -?              ?                 en person boende i Landvetter
?      -2013        ?                 Martin Hiller  Landvetter

B) J10 nr 402 "Blyger" är uppeldad 2013.

 

www.julleregister.se